Luomu Suomessa -tilastot

Luomun tuotannon ja kulutuksen kehityksestä Suomessa kertovat keskeiset tilastot kerätään vuosittain julkaistavaan Luomu Suomessa -koosteeseen.

Luomu Suomessa 2019

Katso myös Luomu maakunnissa -koosteet!

Vuonna 2019 saatiin luomuviljasta 66 % parempi sato edellisvuoteen verrattuna. Vehnän, ohran, rukiin ja kauran luomusadot olivat tilastohistorian parhaita. Yhteensä luomuviljoja tuotettiin lähes 143 miljoonaa kiloa.

Kuluttajamarkkinoiden kaurabuumi näkyi myös luomussa. Vuonna 2019 luomukauraa viljeltiin 66 % enemmän kuin edellisvuonna. Kaura onkin tärkein luomuvilja: yli puolet koko luomuviljasadosta oli kauraa. Valtaosa luomukaurasta viedään jalostettuna vientiin.

Suomen koko peltoalasta oli luomuviljeltyä 13,5 %. Uusia luomusitoumuksia ei luomukorvauksiin varattujen rahojen loppumisen vuoksi tehty vuonna 2019, joten luomuviljelty pinta-ala pysyi lähes samana. Kuluvana vuonna luomusitoumuksia taas tehdään. Luomun peruskursseja järjestävän Pro Agrian mukaan kurssit ovatkin tänä vuonna erittäin suosittuja ja luomupeltoalan odotetaan jälleen kasvavan.

Vuonna 2019 voimaan tulleen Ruokaviraston ohjeen mukaan metsänomistajalta vaaditaan erillinen sitoumus luomuun. Sen takia Suomen luomukeruualueiden pinta-ala pieneni yli puolella. Suomessa on silti edelleen maailman suurin sertifioitu luomukeruualue, 4,6 miljoonaa hehtaaria. Luomukeruualueen pieneneminen heijastui erityisesti tärkeimmän luomuluonnonmarjan eli luomumustikan satoon.

Luomua ostaa säännöllisesti jo yli 2,2 miljoonaa suomalaista. Yhä useampi luomua ostava kuluttaja arvioi myös lisäävänsä luomun kulutusta jatkossa.

Vuonna 2019 luomua myytiin päivittäistavarakaupoissa noin 368 miljoonalla eurolla. Myynti lisääntyi 9,6 % edellisvuoteen verrattuna. Suurimmat tuoteryhmät luomumyynnissä olivat viime vuosien tapaan hedelmät, maito ja muut nestemäiset maitotuotteet sekä vihannekset.

Luomutilastot on koottu pääasiassa julkisista lähteistä, minkä lisäksi on käytetty Pro Luomun ja Kantar TNS:n teettämien kyselyjen ja kartoitusten tuloksia. Kooste ilmestyy myöhemmin myös englanninkielisenä. Jokaisen taulukon ja graafin yhteydessä on kerrottu kyseisen tilaston lähdeorganisaatio, joten tarkempaa informaatiota kaipaava löytää alkuperäisen tilaston helposti.

Luomu Suomessa -koosteen tai sen englanninkielisen tai ruotsinkielisen version saa tarvittaessa käyttöönsä power point -esityksenä pyytämällä osoitteesta info(at)proluomu.fi.

Luomu Suomessa 2019 -kooste on tuotettu Ruokasektorin koordinaatiohankkeessa, jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Tiedostot

Luomu Suomessa -koosteet

Aiheeseen liittyvää