Luomun koordinaatiohanke

Pro Luomun vetämä Luomun koordinaatiohanke toimi vuosina 2015-3/2018.
luomupuuroManner-Suomen maaseutuohjelma rahoitti luomualan kehittämisen koordinaatiohanketta ajanjaksolla 6/2015-3/2018. Hankkeen tavoitteet olivat:

  1. lisätä kehittäjien yhteistä puhetta, ymmärrystä, tekemistä, tietoa ja näkyvyyttä luomusta,
  2. kirkastaa luomun imagoa ruokaketjussa ja maakunnissa,
  3. rakentaa innostava ja osaava tuki- ja kumppanuusverkosto luomualan kasvulle,
  4. sovittaa yhteen alueellisten hankkeiden toimia, ja
  5. tuoda esille alueellisia hyviä esimerkkejä.

Hanketta veti Pro Luomu ja hankekumppaneita olivat  Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti/Luomuinstituutti, Sakky/EkoCentria ja ProAgria Etelä-Suomi.

Mitä tehtiin?

Koordinaatiohanke loi luomuviestinnän työkaluksi koko luomualalle Luomun tarinan ja perusti luomuluonnontuotteiden arvoketjutyöryhmän.

Koordinaatiohanke järjesti Luomupuuron ME -tempauksen 6.9.2017. Päivän kuluessa eri puolilla Suomea lukuisat hankkeet sekä yli 300 muuta organisaatiota tarjosivat tai muutoin kannustivat kansalaisia syömään luomupuuroa. Luomupuuron ME -tulokseksi kirjattiin 390 230 annosta.

Koordinaatiohanke kokosi myös kaksi fokustyöryhmää, jotka pohtivat ratkaisuja luomualan keskeisiin kehittämisteemoihin. Ns. mittarityöryhmä selvitti, millä mittareilla voidaan osoittaa ja seurata luomun hyviä käytäntöjä. Toinen fokustyöryhmä keskittyi luomurehujen ja lääkinnän käytännön haasteisiin.

Lisäksi koordinaatiohanke järjesti vuosina 2016-2018 Luomufoorumi-seminaarit, joissa luodattiin luomualan kehitystä ja esiteltiin alueellisten hankkeiden työtä ja tuloksia. Koordinaatiohanke myös kannusti alueellisia hankkeita viestimään oman maakunnan luomutilanteesta ns. Luomu maakunnassa -koosteiden avulla ja kokosi Luomu rokkaa -aineiston viljelijöille suunnattuja infotilaisuuksia varten.

Luomun koordinaatiohanketta rahoitti Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Tiedostot

Hankkeen tuottamia aineistoja

Aiheeseen liittyvää