Puhujat

LUOMUELINTARVIKEPÄIVÄ 2022 PUHUJAT

EKROOS Johan, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto
Johan Ekroos on toiminut agroekologian apulaisprofessorina Helsingin yliopistolla vuodesta 2021 lähtien. Johan on myös ympäristötieteen dosentti Lundin yliopistossa, jossa hän toimi tutkijana kymmenen vuotta. Johan tunnetaan erityisesti maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden tutkijana, mutta hän on laajasti kiinnostunut maatalouteen liittyvistä kestävyyskysymyksistä. Luomuelintarvikepäivässä Johan puhuu otsikolla: Luomu ja luonnon monimuotoisuus.
GAMMICCHIA Mette Jasper, Market Development Director, Danish Agriculture & Food Council 

Mette Jasper Gammicchia has been working with organics and the export development and marketing of organic products for more than 20 years, and has extensive experience in planning and implementing export activities for organic food producers. As head of Market and Nutrition at The Danish Agriculture & Food Council, Mette also has her finger on the pulse when it comes to the retail market and organic conversion in the catering industry in Denmark. At Organic Food Day Mette speaks with the headline: Organic exports in Denmark part of the The organic way – The Danish Model.


HEDBERG Johan, Regional Manager, Arla Sweden

Johan Hedberg is an agronomist who have worked for Arla for 22 years. The last 6 years Johan has been working in the agriculture team with the farmers and owners. His main duties are organic, the regenerative pilot program and to commercialize towards customers what good things are being done on farms; for example biodiversity, soil health, improving the climate impact and animal welfare. At Organic Food Day Johan speaks with the headline: Towards regenerative organic farming.


HEINONEN Tero, tutkija, Suomen ympäristökeskus 
Tero Heinonen on syventynyt suomalaiseen ympäristömarkkinointiin ja väitteisiin tuotteiden vastuullisuudesta. Laajemmin hän tutkii kulutuksen ympäristövaikutuksia (mm. kiertotalous ja hiilijalanjäljen laskenta) ja pohtii mahdollisuuksia ohjata kuluttajien käyttäytymistä ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Luomua Heinonen lusikoi pienillä ja isommillakin aterimilla. Luomuelintarvikepäivässä Tero puhuu otsikolla: Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla, huomioita elintarvikkeiden ja luomun mainonnasta.
HOVI Harri, tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja, Kesko

Harri Hovi johtaa K-ryhmän päivittäistavaratoimialan tavarakauppaa ja vastuullisuutta, ja on ollut Pro Luomun hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2020 alkaen. Puheenjohtajana hän painottaa erityisesti luomualan toimijoiden välistä avoimuutta ja yhteistyötä – nämä ovat avaimet, joilla luomun potentiaali voidaan hyödyntää parhaiten. Harri lausuu Luomuelintarvikepäivässä tapahtuman avaussanat.


JÄRVIÖ Natasha, Msc., LUT, BIODIFUL 
Natasha Järviö is a researcher in the BIODIFUL project. Her role is to calculate the biodiversity losses associated with food production using a method called ‘life cycle assessment’, shortly known as LCA. She is also currently finishing her doctoral research in which she applied the LCA method to novel food products. In current work she is interested in investigating the potential benefits of regenerative agriculture on biodiversity using currently available LCA impact methods and aims to contribute to the method development herself. At Organic Food Day Natasha speaks with the headline: Biodiversity footprints – current situation and opportunities for companies.

KURKELA Ulla, hankinta- ja tuotekehitysjohtaja, Compass Group
Compass Group Finland Oy:n hankinta- ja gastronomiajohtaja Ulla Kurkela johtaa Suomen Compass Groupin tuote- ja valikoimakehitystä sekä hankintatoimea. Ulla on elintarvike-ekonomian maisteri ja hänellä on laaja-alainen kokemus kehitys-, projekti- ja johtotehtävistä sopimusruokaliiketoiminnan, elintarvikekaupan ja -teollisuuden aloilta. Luomuelintarvikepäivässä Ulla puhuu otsikolla: Suomalainen luomuraaka-aine osana vastuullisuusstrategian toteutusta ruokapalveluissa.
LEHTIMÄKI Tomi, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
Tomi Lehtimäki toimii tutkijatohtorina Helsingin Yliopistolla. Hänen 2021 valmistunut sosiologian väitöskirjansa käsittelee luomutuotantoa koskevia kiistoja sekä luomun vakiintumista osaksi valtavirtaa Suomessa. Hän on tarkastellut luomun kehitystä poliittisen sosiologian näkökulmasta, keskittyen erityisesti luomun arvojen muodostumiseen sen eri kehitysvaiheissa. Tämänhetkisessä tutkimuksessaan hän käsittelee muun muassa eläinten hyvinvointia sekä päästökompensaatiota. Luomuelintarvikepäivässä Tomi puhuu otsikolla: Miten luomusta rakentui merkityksellinen vaihtoehto? Sosiologian tutkimus luomutuotannon arvoja koskevaan keskusteluun.
NIEMINEN Juha, myyntipäällikkö, SOK Marketkaupan ohjaus
Maaseudun rauhassa asuva Juha Nieminen vastaa myyntipäällikkönä S-ryhmässä tuoretuotteiden myynnistä ja markkinoinnista. Hänellä on pitkä kokemus päivittäistavarakaupasta ja useista erilaisista kaupanalan tehtävistä. Juhan työssä korostuvia teemoja ovat mm. tavoitteellinen myynninjohtaminen, herätteellinen ja kiinnostava markkinointi, uutuuksien vahva esilletuonti sekä yhteistyö koko päivittäistavarakaupan arvoketjun kanssa. Luomuelintarvikepäivässä Juha osallistuu paneelikeskusteluun, jonka aiheena on Luonnon monimuotoisuus yritystoiminnassa.
ONKILA Tiina, apulaisprofessori, Jyväskylän yliopisto

