Luomu Suomessa -tilastot

Luomun tuotannon ja kulutuksen kehityksestä Suomessa kertovat keskeiset tilastot kerätään vuosittain julkaistavaan Luomu Suomessa -koosteeseen.

Tutustu Luomu Suomessa 2021 -koosteeseen

Katso myös Luomu maakunnissa -koosteet!

Vuonna 2021 viljasato jäi kesän kuivuuden vuoksi 2000-luvun heikoimmaksi, ja se heijastui myös luomusatoon. Toisaalta olosuhteet olivat suotuisat luonnonmarjoille, ja luomumarjoja kerättiinkin myyntiin merkittävästi edellisvuotta enemmän. Luomu Suomessa 2021 -kooste kokoaa yhteen vuoden 2021 julkiset luomutilastot.

Luomuviljaa tuotettiin viime vuonna Suomessa 115 miljoonaa kiloa. Eniten viljeltiin luomukauraa, jonka osuus koko luomuviljan sadosta oli yli puolet. Luomuviljasato oli 26 % edellisvuotta pienempi, mutta osuus koko maan viljasadosta pysyi samana ollen noin 5 %. Erityisesti kauran ja ohran sadot laskivat edellisvuoteen verrattuna myös tavanomaisessa tuotannossa.

Luomukeruuala kasvoi

Ruokaviraston mukaan Suomessa oli vuonna 2021 noin 6,9 miljoonaa hehtaaria sertifioitua luomukeruualaa. Ala on nyt noin puolet suurempi kuin vuonna 2019, jolloin luomukeruuala romahti Suomessa ja oli pienimmillään vuosikymmeniin. Luomukeruualasta noin 80 % on Pohjois- ja Itä-Suomessa, ja maakunnista eniten luomukeruualaa on Lapissa.

Vuonna 2019 voimaan tullut tuotantoehtojen muutos edellytti keruualueiden luomusopimuksien uusimista metsänomistajien kanssa. Sen vuoksi Suomen luomukeruuala pieneni tuolloin alle puoleen. Vuonna 2021 Metsähallituksen luontopalveluiden alueita liitettiin luomuvalvontaan, jonka ansiosta ala kasvoi huomattavasti. Pääosa Suomen valtion metsistä on nyt mukana luomukeruualueessa.

Luomumustikkaa kerättiin viime vuonna myyntiin runsaat 2,9 miljoonaa kiloa, joka oli lähes kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Luomun osuus kaikesta myyntiin kerätystä mustikasta oli noin 55 %. Luomupuolukkaa puolestaan kerättiin myyntiin lähes 1,8 miljoonaa kiloa, ja määrä tuplaantui edellisvuoteen nähden.

Helteinen kesä- ja heinäkuu sekä sateinen ja viileä elokuu vaikuttivat luonnonmarjojen hyvään satoon. Myös ulkomaalaisia marjanpoimijoita saatiin Suomeen edellisvuotta enemmän.

Luomupeltoala kasvoi vain vähän

Suomen peltoalasta 14,5 % eli lähes 328 tuhatta hehtaaria on luomussa. Luomupeltoalan osuus kasvoi 4 % edellisvuodesta. Eniten luomupeltoalaa, yli 40 tuhatta hehtaaria, on Pohjois-Pohjanmaalla.

Luomuun siirtyi viime vuonna 151 uutta tilaa, mutta luomutilojen määrä kokonaisuudessaan laski hieman edelliseen vuoteen nähden. Vuoden loppuun mennessä Suomessa oli 4 911 luomutilaa, ja niiden osuus kaikista tiloista oli 11 %.

Luomukotieläintilojen määrä kasvoi hieman epävarmuudesta huolimatta, ja vuonna 2021 Suomessa oli 1148 luomukotieläintilaa. Myös luomulihan ja luomumaidon tuotannossa oli kasvua.

Kouluissa käytetyn luomumaidon määrä kasvoi 12 % edelliseen lukuvuoteen verrattuna ja lukuvuonna 2020–2021 koulujakelutuetusta maidosta oli luomua 28 %.

Luomun myynti pysyi samalla tasolla

Vuonna 2021 luomua myytiin päivittäistavarakaupassa 407 miljoonalla eurolla. Myynti laski 0,5 % koronapandemian ensimmäiseen vuoteen eli päivittäistavarakaupan ennätysvuoteen verrattuna. Pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna kasvua oli 9,3 %.

Viime vuonna koko elintarvikkeiden myynnin kasvusta puolet tuli valmisruokien myynnin kasvusta. Luomutuotteita on valmisruokien kategoriassa hyvin marginaalisesti, joten luomu ei tästä kulutuksen muutoksesta raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin onnistunut hyötymään.

Luomuruokaa syö joka viikko 1,7 miljoonaa suomalaista. Lapsiperheet ovat edelleen keskeinen luomun käyttäjäryhmä, mutta etenkin nuorten naisten ja 30–50-vuotiaiden miesten osuus on kasvanut. Joka viides suomalainen arvioi, että koronapandemia on lisännyt kiinnostusta luomuruokaan. Yli puolet suomalaisista aikoo lisätä luomun käyttöä jatkossa. (Kantar TNS Agri 2021.)

Pro Luomun julkaisema Luomu Suomessa 2021 -kooste tiivistää yhteen julkisten luomutilastojen ja tuoreimpien luomualaa luotaavien kartoitusten tulokset. Koosteen tiedot ovat mm. Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen tilastoista sekä Pro Luomun teettämistä tutkimuksista ja selvityksistä.

Luomu Suomessa 2021 -koosteen on tuottanut Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hanke, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tiedostot

Luomu Suomessa -koosteet

Aiheeseen liittyvää