Arvoketjutyö

Luomualan arvoketjutyön tavoitteena on edistää luomuelintarvikkeiden tarjontaa ja saatavuutta Suomessa.
Asiakas valitsee ostoskärryynsä luomumaitopurkin ruokakaupan maitohyllystä.

Tuoteryhmäkohtaisissa arvoketjutyöryhmissä seurataan luomualan kehitystä ja etsitään ratkaisuja tuotannon ja jalostuksen ongelmiin. Lisäksi arvoketjutyöryhmät seuraavat luomumarkkinoiden tilannetta ja laativat markkinoiden kehitystä koskevia arvioita.

Jokaisessa arvoketjutyöryhmässä on edustettuina kyseisen tuotannonalan keskeiset toimijat kuten, viljelijät, jalostajat ja kauppa sekä tutkimus ja neuvonta.

Pro Luomu vetää neljää arvoketjutyöryhmää (luomumaito, luomuliha, luomukasvis, luomukeruu) sekä järjestää ajoittain HoReCa-teemaista arvoketjutapaamista ja osallistuu Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n vetämän luomuviljatyöryhmän toimintaan.

Lisäksi Pro Luomu vetää luomuelintarviketyöryhmää. Ryhmän tarkoituksena on koota suomalaisten elintarvikevalmistajien näkemyksiä erityisesti luomusäädösten pullonkauloista ja tuoda luomualan näkemyksiä EU-tasolle (luomualan kattojärjestö IFOAM Organics Europen Processors and Traders -ryhmän kautta) sekä säädösvalmisteluun Suomessa.

Arvoketjutyöryhmien puheenjohtajat:

Luomumaidon arvoketjutyöryhmän puheenjohtaja on maidontuottaja Arja Peltomäki Myrskylästä.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän puheenjohtaja on toimitusjohtaja Pasi Tamminen, Lihatukku Harri Tamminen Oy.

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmän puheenjohtaja on luomutuottaja Samuli Laurikainen, Silmusalaatti.

Arvoketjutyöryhmät ovat osa Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Aiheeseen liittyvää