Hankkeet

Julkisesti rahoitetut hankkeet ovat merkittävä osa Pro Luomun toimintaa.

Pro Luomu on parhaillaan mukana kolmessa hankkeessa. Yhdistys toteuttaa Europpan unionin tuella rahoitettua Hyvä merkki? -hanketta (1/2020-12/2020),  osallistuu yhdessä Turun yliopiston/Brahea ja Helsingin yliopiston/Ruralia Instituutti kanssa toteutettavaan Ruokakoordinaatio-hankkeeseen (9/2018-8/2021), jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 sekä osallistuu yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavaan Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa hankkeeseen (02/2019-10/2020)

Päättyneitä hankkeita ovat yhdistyksen toteuttamat Mitä se luomu oikeastaan on? -hanke (6/2018-9/2019), Luomun koordinaatiohanke (2015-3/2018) ja Täsmäluomu-hanke (2015-3/2017). Hankkeissa tuotetut aineistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Tiedostot

Loppuraportit

Aiheeseen liittyvää