Tiina Onkila työskentelee Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa yritysten ympäristöjohtamisen apulaisprofessorina. Hänen tutkimustyönsä käsittelee ympäristövastuullisuuden merkitystä liiketoiminnassa. Tällä hetkellä hän vetää BIODIFUL-tutkimushankkeessa Biodiful – Biodiversity – Respectful -työpakettia, jossa keskitytään luonnon monimuotoisuuteen ja yritystoimintaan, ja pyritään yhdessä ruoka-alan yritysten kanssa luomaan ratkaisuja kohti luontoa kunnioittavaa liiketoimintaa. Luomuelintarvikepäivässä Tiina keskustelee paneelissa: Luonnon monimuotoisuus yritystoiminnassa.


PURO Eric, toimitusjohtaja, KÄÄPÄ Biotech Oy

Eric Puro on bioteknologiayhtiö KÄÄPÄ Biotech Oy:n yksi perustajista, ja hän toimii yrityksen toimitusjohtajana. Eric on myös kansainvälisen lääkinnällisten sienten yhdistyksen, ISMM:n hallituksen jäsen. KÄÄPÄ Biotech on sieniuutepohjaisten tuotteiden edelläkävijäyritys. Sen toiminnan lähtökohtina ovat suomalaiset, luomulaatuiset raaka-aineet, tuorein tieteellinen tieto funktionaalisista sienistä ja niiden vaikutuksista ihmisen hyvinvoinnin tukemisessa sekä alan johtavat tuotantomenetelmät.  Luomuelintarvikepäivässä Eric puhuu otsikolla: Opportunities and Challenges of organic wild harvested products from Finland.


SAARNIVAARA Pasi, Client Director, Kantar TNS Agri Oy
Pasi Saarnivaara on entinen koripalloilija ja ikuinen tutkija. Hän omaa 13 vuoden kokemuksen Kantar TNS Agrissa maatalouteen, ruokaan ja suomalaisiin kuluttajiin liittyvistä tutkimuksista. Kokemusta hänellä on noin 500 onnistuneen tutkimusprojektin toteutuksesta. Erityisvastuualueina hänellä on kananmuna-, maito- ja kotipuutarhamarkkinat; ennusteiden teko, raportointi ja alan toimijoiden kanssa kommunikointi. Lisäksi Pasi omaa 15 vuoden kokemuksen yritysanalyytikkona erikoistuen liiketaloudellisten tunnuslukujen analysointiin. Luomuelintarvikepäivässä Pasi puhuu otsikolla: Voiko luomuun luottaa? Tuoreita tuloksia suomalaisten luomun kulutuksesta ja asenteista luomuun.
SIMOJOKI Georg, keittiöpäällikkö, Zum Beispiel

Georg Simojoki on suomalaistunut saksalainen kokki, alun perin kotoisin entisestä Itä-Saksasta. Hän pyörittää Zum Beispiel -luomuravintolaa Porvoon vanhassa kaupungissa jo kymmenettä vuotta. Ennen asettumistaan Suomeen Georg teki pyöräretkiä eri puolilla maailmaa tutustuen eri makuihin.  Tutustuttuaan nuorena luomuun, hän ihastui ja vakuuttui heti. ”Ymmärsin, että kestävä luomutuotanto edellyttää pitkiä ja luottamuksellisia kauppasuhteita. Onkin ollut elinikäinen seikkailu etsiä ja löytää tuottajia, joiden tuotteet ovat ylivertaisia ja vastaavat kuluttajien odotuksia omaperäisistä artesaanituotteista”, Georg kertoo. Korkeatasoiset luomutuotteet ovat merkittävässä osassa, kun hän kehittää ruokia omaan ravintolaansa tai muuten vain omaksi ilokseen. Luomuelintarvikepäivässä Georg puhuu otsikolla: Omannäköistä, kestävää ja maukasta luomun avulla.


