Luomu Suomessa

Luomun tuotannon ja kulutuksen kehityksestä Suomessa kertovat keskeiset tilastot kerätään vuosittain julkaistavaan Luomu Suomessa -koosteeseen.

Tutustu Luomu Suomessa 2023 -koosteeseen

Katso myös Luomu maakunnissa -koosteet!

Vaikka vuosi 2023 ei tilastojen mukaan ollut paras vuosi luomulle, on luomun käyttö kasvanut vauhdikkaasti ammattikeittiöissä ja kuluttajien kiinnostus luomuun säilynyt. Luomu Suomessa -kooste kokoaa yhteen julkiset luomutilastot.

Luomua haastoivat vuonna 2023 kuluttajien edelleen lisääntynyt hintaherkkyys ja alkutuotannossa maataloustukiin tulleet muutokset. Myös vaihtelevat sääolosuhteet vaikuttivat esimerkiksi luomuviljan sekä luomukeruutuotteiden satoon heikentävästi.

Luomua myytiin päivittäistavarakaupoissa yhteensä 352 miljoonalla eurolla, ja luomun osuus päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä oli noin 1,9 %. Myynti laski edellisestä vuodesta 6 %.

Viime vuonna luomualaa haastettiin monesta suunnasta, mutta tilastot kertovat myös luomun positiivisesta kehityksestä. Elintarvikkeiden hinnan nousu vaikutti negatiivisesti luomun myyntiin päivittäistavarakaupoissa useissa tuoteryhmissä, mutta edelleen esimerkiksi luomulastenruokien myynti kehittyi suotuisasti.

Positiivista kasvua luomulle ammattikeittiöistä

Tammikuussa 2024 tehdyn selvityksen (Luomutetaan ruokapalvelut, 2024) mukaan luomun käyttö julkisissa ruokapalveluissa on kasvanut vauhdikkaasti viimeisen kahden vuoden aikana. Julkisista ruokapalveluista 91 % kertoo käyttävänsä edes yhtä luomutuotetta vähintään kuukausittain, ja jopa 63 % kertoo käyttävänsä luomua päivittäin. Luomun käyttöprosentit ovat isoimmat päiväkodeissa ja kouluissa. Luomun kuluttajabarometrin (Kantar Agri, 2023) mukaan 59 % suomalaisista pitääkin luomun tarjoamista niissä vähintään melko tärkeänä.

Suosituimpiin luomutuotteisiin ruokapalveluissa kuuluvat hiutaleet ja suurimot, maito ja maitojalosteet, kahvi sekä jauhot. Luomun käyttöä haluttaisiin lisätä entisestään erityisesti kasviksissa ja juureksissa, marjoissa, hedelmissä, viljatuotteissa sekä kananmunissa. Jopa 30 % ruokapalveluista haluaisi lisätä luomun käyttöä ainakin jossain tuoteryhmässä.

Suomen peltoalasta 13,7 % luomutuotannossa

Vuonna 2023 Suomen luomuviljelty peltoala oli 311 498 hehtaaria, ja ala aski 8 % edellisvuoteen verrattuna. Luomuviljoja tuotettiin yhteensä 142 miljoonaa kiloa, ja sato jäi 21 % pienemmäksi kuin vuonna 2022. Yli puolet luomuviljasadosta oli edellisten vuosien tapaan kauraa. Koko Suomen viljasadosta luomua oli 5 %.

Suurin luomuviljellyn peltoalan osuus koko maan peltoalasta oli Pohjois-Karjalassa (24,2 %). Määrällisesti eniten luomuviljeltyä peltoalaa on Pohjois-Pohjanmaalla (37 664 ha) sekä Varsinais-Suomessa (35 277 ha). Maakunnista Kaakkois-Suomi sekä Lappi olivat ainoat, joissa luomuviljellyn peltoalan osuus pysyi samana kuin edellisvuonna.

Luomukiinnostus vaihtelee maakunnittain

Kiinnostus luomuun on valtakunnallisesti säilynyt hyvin samalla tasolla viime vuodet. Vuonna 2023 Pro Luomu selvitti ensimmäistä kertaa suomalaisten luomukiinnostusta sekä ostamista eri maakunnissa. Aktiiviostajien, eli luomua viikoittain ostavien osuus maakunnan koko väestöstä on suurin Etelä-Savossa (40 %). Eteläsavolaiset myös arvioivat omaa luomun käytön muutostaan positiivisimmin verrattuna muihin maakuntiin, sillä jopa 97 % maakunnan asukkaista arvioi lisänneensä omaa luomun käyttöään vähintään jonkin verran viimeisen vuoden aikana. Etelä-Savo oli myös ainoa maakunta, jonka asukkaat ilmoittivat etteivät he ole oman arvionsa mukaan vähentäneet luomun käyttöään viimeisen vuoden aikana (Kantar Agri, 2023).

Myös Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa, Pirkanmaalla, Uudellamaalla sekä Etelä-Karjalassa aktiiviostajien osuus on keskiarvoa suurempi. Määrällisesti eniten aktiiviostajia asuu Uudellamaalla.

Pro Luomun julkaisema Luomu Suomessa 2023 -kooste tiivistää yhteen julkisten luomutilastojen ja tuoreimpien luomualaa luotaavien kartoitusten tulokset. Koosteen tiedot ovat mm. Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen tilastoista sekä Pro Luomun teettämistä tutkimuksista ja selvityksistä.

Luomu Suomessa 2023 -koosteen on tuottanut Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hanke, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tiedostot

Luomu Suomessa -koosteet

Aiheeseen liittyvää