Turvallista ruokaa

kasviksia
Moni pohtii, onko luomuruoka turvallisempaa ja terveellisempää kuin tavanomaisesti tuotettu.

Suomalaisille tärkein syy ostaa luomuelintarvikkeita on niiden puhtaus. Näin ajattelee neljännes luomua ostavista kuluttajista.

Luomuruoan puhtaus kumpuaa kahdesta lähteestä: torjunta-aineiden ja lisäaineiden vähäisyydestä. Kuluttajalle puhtaus on turvallisuutta.

Vähemmän jäämiä

Viime vuosina on alettu hahmottaa, että monet ravintomme ja ympäristömme aineet vaikuttavat ihmisten terveyteen vasta pitkällä viipeellä; ehkä vasta seuraavissa sukupolvissa.

Esimerkiksi torjunta-aineiden jäämille ruoassa on asetettu turvalliseksi katsotut rajat, joita elintarvikkeet eivät saa ylittää. Kuluttajat altistuvat kuitenkin pienille sallituille jäämäpitoisuuksille koko elämänsä ajan. Useiden torjunta-aineiden yhteisvaikutuksia ihmisen terveyteen ei tunneta vielä lainkaan.

Luomutuotannossa torjunta-aineiden käyttö on rajoitettua: tauteja ja tuholaisia vastaan saa käyttää vain muutamia aineita, ja rikkakasvien torjunta-aineet on kokonaan kielletty. Torjunta-aineettomuus hyödyttää myös peltojen ja niittyjen eläimistöä, kuten pölyttäjähyönteisiä ja pikkulintuja.

Enemmän antioksidantteja ja omegaa

Kansainvälisten tutkimusten mukaan luomuruokaa suosiva saa ruoastaan enemmän antioksidantteja kuin tavanomaisesti tuotettuja elintarvikkeita syövä, joskin merkitys ihmisen kokonaisruokavalion tasolla on vähäinen. Luomua suosiva altistuu myös vähemmän torjunta-ainejäämille ja kadmiumille. Tutkimuksen mukaan myös typen ja nitraatin haitalliset pitoisuudet ovat luomuelintarvikkeissa vähäisemmät.

Luomulihassa ja -maidossa on noin 50 prosenttia enemmän terveydelle edullisia omega-3-rasvahappoja kuin tavanomaisesti tuotetussa. Luomuruokailija ei altistu antibiooteille ruokansa kautta, sillä luomueläimille ei anneta antibiootteja sairauksien ennaltaehkäisyä varten, vaan vain rajoitetusti sairauksien hoitoon. Lisäksi lääkinnän varoajat ovat kaksinkertaiset tavanomaiseen tuotantoon verrattuna.

Lisäaineita rajoitetusti

Lisäaineiden käyttö luomuelintarvikkeiden valmistuksessa on tiukasti säänneltyä, ja suuri osa luomussa sallituista lisäaineista on peräisin luonnosta. Vain elintarvikehygienian kannalta välttämättömät lisäaineet ovat sallittuja.

Sen sijaan luomuvalmistuksessa ei saa käyttää fosfaatteja, keinotekoisia makeutus- tai väriaineita eikä arominvahventeita. Säilöntäaineista on sallittu vain luomulihavalmisteissa käytettävät natriumnitriitti ja kaliumnitraatti. Niitäkin saa olla vain puolet siitä, mitä vastaavissa tavanomaisissa tuotteissa.

Tämä aineisto on tuotettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuella. 

Aiheeseen liittyvää