Mikä tekee luonnontuotteista luomua?

Suomessa on kansainvälisesti mitattuna suuret luomukeruualueet ja valtavaa potentiaalia laajentaa niitä entisestään. Eniten luomuna kerätään mustikkaa ja puolukkaa.

Mitä luomusertifiointi tarkoittaa luonnontuotteissa?

Luonnontuotteet voivat olla luomua, jos ne kerätään luomusertifioidulta keruualueelta. Luomusertifioinnin edellytyksenä on, että alueella ei ole kolmena edellisvuonna käytetty luomussa kiellettyjä lannoitteita eikä torjunta-aineita.

Luomusertifioidussa metsässä voi harjoittaa metsätaloutta. Luomusertifiointi ei tarkoita samaa kuin luonnonsuojelu.

Suomen luomukeruuala on yksi maailman suurimmista

Suurin osa Suomen luomukeruaalueista sijaitsee Lapissa ja Kainuussa, mutta myös muualla maassa on pieniä luomukeruualueita. Suomen luomukeruuala on yksi maailman suurimmista.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että maamme luomukeruualaa olisi melko helposti lisättävissä reilusti, sillä noin 90 % Suomen metsistä täyttää luomukeruualueiden vaatimukset. Käytännön hankaluutena on metsänomistuksen pirstaleisuus eteläisessä Suomessa. Metsänomistajat voivat ilmoittaa halukkuutensa luomusertifiointiin metsään.fi -palvelussa.

Kerätyimmät luomuluonnontuotteet ovat mustikka, puolukka, lakka, koivunmahla ja villiyrtit. Luomuna voidaan kerätä myös esimerkiksi sieniä sekä ravintolisien ja kosmetiikan raaka-aineita.

Villiluomu on vientivaltti

Suomen puhdas pohjoinen luonto luo hyvät edellytykset luomukeruulle. Arktisuus, saasteettomuus ja harva asutus ovat oivia markkinointivaltteja luomuluonnontuotteille.

Suuri osa suomalaisista luomuluonnonmarjoista ja -koivunmahlasta menee vientiin. Villiluomun kysyntä maailmalla on lisääntynyt jo pitkään, ja varsinkin Aasian kasvaville markkinoille menisi paljon nykyistä enemmän luomuluonnontuotteita.

Valvonta varmistaa luomun

Kaikkea luomutuotantoa valvotaan, niin myös luomusertifioitua keruualaa. Luomuvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että tuote täyttää luomuehdot.

Metsänomistajan tai jonkin muun metsän luomusertifiointia hakevan tahon on liityttävä luomuvalvontajärjestelmään. Myös tuotantoketjun muiden yritysten, esimerkiksi mustikoita ostavan marjatukun ja niistä hilloa valmistavan yrityksen, on kuuluttava luomuvalvontaan.

Hauki on kala – vaan ei luomukala

Kaikki luonnontuotteet eivät kuitenkaan ole luomua, vaikka niitä luomukeruualueella tavattaisiinkin. EU:n luomuasetuksen mukaan vain viljelty kala voi olla luomua, joten luonnonkala, porot ja luonnonriista eivät ole luomua.

Luonnontuotteet voivat olla luomua, jos ne ovat peräisin luomusertifioidulta keruualueelta. Luomusertifioinnin edellytykset määritellään EU:n luomuasetuksessa, ja niiden täyttymistä valvotaan vuosittaisilla tarkastuksilla. Luomuluonnontuotteen tunnistat luomumerkistä.

Materiaali on tuotettu alun perin maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa Mitä se luomu oikeastaan on? -hankkeessa, ja sitä on päivitetty Euroopan unionin rahoittamassa Hyvä merkki -hankkeessa.

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) kantaa. Euroopan unioni ja avustuksen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Tiedostot

Lataa tästä infograafi!

Aiheeseen liittyvää