Yhteiskunta hyötyy

Suomalainen luomu on kotimaisinta ruokaa, sillä tuontipanosten osuus luomutuotannossa on vähäinen. Luomu kannattaa taloudellisesti paremmin kuin tavanomainen tuotanto.

Korkea kotimaisuusaste

Luonnonvarakeskuksen kannattavuuskirjanpidon mukaan luomutilojen tarvikekustannukset ovat pienemmät kuin tavanomaisessa tuotannossa. Tämä selittyy erityisesti sillä, että luomutiloille ei osteta kemiallisia lannoitteita.

Myös torjunta-aine-, polttoaine- ja sähkökustannukset ovat luomutiloilla pienemmät kuin tavanomaisilla tiloilla. Niin ikään ostorehuihin kuluu vähemmän rahaa kuin tavanomaisilla tiloilla.

Maataloudessa käytettävät tuotantotarvikkeet kuten lannoitteet, torjunta-aineet ja polttoaineet ovat valtaosin tuontituotteita, mikä heikentää ruoan omavaraisuusastetta. Tuontitarvikkeiden pieni osuus kustannuksista merkitsee sitä, että luomutuotannon kotimaisuusaste on korkeampi kuin tavanomaisen tuotannon. Suomalainen luomu on siis kotimaisinta ruokaa.

Kannattaa paremmin

Luonnonvarakeskuksen kannattavuuskirjanpito kertoo, että luomutuotanto on jo pitkään ollut tavanomaista tuotantoa kannattavampaa käytännössä kaikissa tuotantosuunnissa. Tämä johtuu tukien suuremmasta osuudesta luomutilan tuloista, luomun korkeammista tuotehinnoista ja siitä, että luomutilat olivat yleensä suurempia kuin tavanomaisessa viljelyssä olevat.

Maatalouden kannattavuus ilmaistaan kannattavuuskertoimen avulla. Esimerkiksi vuonna 2016 luonnonmukaisen maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin oli 0,29 ja tavanomaisen 0,24.
Parhaiten luomutiloista kannattivat maitotilat ja nautatilat, heikoimmin luomuviljatilat.

Tämä aineisto on tuotettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Aiheeseen liittyvää