Puhujat

Luomuelintarvikepäivän 2018 puhujat ovat ruoantuotannon, markkinoinnin ja tutkimuksen asiantuntijoita Suomesta ja Euroopasta.

BALAC Luka, ravintolapäällikkö, Restaurant Nolla
Luka Balac on yksi Restaurant Nollan perustajista. Pikkupoikana Serbiassa hän kulki aina onki olalla ja löysi kutsumuksensa isoäitinsä keittiössä. Itseoppinut keittiömestari on hionut taitojaan Helsingin huippuravintoloissa kuten Olo, A21, Emo ja Hoshito; lisäksi hän on auttanut pyörittämään Gula Villan -kesäravintolaa Helsingin saaristossa. Luomuelintarvikepäivässä Luka Balac kertoo, millä tavoin ravintolat voivat tehdä enemmän kestävän kehityksen valintoja ja työskennellä vihreämmän tulevaisuuden puolesta.

JASPER GAMMICCHIA Mette, Market Development Director, Danish Agriculture & Food Council
Mette Jasper Gammicchia has worked for more than 15 years with marketing of organic food in Denmark and abroad. Her current employer The Danish Agriculture & Food Council represents the farming and food industries of Denmark including companies, trade and farmers’ associations. In Organic Food Day Jasper Gammicchia will present the case behind the high Danish organic consumption, which has been continuously growing for the last 20 years. The presentation will discuss the reasons behind the success and future expectations.

JOKINEN Arto, perustaja ja vientipäällikkö, Luomu Invest Oy
Arto Jokinen on ollut perustamassa suomalaista luomukananpojan tuotantoketjua, työskennellyt mm. Pajuniemellä ja osallistunut aktiivisesti luomun kehittämiseen Pro Luomun ja ETL:n hallituksissa. Jokisella on yli 30 vuoden kokemus kansainvälisestä kaupasta. Luomuelintarvikepäivässä hän tarkastelee start-up-yrityksen viennin käynnistämistä, L’uomu Nokka -brändin lanseeraamisen Hong Kongissa, Polar Wings -vientibrändin kehittämistä ja luomubroilereiden vientiyhteistyön aloittamista Kronfågel AB:n kanssa.

KORTENIEMI Päivi, Senior Strategist, Kuudes Helsinki
Päivi Korteniemi on osa Kuudennen strategia- ja kuluttajaymmärrystiimiä, joka vetää asiakkaille konseptointityöpajoja ja suunnittelee yhdessä poikkitieteellisen tiimin kanssa kaupallisia konsepteja. Korteniemi on vetänyt Kuudennen Tiedostava Kuluttaja -tutkimusta vuodesta 2013 lähtien Suomessa, Ruotsissa ja Kiinassa. Luomuelinarvikepäivässä hän kertoo Kiinan tutkimuksen tuloksista yhdessä kollegansa Petra Väänäsen kanssa.

KUMLIN Niklas, toimitusjohtaja, Helsingin Mylly
Niklas Kumlin on perheyrittäjä neljännessä polvessa. Helsingin Mylly Oy on Suomen suurimpia mylly- ja aamiaistuotteiden valmistajia sekä Suomen suurin luomuviljatuotteiden viejä, jolla on vientiä yli 40  maahan. Yritys lähti erikoistumaan luomutuotantoon jo 90-luvun alussa ja on tänä päivänä Pohjoismaiden suurin luomumylly. Niklas on työskennellyt yrityksessä aiemmin vientimyynnin parissa, ja kertoo Luomuelintarvikepäivässä luomutuotteiden viennistä myllyalan toimijan näkökulmasta.

LINDDAL Birthe, food futurist, the futurist / food future, Denmark
Birthe Linddal is one of the most used and quoted food futurists in Northern Europe. In her own company she helps organizations to understand the society of the future. Her primary focus is at people and modern life, consumerism and in particular the future of food. In Organic Food Day she will give a presentation of some of the most interesting Food Trends towards 2028. What are the possibilities and threats, the most crucial dilemmas? Will we still eat meat in the future? And what will happens to organics and the food we eat 10 years from now.

MATTILA Tuomas, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus
Tuomas Mattila edistää suomalaista maataloutta auttamalla viljelijöitä kunnostamaan peltojaan. Hän viljelee omaa luomutilaansa (Kilpiän tila), minkä lisäksi Mattila toimii Suomen ympäristökeskuksessa erikoistutkijana sekä yksityisenä neuvojana. Aiemmin tänä vuonna Kilpiän tila voitti WWF:n Itämeren ympäristöystävällisin tila -kilpailun Suomen osakilpailun. Palkinnon perusteena olivat tilalla tehdyt innovatiiviset viljelytoimet, tutkimustiedon soveltaminen ja muiden viljelijöiden kouluttaminen. Luomuelintarvikepäivässä Mattila kertoo, miten Hiilipilotti-viljelijäkokeilujen avulla löydetään uusia keinoja hillitä ilmastonmuutosta.

OKSA Antti, valikoimajohtaja, SOK
Antti Oksa on työskennellyt yli vuosikymmenen Suomen suurimman kaupparyhmän valikoimatehtävissä todellisella näköalapaikalla. ”Ykkösfokuksena ovat kuluttajien muuttuvat tarpeet ja niihin vastaaminen. Luomu on monella tapaa osa vastausta, mutta ei juuri koskaan yksin”, Oksa sanoo. Luomuelintarvikepäivän esityksessään hän avaa näkemystään siitä, miten onnistuneita luomutuotteita kehitetään ja kuinka koko ala voi toimia edistääkseen luomun kysyntää.

