Arvoketjutyö

Luomualan arvoketjutyön tavoitteena on edistää luomuelintarvikkeiden tarjontaa ja saatavuutta Suomessa.
Asiakas valitsee ostoskärryynsä luomumaitopurkin ruokakaupan maitohyllystä.

Tuoteryhmäkohtaisissa arvoketjutyöryhmissä seurataan luomualan kehitystä ja etsitään ratkaisuja tuotannon ja jalostuksen ongelmiin. Lisäksi arvoketjutyöryhmät seuraavat luomumarkkinoiden tilannetta ja laativat markkinoiden kehitystä koskevia arvioita.

Jokaisessa arvoketjutyöryhmässä on edustettuina kyseisen tuotannonalan keskeiset toimijat kuten panosteollisuus, viljelijät, jalostajat ja kauppa sekä tutkimus ja neuvonta.

Pro Luomu vetää neljää arvoketjutyöryhmää (luomumaito, luomuliha, luomukasvis, luomukeruu) sekä osallistuu EkoCentrian vetämän luomu-HoReCa-työryhmän ja Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n vetämän luomuviljatyöryhmän toimintaan.

Arvoketjutyöryhmät ovat osa Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Aiheeseen liittyvää