Kuluttajabarometrit

Pro Luomun teettämillä kuluttajakyselyillä mitataan suomalaisten kiinnostusta ja asenteita luomua kohtaan. Tuorein luomun kuluttajabarometri on toteutettu syksyllä 2023.

Noin 30 prosenttia suomalaista kertoo ostavansa edelleen luomua aktiivisesti eli vähintään kerran viikossa (Kantar Agri 2023, n=2318). Määrä on pysynyt lähes samana kuin edellisessä mittauksessa vuonna 2021, vaikka luomun myynti kaupoissa on notkahtanut inflaation seurauksena.

Säännöllisten eli noin kerran kuukaudessa luomua ostavien määrä on lisääntynyt selvästi edellisestä mittauksesta.  Ei ollenkaan tai aivan satunnaisesti luomua ostavien kuluttajien määrä on pudonnut entisestään.

Aktiiviostajien ryhmässä korostuvat naiset, alle kolmekymppiset miehet sekä lapsiperheet. Aktiiviostajat ovat kuitenkin jakautuneet entistä tasaisemmin sekä eri ikäryhmien että tuloluokkien kesken.

Kuluttajien arvio hintojen muutoksesta noudattelee inflaatiota ja ruuan hinnan nousua. Kiinnostus luomuruokaa kohtaan on kuitenkin entisellään.

Maakunnissa eroja

Luomun kuluttajatutkimus toteutettiin tällä kertaa aiempaa laajempana, ja ensimmäistä kertaa saatiin tietoa myös maakuntatasolla. Luomun aktiiviostajien määrä korostuu Uudellamaalla, etenkin pääkaupunkiseudulla sekä Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa. Varsinais-Suomessa sekä aktiivisia että säännöllisiä luomukuluttajia on keskiarvoa vähemmän, ja kuluttajista niiden osuus, jotka eivät osta luomua lainkaan korostuu huomattavasti.

Eroja on myös esimerkiksi siinä, miten hyvin kuluttajat kokevat olevansa perillä siitä, mitä luomu tarkoittaa. Parhaiten luomun merkityksen kokivat ymmärtävänsä eteläpohjalaiset ja huonoiten varsinaissuomalaiset.

Luomun imago parantunut

Suomalaisten mielestä luomu on terveellistä ja vastuullista, sillä 70 prosentin mielestä nämä ominaisuudet sopivat luomuun. Yhä harvempi ajattelee, ettei luomulla ja tavanomaisella tuotannolla ole paljon eroa tai että suomalainen tavanomainen tuotanto olisi lähes luomua.

Erityisesti mielikuva luomun vastuullisuudesta on vahvistunut parin viime vuoden aikana. Samassa ajassa on ajatus luomusta viherpiiperryksenä tai elitistisenä valintana heikentynyt.

Tärkeimmissä syissä ostaa luomua korostuvat viime vuosien tapaan puhtaus, lisäaineettomuus ja torjunta-aineettomuus sekä ympäristöystävällisyys ja maku.

Kuluttajatutkimuksen toteutti Kantar Agri Oy elokuussa 2023 Pro Luomun toimeksiannosta. Tutkimukseen vastasi 2318 iältään 18–74-vuotiasta suomalaista. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Tutustu luomun kuluttajatutkimukseen

Tiedostot

Luomun kuluttajabarometrit

Aiheeseen liittyvää