Mitä se luomu oikeastaan on?

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien ja ammattikeittiöiden tietämystä luomusta. Hankkeessa luodaan infoaineisto, jota luomualan toimijat voivat käyttää. Lisäksi toteutetaan erilaisia keittiöammattilaisille ja ravintola-alan oppilaitoksille suunnattuja tapahtumia.

kuva lehtikaaliMitä se luomu oikeastaan on? -hanke toteutetaan 16.5.2018-28.2.2019. Hankkeessa tuotetaan luomualan toimijoiden vapaasti käytettäväksi kuluttajalähtöinen informaatioaineisto, joka valottaa luomua tuoteryhmäkohtaisesti. Aineistosta työstetään mm. infograafeja ja julisteita sekä piirrosvideo. Esiteltävät luomutuoteryhmät ovat:

  • maito
  • liha
  • viljatuotteet
  • kasvikset
  • luonnontuotteet

Aineistojen ympärille rakennetaan myös sosiaalisen median kampanja, jonka teema on ”Luomu kuulostaa hyvältä, mutta minulla ei ole hajuakaan mitä se on!” Kampanja toteutetaan loppuvuodesta 2018.

Lisäksi hankkeessa järjestetään tapahtumia keittiöalan ammattilaisille ja valmentaudutaan kohti Luomukokki-kilpailua, joka järjestetään maaliskuussa 2019. Hankkeessa luodaan ammattikeittiöille omaa aineistoa luomusta osana kestävää gastronomiaa yhdessä EkoCentrian ja Liiketalousopisto Perhon asiantuntijoiden kanssa.

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut tämän aineiston tuottamista.

Aiheeseen liittyvää