Toiminta

Pro Luomu ry on luomualan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomualan tavoitteellista kehitystä ja kasvua Suomessa.

Pro Luomu tekee töitä luomun eteen laajalla rintamalla. Yhdistys kokoaa ja tuottaa tietoa ja viestii luomutuotannon ja -kulutuksen kehittymisestä Suomessa ja maailmalla, teettää kuluttajatutkimuksia sekä mm. organisoi viestintäkampanjoita eri kohderyhmille.

Yhdistys edistää luomualan yhteistyötä koordinoimalla tuotannonalakohtaisia arvoketjuryhmiä (luomumaito, -liha, -kasvikset sekä luomukeruu), jotka seuraavat oman sektorinsa kehitystä ja esittävät ratkaisuja havaittuihin ongelmiin.

Vuosittain järjestettävä Luomuelintarvikepäivä kokoaa yhteen elintarvikealan yritysten ja kaupan edustajat. Lisäksi Pro Luomu järjestää muita seminaareja ajankohtaisista asioista.

Pro Luomu tekee tiivistä yhteistyötä luomualan toimijoiden kanssa (Luomuinstituutti, EkoCentria, ProAgria, Luomuliitto, Yhdistyneet luomutuottajat, MTK:n luomuverkosto ja SLC:n luomuvaliokunta) ja on osa Luomu.fi-verkostoa ja -toimituskuntaa. Pro Luomu tekee yhteistyötä myös ammattikeittiöille suunnatun Portaat Luomuun -ohjelman kanssa.

Yhdistys osallistuu myös MMM:n työryhmiin, vaikuttaa aktiivisesti luomualan kehittämiseen lähettämällä vastuutahoille kirjelmiä, antamalla lausuntoja luomuun liittyvissä säädös- ym. asioissa ja osallistumalla erilaisiin työryhmiin. Pro Luomu osallistuu aktiivisesti lainsäädäntökysymyksiä käsittelevään maa- ja metsätalousministeriön luomun alajaosto -ryhmään.

Pro Luomu toimii Suomen EU-luomulähettiläänä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa ja osallistuu Euroopan Komission järjestämiin verkoston kokouksiin.

Pro Luomun toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, julkisella hankerahoituksella ja Luomuelintarvikepäivän tuloilla.

Missio, visio ja strategiset tavoitteet

Missio: Pro Luomu ry kokoaa luomualan toimijat, yritykset ja muut yhteisöt yhteistyöhön luomualan edistämiseksi. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää luomualan tavoitteellista kehitystä ja kasvua Suomessa edesauttamalla luomutuotteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä tunnistamalla ja ratkomalla ketjun keskeisiä ongelmia.

Visio:

  • Luomun osuus kuluttajien ostoskorissa ja ravintoloiden tarjonnassa tuplaantuu.
  • Luomu on kestävän ruuantuotannon tunnustettu veturi.
  • Pro Luomu on luomualan johtava viestijä, vaikuttaja ja yhteistyön rakentaja.

Strategiset tavoitteet:

  1. Luomutuotteiden käyttäjäkunta laajenee ja kulutus sekä kotona että ruokapalvelussa kasvaa.
  2. Luomutuotteet ovat innovatiivisia, laadukkaita ja trendikkäitä ja niitä on tarjolla myös ammattikeittiöille.
  3. Kuluttajat näkevät luomun vastuullisena, nykyaikaisena ja fiksuna valintana.
  4. Luomun arvoketjussa kehitetään jatkuvasti tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ympäristön ja kotieläinten hyvinvoinnin kannalta parhaita käytäntöjä.
  5. Pro Luomun arvostus alan asiantuntijana ja yhteistyökumppanina eri sidosryhmien keskuudessa lisääntyy ja jäsenkunta kasvaa.

Pro Luomun strategian toimeenpanosuunniltelmaa on päivitetty syksyllä 2023. Päivitetty versio löytyy alta.

Tiedostot

Pro Luomun strategia

Pro Luomun toimintakertomukset

Pro Luomun toimintasuunnitelmat

Luomualan kehittämisohjelmat

Aiheeseen liittyvää