PELTOLA Heidi, erikoistutkija, VTT
Heidi Peltola keskittyy tutkimuksissaan ekologisiin materiaaliratkaisuihin. Perinteinen öljypohjainen muovi voidaan korvata biopohjaisilla, biohajoavilla, helpommin kierrätettävillä tai kierrätysmateriaalipohjaisilla ratkaisuilla pakkauksissa ja muissa muovituotteissa. Luomuelintarvikepäivässä Peltola esittelee nykyisen pakkaamisen ongelmia ja uusia ekologisempia ratkaisuja yhdessä Elina Pääkkösen kanssa.

PIHKALA Panu, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto/teologinen tdk
Panu Pihkala TT Panu Pihkala on Suomen johtavia asiantuntijoita ympäristöahdistukseen liittyvässä monitieteellisessä tutkimuksessa. Hän on julkaissut ympäristökasvatuksen alalta useita artikkeleita ja monografian ”Päin helvettiä? Ympäristöahdistus ja toivo” (2017), joka on herättänyt yhteiskunnallista keskustelua. Luomuelintarvikepäivässä Pihkala pohtii, onko luomusta lääkkeeksi ympäristöahdistukseen.

PÄÄKKÖNEN Elina, erikoistutkija, VTT

Elina Pääkkönen etsii vastauksia kysymyksiin, voidaanko muovia korvata pakkaamisessa. VTT:llä kehitetään puusta uusia kuitutuotteita, joilla voitaisiin korvata esimerkiksi pakkaamisessa käytettävää styroksia. Luomuelintarvikepäivässä Pääkkönen kertoo ympäristöystävällisestä pakkaamisesta tulevaisuuden materiaaliratkaisuilla yhdessä Heidi Peltolan kanssa.

SIBAKOV Juhani, innovaatio- ja tuotekehitysjohtaja, Fazer Leipomot Oy
Juhani Sibakov vastaa Suomen Fazer Leipomoiden uutuustuotteista ja niiden kehittämisen innovaatioprosessista monessa tuotekategoriassa. Uutta tuotetta kehitettäessä arvioidaan, mitä ominaisuuksia kuluttaja arvostaa ja miten ne onnistuvat kunkin tuotteen kohdalla teknisesti. Sibakovin mukaan luomu on mielenkiintoinen tapa erottautua ja kuluttajien kiinnostus sitä kohtaan kasvaa jatkuvasti. Luomuelintarvikepäivässä hän kertoo, miten Fazer näkee luomun uutuustuotteiden kehityksessä ja miten luomu on yleistynyt leipomotuotteissa meillä ja Euroopassa.

SUKULA Jyrki, kokki ja yrittäjä, Suomisen Maito Oy
Jyrki Sukula on hämmentänyt elintarvikealalla ja television ruokaohjelmissa jo 38 vuotta, viimeiset 13 vuotta hän on harjoittanut myös osa-aikaista luomuviljelyä Italiassa. Sukula toimii myös luovana johtajana ja partnerina Jymy-luomujäätelöä valmistavassa Suomisen Maito Oy:ssä, jossa hänen vastuualojaan ovat raaka-ainehankinta, laadunvarmistus ja viestintä. Luomuelintarvikepäivässä Sukula kertoo Jymy-jäätelön kansainvälistymisestä sekä siitä, mitä matkalla on opittu.

TAMMINEN Pasi, toimitusjohtaja, Tamminen Oy
Pasi Tamminen johtaa Suomen suurinta luomulihaa jalostavaa yritystä, ja luomulihalla on merkittävä rooli Tamminen Oy:n tuoteperheissä. Pasi Tamminen on mukana koko luomulihaketjun toiminnassa alkutuotannosta kuluttajamarkkinointiin, ja toimii puheenjohtajana Pro Luomun luomulihan arvoketjutyöryhmässä. Luomuelintarvikepäivässä hän esittelee luomusikatuotannon yhdistämistä ja arvoketjun kehittämistä yhdessä tuottajien kanssa.

WILDE Michaël, sustainability & communications manager, Eosta
Michaël Wilde is responsible for the nature and more trace and tell system as well as the numerous campaigns of Eosta, one of Europe’s largest companies involved in fresh organic fruits and vegetables. Wilde is passionate about sustainable and fair agriculture. In his presentation he will talk about Eosta’s journey towards the most sustainable packaging of fresh organic products. The packaging journey has led the company to Bio Plastics, Carton and Sugar Cane waste material, and stickers to Natural Branding Laser technology.

VÄÄNÄNEN Petra, Insight Specialist, Kuudes Helsinki
Petra Väänänen toimii Kuudennessa kuluttajaymmärryksen parissa. Hänen tehtävänään on ymmärtää yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ihmisten muuttuvaa käytöstä sekä tulkita niitä asiakkaille kaupallisesti potentiaalisella tavalla. Väänäselle on kertynyt tietoa vastuullisista valinnoista mm. Tiedostava kuluttaja -tutkimuksen myötä, nyt viimeisimpänä myös kiinalaisesta näkökulmasta, jota hän valottaa Luomuelintarvikepäivässä yhdessä kollegansa Päivi Korteniemen kanssa.

ÅSBERG Peter, CEO, Midsona
Peter Åsberg have a long career in FMCG, and he has worked as the CEO of Midsona for over ten years. The group develops and sells products that help people to a healthier life. Midsona is one of the leaders in organic foods in Nordic countries with the vision to become one of the European leaders. Åsberg´s presentation will be about future trends he sees in the organic industry and the effect he personally thinks they will have on the market.

Aiheeseen liittyvää