Luomun vienti

Suomalaisen luomuelintarvikeviennin kärkituotteita ovat luomumyllytuotteet, joiden osuus on merkittävä myös Suomen koko myllytuotteiden viennistä. Luomuviennin jalostusaste on koko elintarvikevientiä korkeampaa ja jalostamattoman raaka-aineen vienti vähäistä.

Suomen luomuelintarvikeviennin arvo oli 59 miljoonaan euroa vuonna 2022. Arvio perustuu Pro Luomun luomuelintarvikkeita Suomesta vieville yrityksille tekemään kyselyyn.

Luomuelintarvikkeiden viennin arvo on kasvanut hieman edellisestä selvityksestä, joka koski vuoden 2020 luomuviennin arvoa.

Luomuviennin kasvuvauhti on hidastunut kahden viimeisen vuoden aikana. Viennin arvo on edelleen hiukan korkeammalla tasolla kuin edellisessä selvityksessä, vaikka kuluttajien ostovoima on alentunut monissa elintarvikeviennin kohdemaissa Euroopassa.

Suomalaisia luomutuotteita viedään yli 40 eri maahan. Suosituimmat luomuvientimaat olivat selvityksen mukaan Saksa, Ruotsi, Alankomaat, USA ja Etelä-Korea.

Suomen luomuviennin kärjessä ovat myllytuotteet, joiden osuus koko luomuviennistä on noin 40 prosenttia. Suomen koko myllytuotteiden viennistä luomua on noin 30 prosenttia.

Myllytuotteiden lisäksi muita merkittäviä luomuviennin tuoteryhmiä ovat maitotuotteet ja maitoa korvaavat kasvipohjaiset tuotteet, leipomotuotteet sekä luonnontuotteet.

Luonnontuotteiden tuoteryhmään oli tullut edelliseen kyselyyn verrattuna uusia vientituotteita. Marjojen ja mahlan rinnalle ovat nousemassa erilaiset sienipohjaiset, korkean jalostusasteen erikoistuotteet.

Valtaosa luomuviennistä on jalostettuja tuotteita. Eniten viedään puolivalmisteita teollisuudelle, mutta luomuna viedään myös private label -tuotteita ja brändituotteita. Luomun vienti jalostamattomana raaka-aineena on vähäistä.

Noin puolet kyselyyn vastanneista arvioi luomuviennin kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana. Perusteina kasvuodotuksille olivat muun muassa yritysten kilpailukyvyn ja vientikokemuksen kehittyminen. Yritykset kokivat kuitenkin tulevaisuuden vientinäkymien arvioimisen haasteelliseksi Ukrainan sodan, kustannusten nousun ja kuluttajien alentuneen ostovoiman vuoksi.

Kansallisen luomuohjelman toimeenpanosuunnitelman tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä luomuviennin arvo on 100 miljoonaa euroa. Tämänhetkinen kasvuvauhti huomioiden tavoitteen saavuttaminen on haasteellista ja edellyttää toimia viennin edistämiseksi. Selvityksen mukaan yritykset toivovat erityisesti raaka-aineen saatavuuden turvaamista suomalaisen luomutuotannon ja luomukeruun edistämisellä, jatkoa Business Finlandin Food from Finland-ohjelmalle sekä vahvempaa yhteistä brändiä suomalaiselle luomulle.

Selvityksen rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Rapporten har även publicerats på svenska.

Tiedostot

Suomen luomuelintarvikkeiden vienti

Aiheeseen liittyvää