Kestävä kehitys

Luomutuotanto edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Hollannissa tehdyn katsauksen mukaan luomu edistää muun muassa ilmastonmuutoksen hillintää ja luonnon monimuotoisuutta sekä varmistaa ruoan ja puhtaan veden riittävyyttä maailmassa.

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan on kirjattu yhteensä 17 tavoitetta vuodelle 2030. Twenten yliopistossa Hollannissa vuonna 2019 tehdyn tutkimuskatsauksen mukaan luomu edistää niistä kahdeksan saavuttamista.

Katsauksen mukaan luomun viljelykäytäntöjen hyödyntäminen ruoantuotannossa on keskeisen tärkeää, jotta kestävän kehityksen tavoitteet saavutetaan. Samaan aikaan pitää selättää monia maailmanlaajuisia ympäristöongelmia, jotka osin aiheutuvat maataloudesta ja toisaalta vaikuttavat maatalouden harjoittamiseen. Näitä ovat esimerkiksi maaperän köyhtyminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyminen.

Luomun tukemat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG, sustainable development goal) ovat: ei nälkää (SDG 2), terveyttä ja hyvinvointia (SDG 3), puhdas vesi ja sanitaatio (SDG 6), ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (SDG 8), vastuullista kuluttamista (SDG 12), ilmastotekoja (SDG 13) sekä vedenalainen elämä (SDG 14) ja maanpäällinen elämä (SDG 15).

Twenten yliopistossa laadittu tutkimuskatsaus ”Organic agriculture and sustainable development goals” perustuu yli 50 tieteelliseen julkaisuun, joista monet ovat FAO:n ja YK:n tutkimuksia. Työn rahoitti maailman suurin luomukasvisten tukkuyritys EOSTA. Luomuinstituutti kokosivat raportin suomenkieliseen versioon kestävän kehityksen esimerkkejä Suomesta. Raportti käännettiin suomeksi maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Mitä se luomu oikeastaan on -hankkeen puitteissa.

Tutustu koko raporttiin!

Tiedostot

Aiheeseen liittyvää