TOLLET Mirva, kategoriapäällikkö, valkoiset juomat, vastuullisuus ja luomu, Valio

Mirva Tollet työskentelee Valiolla tuoteryhmien kategoriapäällikkönä ja hänen vastuullaan on mm. Valion luomuliiketoiminnan kehittäminen, ja Valio Luomu brändistä huolehtiminen. Hän työskentelee koko Valion luomuketjun kanssa ratkoen pullonkauloja yhteistyössä mittavan asiantuntija verkoston kanssa. Tällä yhteistyöllä on saatu lisättyä tehokkuutta ja synnytettyä aivan uusia juttuja, kuten maailman ensimmäinen biokaasulla kulkeva maidonkeräilyauto. Luomutuotteista hänen ehdoton suosikkinsa on puhtaan suomalaisen luomumaidon ja luomumetsämustikoiden yhdistelmänä syntynyt Valio Luomu metsämustikkajogurtti. Luomuelintarvikepäivässä Mirva puhuu otsikolla: Pitkäjänteisellä työllä luomuviennistä merkittävää liiketoimintaa.


VARPASUO Laura, vastuullisuuspäällikkö, Leijona Catering Oy

Laura Varpasuo on työskennellyt maatalouden alkutuotannon vastuullisuuden ja siksi luomunkin parissa vuodesta 2015 Alkossa ja nykyään Leijona Cateringilla. Yritysvastuutehtävissä hän on toiminut jo vuodesta 2007.  Leijona Catering tarjoilee keskimäärin noin 70 000 ateriaa päivässä. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen elintarvikehankintojen kautta on Leijonan yritysvastuun iso tavoite raaka-aineiden ilmastopäästöjen vähentämisen ohella. Leijonan arkipäivää on varmistaa, että kansallisten turvallisuuskriittisten asiakkaiden ruokahuolto toimii kaikissa oloissa niin nyt kuin tulevaisuudessa. Laura asuu luomutilojen tuntumassa eteläisellä Hyvinkäällä agroekologisesta symbioosista tunnetussa Palopuron kylässä. Mahdollisuus seurata naapuruston luomuyrittäjien toimintaa vuosien varrella on ollut erittäin hyödyllistä ja inspiraation lähde. Luomuelintarvikepäivässä Laura osallistuu paneelikeskusteluun, jonka aiheena on Luonnon monimuotoisuus yritystoiminnassa.


VUORINEN Janne, osto- ja myyntijohtaja, K-ryhmä

Janne Vuorinen toimii K-ryhmän päivittäistavarakaupan tuoretuotteiden osto-ja myyntijohtajana. Hän on tehnyt koko työuransa töitä päivittäistavaratoimialalla, ja viimeiset 15 vuotta pääpaino on ollut hankinnan puolella. Janne nauttii eniten työssään siitä, että saa olla mukana monessa eri asiassa ja pääsee yhdessä kumppanien, kauppiaiden ja kollegoiden kanssa kehittämään K-ryhmän päivittäistavaratoimialaa. Lisäksi työkaverit antavat hänelle paljon energiaa jokapäiväiseen työntekoon. Vapaa-ajallaan Janne liikkuu paljon ja kehittää itseään opiskelemalla ja lukemalla. Harrastuksista voidaan mainita ainakin kuntosali, golf, padel, sulkapallo ja lenkkeily. Luomuelintarvikepäivässä Janne puhuu otsikolla: Inflaatio haastaa myös luomua – luomumyynnin kehitys ja potentiaalit.


WESTERLING Milla, perustaja-toimitusjohtaja, Green Planet Astronauts 

Green Planet Astronautsin perustajalla Milla Westerlingillä on unelma innostaa lapset syömään kasvispainotteisesti pienestä pitäen. Yrityksen kasvipohjaisia lasten luomuruokia myydään yli 700 kaupassa sekä kuukausitilauksella yrityksen omassa verkkokaupassa. Kaiken keskiössä on kuormittaa maapalloa mahdollisimman vähän, jotta lapsilla olisi planeetta missä elää tulevaisuudessakin. Kuukausitilausmalli tarjoaa tähän erinomaisen ratkaisun. Luomuelintarvikepäivässä Milla puhuu otsikolla: Luomulastenruoan Spotify – kuukausitilauspalvelu on uudenlainen tapa tehdä kauppaa.


WRANG Esa, Head of Food Program, Business Finland

Esa Wrang on elintarvike- ja FMCG-alan ammattilainen, jolla on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä elintarvikeliiketoiminnasta, mukaan lukien kansainvälistymisestä ja viennistä. Business Finlandissa Esa on johtanut Food from Finland -ohjelmaa nyt noin 9 vuotta; ohjelma toimii yli 160 elintarvikeyrityksen kanssa Suomessa, ohjelma on toteuttanut yli 400 kansainvälistä vienninedistämistapahtumaa noin 15 maassa. Luomuelintarvikepäivän yleisölle Esa on varmasti tuttu, sillä hän on työskennellyt käytännössä lähes kaikkien Suomen elintarvike- ja juomayhtiöiden kanssa. Luomuelintarvikepäivässä Esa puhuu otsikolla: Suomalaisen luomuviennin potentiaalit ja näkymät.


Puhujat täydentyvät tälle sivustolle ennen tapahtumaa.

Aiheeseen liittyvää