Arvoketjutyö

Luomualan arvoketjutyön tavoitteena on edistää luomuelintarvikkeiden tarjontaa ja saatavuutta Suomessa.

Tuoteryhmäkohtaisissa arvoketjutyöryhmissä seurataan luomualan kehitystä ja etsitään ratkaisuja tuotannon ja jalostuksen ongelmiin. Lisäksi arvoketjutyöryhmät seuraavat luomumarkkinoiden tilannetta ja laativat markkinoiden kehitystä koskevia arvioita.

Jokaisessa arvoketjutyöryhmässä on edustettuina kyseisen tuotannonalan keskeiset toimijat kuten panosteollisuus, viljelijät, jalostajat ja kauppa sekä tutkimus ja neuvonta.

Pro Luomu vetää neljää arvoketjutyöryhmää (luomumaito, luomuliha, luomukasvis, luomukeruu) ja osallistuu EkoCentrian vetämän luomuHoreca-työryhmän ja Vilja-alan yhteistyöryhmän vetämän luomuviljan työryhmän toimintaan.

Arvoketjutyöryhmät ovat osa Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Aiheeseen liittyvää