Mitä se luomu oikeastaan on?

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien ja ammattikeittiöiden tietämystä luomusta. Hankkeessa luodaan infoaineisto, jota luomualan toimijat voivat käyttää. Lisäksi toteutetaan erilaisia keittiöammattilaisille ja ravintola-alan oppilaitoksille suunnattuja tapahtumia.

kuva lehtikaaliMitä se luomu oikeastaan on? -hanke toteutetaan 16.5.2018-28.2.2019. Hankkeessa tuotetaan luomualan toimijoiden vapaasti käytettäväksi kuluttajalähtöinen informaatioaineisto, joka valottaa luomua tuoteryhmäkohtaisesti. Aineistosta työstetään mm. infograafeja ja piirrosvideo. Esiteltävät luomutuoteryhmät ovat:

  • maito
  • liha
  • viljatuotteet
  • kasvikset
  • luonnontuotteet

Aineistojen ympärille rakennetaan myös sosiaalisen median #Fiksuvalinta-kampanja, joka toteutetaan tammi-helmikuussa 2019.

Lisäksi hankkeessa järjestetään tapahtumia keittiöalan ammattilaisille ja valmentaudutaan kohti Luomukokki-kilpailua, joka järjestetään maaliskuussa 2019. Hankkeessa luodaan ammattikeittiöille omaa aineistoa luomusta osana kestävää gastronomiaa yhdessä EkoCentrian ja Liiketalousopisto Perhon asiantuntijoiden kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut tämän aineiston tuottamista.

Tiedostot

Infograafit

Aiheeseen liittyvää