Eläinten hyvinvointi

luomupossut
Eläinten hyvinvointi nousee luomutuotannossa siitä, että eläimet pääsevät toteuttamaan lajinmukaisia käyttäytymistarpeitaan, saavat laiduntaa kesäisin ja syövät luontaista ravintoaan.

Luomueläinten hyvinvoinnin takaavat säännöt on kirjattu luomutuotannon ehtoihin. Niiden noudattamista valvotaan luomutiloilla vuosittain tehtävissä luomutarkastuksissa.

Liikkumisen iloa

Luomukanalat ovat lattiakanaloita, joissa kanoilla on orret ja munintapesät. Kanat pääsevät ulkoilemaan kesäkaudella verkkotarhoissa.

Luomusikaloissa emakoita ei pidetä häkeissä, vaan ne porsivat ja imettävät jälkeläisiään vapaina. Sikojen päivärytmiin kuuluu ulkoilu kesäisin, joissain luomusikaloissa ympäri vuoden.

Kaikki luomunaudat (lypsylehmät ja lihakarja) saavat kesäisin laiduntaa. Monilla luomutiloilla naudat saavat ulkoilla myös talvella tarhassa.

luomukana ulkoilee

Tilat tarpeiden mukaan

Luomunavetoissa, -lampoloissa, -kanaloissa ja -sikaloissa otetaan huomioon kunkin eläinlajin luontaiset tarpeet. Makuualustojen on oltava kuivia ja puhtaita. Vähintään puolet lattiapinta-alasta on oltava kiinteää, koska ritilät ja raot ovat hankalia sorkille.

Luomueläinsuojissa kuivikkeina käytetään olkea tai jotain muuta luonnonmateriaalia. Tarjolla pitää olla myös muita virikkeitä, jotta esimerkiksi siat ja kanat voivat kuopsutella ja tonkia maata. Makuutilaa pitää olla niin paljon, että kaikki eläimet voivat levätä yhtä aikaa.

Luomueläinsuojassa on väljempää kuin tavanomaisen tuotannon eläinsuojassa. Esimerkiksi luomusikalan karsinassa on kaksi kertaa enemmän tilaa kuin tavanomaisen lihasikalan kasvateilla. Luomukanalassa tilaa on kolmannes enemmän. Riittävä tila ja liikkumismahdollisuus vähentävät eläinten stressiä, häiriökäyttäytymistä ja sairastavuutta. luomulehmä laiduntaa

Luontainen rehu pitää terveenä

Luomueläimet ruokitaan niille luontaisesti parhaiten sopivalla rehulla. Esimerkiksi nautojen ja lampaiden tärkein rehu on nurmi.

Luomurehu koostuu luomuviljellyistä raaka-aineista, jotka tuotetaan pääasiassa joko omalla luomutilalla tai hankitaan alueen muilta luomutiloilta. Luomueläinten rehuissa ei saa käyttää geenimuunneltuja eikä antibioottisesti vaikuttavia ainesosia.

Tämä aineisto on tuotettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella.

Aiheeseen liittyvää