Hankkeet

Julkisesti rahoitetut hankkeet ovat merkittävä osa Pro Luomun toimintaa.

Pro Luomu on parhaillaan mukana kahdessa hankkeessa. Toteutamme Euroopan unionin tuella rahoitettua Hyvä merkki? -menekinedistämishanketta (1/2020-12/2020) sekä osallistumme yhdessä Turun yliopiston/Brahea ja Helsingin yliopiston/Ruralia Instituutin kanssa toteutettavaan Ruokakoordinaatio-hankkeeseen (9/2018-8/2021), jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020.

Päättyneitä hankkeita ovat yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa toteutettu Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanke (02/2019-10/2020) sekä Pro Luomun toteuttamat Mitä se luomu oikeastaan on? -hanke (6/2018-9/2019), Luomun koordinaatiohanke (2015-3/2018) ja Täsmäluomu-hanke (2015-3/2017). Hankkeissa tuotetut aineistot ovat vapaasti kaikkien käytettävissä.

Tiedostot

Loppuraportit

Aiheeseen liittyvää