Hankkeet

Julkisesti rahoitetut hankkeet ovat merkittävä osa Pro Luomun toimintaa.

Pro Luomu on toteuttajana tai osatoteuttajana kolmessa hankkeessa:

  • Luomutetaan ruokapalvelut (LuRu) -hankkeessa olemme osatoteuttajana yhteistyössä Savon koulutuskuntayhtymän/EkoCentrian, ja Savonia amk:n kanssa. Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.
  • Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hankkeessa (2/2022-11/2024) teemme valtakunnallista pk-elintarvikealan kehittämistä yhdessä Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin kanssa.
  • Kansainvälistä luomun menekinedistämishanketta Nudging Organic (2022–2024) toteutamme yhteistyössä kohdemaiden sisarjärjestöjemme kanssa Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Belgian Flanderissa.

Päättyneitä hankkeita ovat

Euroopan unionin tuella rahoitettu Hyvä merkki -menekinedistämishanke (1/2020-12/2022), yhdessä Turun yliopiston/Brahea ja Helsingin yliopiston/Ruralia Instituutin kanssa toteutettu Ruokakoordinaatio-hanke (9/2018-8/2021), yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettu Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke (02/2019-10/2020) sekä Pro Luomun toteuttamat Mitä se luomu oikeastaan on? -hanke (6/2018-9/2019), Luomun koordinaatiohanke (2015-3/2018) ja Täsmäluomu-hanke (2015-3/2017). Hankkeissa tuotetut aineistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

 

Tiedostot

Loppuraportit

Aiheeseen liittyvää