Luomumerkki

luomumerkki
Luomumerkki kertoo, että ruoka on tuotettu EU:n luomuehtojen mukaisesti.

Luomu on osa EU:n lainsäädäntöä. Samat säädökset ovat voimassa kaikissa EU-maissa. Myös EU:n ulkopuolelta tuotavien luomutuotteiden on täytettävä samat vaatimukset. EU:n luomumerkin voi saada elintarvikkeet sekä lemmikkieläinten ruuat, mutta esimerkiksi kosmetiikka tai vaatteet eivät voi saada lehtimerkkiä.

Luomumerkillä varustettu ruoka on tuotettu:

  • ilman rikkakasvien torjunta-aineita
  • ravinteita kierrättäen ja luonnonvaroja säästäen
  • eliölajien monimuotoisuutta vaalien
  • eläinten luontaisia tarpeita kunnioittaen ja hyvinvointia edistäen
  • ilman keinotekoisia väri-, makeutus- ja aromiaineita

Valvottua tuotantoa

EU:n säädöksiin on kirjattu tarkasti, miten luomutuotantoon siirrytään, mitä tuotantopanoksia luomussa saa ja erityisesti mitä ei saa käyttää, mitä vaaditaan eläinrakennuksilta ja mitä lisäaineita saa käyttää.

Jokainen luomuviljelijä ja luomutuotteiden valmistaja sitoutuu noudattamaan luomusäädöksiä ja liittyy samalla luomuvalvontaan. Suomessa luomua valvovat viranomaiset, jotka tarkastavat kaikki maatilat ja yritykset vähintään kerran vuodessa. Valvontakäynnillä varmistetaan, että luomusäädöksiä on noudatettu. Vain tarkastuksen läpäisseet maatilat ja yritykset voivat myydä tuotteitaan luomuna ja käyttää luomumerkkiä.

Luomutuotteen pakkauksessa on EU:n luomumerkin yhteydessä oltava ko. tuotteen tarkastaneen luomutarkastuslaitoksen tunnus. Suomessa tunnuksen alkuosa on FI-EKO ja sen jälkeen kyseisen tarkastuslaitoksen tunnusnumero. Se voi olla 101–115 (ELY-keskukset), 201 (Ruokavirasto) tai 301 (Valvira).

Alkuperä ilmoitettava

Maatalousperäisten ainesosien alkuperä pitää ilmoittaa luomumerkin yhteydessä, mutta merkintä ei kuitenkaan aina kerro yksiselitteisesti luomutuotteen alkuperämaata.

Suomalaiset raaka-aineet voi merkitä ”Suomen maataloudesta”, jos vähintään 95 % maatalousperäisistä raaka-aineista on tuotettu Suomessa. Joskus pääosin suomalaisista raaka-aineista valmistettu luomutuote joudutaan merkitsemään ”EU:n maataloudesta” tai ”muusta kuin EU:n maataloudesta”, koska yli 5% käytetyistä raaka-aineista tulee muualta. Esimerkiksi hilloissa tilanne on tämä, koska Suomessa ei tuoteta luomusokeria.

Maailmaa voi muuttaa luomulla! Luomu on osa ratkaisua -keskittyy luomumerkkiin. Tavoitteena on lisätä luomun ostamista sekä EU:n luomumerkin tunnettuutta, sen sisällön ymmärrystä ja luottamusta luomuun. Katso kampanjasivut: Luomumerkki.fi

Tämä aineisto on tuotettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Tiedostot

Tiedostot

Aiheeseen liittyvää