Luomu Suomessa

Luomun tuotannon ja kulutuksen kehityksestä Suomessa kertovat keskeiset tilastot kerätään vuosittain julkaistavaan Luomu Suomessa -koosteeseen.

Tutustu Luomu Suomessa 2022 -koosteeseen

Kolla in den Eko i Finland -sammanfattningen

Katso myös Luomu maakunnissa -koosteet!

Vuonna 2022 Suomen luomuviljasato oli suotuisten säiden takia ennätyssuuri. Samalla luomun pinta-ala kasvoi, mutta luomutilojen määrä pieneni. Ukrainan sota ja sitä seurannut voimakas inflaatio sekä elintarvikkeiden hintojen nousu vaikuttivat voimakkaasti päivittäistavarakaupan luomumarkkinaan. Luomu Suomessa -kooste kokoaa yhteen julkiset luomutilastot.

Kannattavuuskriisi leimasi suomalaista maataloutta vuonna 2022. Tuotantopanosten ja energian hinnat kohosivat Ukrainan sodan vauhdittamana ja myös luomutiloilla energia- ja polttoainekustannukset kasvoivat. Samaan aikaan elintarvikkeiden hintojen nousu vaikutti negatiivisesti päivittäistavarakaupan luomumarkkinaan. Luomumarkkinan arvo laski viime vuonna kahdeksan prosenttia edellisestä vuodesta ja oli noin 375 miljoonaa euroa. Luomun vienti kasvoi kuitenkin hieman verrattuna vuoteen 2020 ja oli 59 miljoonaa euroa.

Vuonna 2022 peltoalasta 15 % luomutuotannossa, tänä vuonna ala hiukan laskee

Vuonna 2022 luomuun siirtyi 152 uutta tilaa ja poistui 194 tilaa. Luomutilojen kokonaismäärä laski yhden prosentin. Luomupeltoala kasvoi neljä prosenttia tilamäärän vähentymisestä huolimatta ja viime vuonna Suomen peltoalasta 15 % oli luomutuotannossa.

Ennakkotietojen mukaan luomutilojen määrä tulee laskemaan myös tänä vuonna. Ruokaviraston alustavien arvioiden mukaan noin kuusi prosenttia luomutiloista poistuu luomusertifioinnin piiristä vuonna 2023. Tällä ei ole kuitenkaan toistaiseksi nähtävissä yhtä suurta vaikutusta varsinaiseen luomupeltoalaan, joka tämän arvion mukaan laskisi kaksi prosenttia.

Luomutiloja poistuu tänä vuonna luomusta erityisesti Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa, kun taas Pirkanmaalla, Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla muutokset luomutilojen määrissä ovat arvion mukaan vähäisimpiä. Luomusta poistumista on kiihdyttänyt tänä vuonna voimaan tulleet uudet maataloustukiehdot. Uudet tukiehdot ovat haastavia erityisesti nurmivaltaisille sekatiloille eli tiloille, joilla on peltoala luomussa ja tavanomaisia eläimiä.

Suotuisa sää kypsytti ennätyksellisen luomuviljasadon, myös luomumustikoiden sato erinomainen

Vuonna 2022 saatiin ennätyssuuri luomuviljasato, 177,8 miljoonaa kiloa, joka oli 55 % suurempi kuin vuonna 2021. Luomuviljasato oli noin 5 % Suomen koko viljasadosta. Eniten luomuna tuotettiin luomukauraa, jonka osuus koko maan tuotannosta oli noin 9 %. Luomuisin vilja oli taas ruis, jonka osuus koko maan rukiin tuotannosta oli 14 %.

Helteisestä kesä-heinäkuusta ja runsassateisesta elokuusta johtuen luomumustikan sadosta tuli myös erinomainen. Luomumustikkaa kerättiinkin myyntiin 4,3 miljoonaa kiloa, joka oli 1,4 miljoonaa kiloa enemmän kuin vuonna 2021.

Kuivuuden takia luomupuolukkasato puolestaan jäi joillakin alueilla heikommaksi kuin vuonna 2021. Kokonaisuudessaan vuonna 2022 kaikesta myyntiin kerätystä mustikasta noin 45 % oli luomumustikkaa, puolukasta noin 17,4 % luomupuolukkaa ja lakasta 63 % luomulakkaa.

Luomumarjat ovat tärkeitä vientituotteita, joita kerätään sertifioiduilta luomukeruualueilta. Suomessa on maailman suurimmat luomukeruualueet, joiden ala oli viime vuonna 6,9 miljoonaa hehtaaria. Eniten luomukeruualaa on Lapissa.

Pro Luomun julkaisema Luomu Suomessa 2022 -kooste tiivistää yhteen julkisten luomutilastojen ja tuoreimpien luomualaa luotaavien kartoitusten tulokset. Koosteen tiedot ovat mm. Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen tilastoista sekä Pro Luomun teettämistä tutkimuksista ja selvityksistä.

Luomu Suomessa 2022 -koosteen on tuottanut Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hanke, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tiedostot

Luomu Suomessa -koosteet

Aiheeseen liittyvää