Edellinen Luomu Suomessa -tilastokooste kertoo luomun kehityksestä
Seuraava Ammattikeittiöt aikovat lisätä luomun käyttöä
Uutiset

Pro Luomu IFOAM EU:n jäseneksi

Jaa:

Pro Luomu on liittynyt luomualan kansainvälisen yhteistyöjärjestön IFOAM EU:n jäseneksi.

IFOAM EU

IFOAM (International Federation of Organic Agricultural Movement) on maailmanlaajuinen luomualan järjestö. Euroopassa järjestö toimii nimellä IFOAM EU ja sillä on yli 160 jäsenorganisaatiota eri puolilta Eurooppaa.

Suomesta IFOAM EU:n jäseniä ovat Pro Luomun lisäksi Luomuliitto, MaBio, Organic Finland, Kymen Luomu, TMI Reijo Käki sekä Etelä-Suomen ja Kymenlaakson luomuviljelijöiden yhdistykset.

Mitä IFOAM EU tekee?

IFOAM EU haluaa lisätä luomun osuutta ja merkitystä Euroopassa. Koska EU:ssa on yhteinen maatalouspolitiikka ja luomulainsäädäntö, merkittävät päätökset tehdään Brysselissä. IFOAM EU arvostettu luomualan vaikuttaja, jolla on toimisto Brysselissä ja toimiva keskusteluyhteys sekä Euroopan komissioon että Euroopan parlamenttiin.

Säädösten lisäksi IFOAM EU vaikuttaa siihen, että Euroopan tutkimus- ja kehitysvaroja kanavoituu  luomun kannalta tärkeisiin kehittämiskohteisiin. Järjestön kongressit ovat hyviä tilaisuuksia päivittää tietoa sekä tavata verkoston muita jäseniä.

IFOAM EU:n ylin päättävä elin on kahdesti vuodessa kokoontuva yleiskokous. Neuvoston tehtävänä on tuoda eri maiden näkökulmia EU:n yhteiseen keskusteluun. Kansalliset kokoukset valitsevat neuvoston jäsenet. Suomea neuvostossa edustaa luomuviljelijä Mikko Simola Artjärveltä. Toimeenpanosta vastaa hallitus, jossa Pohjoismaista vain Tanskalla on edustus.

Miksi Pro Luomu halusi mukaan?

Yhteistyön ja verkostojen kutominen on Pro Luomun keskeinen toimintatapa Suomessa. Tiedonkulun ja vaikuttamisen näkökulmasta kansainväliset verkostot ovat välttämättömiä ja IFOAM EU  tarjoaa tähän hyvän, Euroopan laajuisen verkoston. Asiat ovat yhteisiä, joten niihin kannattaa myös hakea ratkaisuja yhdessä.

Suomalaisten toimijoiden näkemykset tulee saada mahdollisimman hyvin mukaan jo siinä vaiheessa, kun säädöksiä vasta valmistellaan. Reittejä on useita, mutta koska luomualalle on rakentunut IFOAM:in kautta oma vaikutuskanava, myös sitä kannattaa käyttää. IFOAM EU:n verkoston kautta on mahdollista rakentaa myös tiiviimpää yhteistyötä esim. Pohjoismaiden kanssa, ja saada siten mahdollista tukea suomalaisille näkemyksille.

Luomuasetuksen säädöksistä valtaosa koskettaa alkutuotantoa. Luomuelintarvikkeiden valmistusta säädös ohjaa pääosin rajoittamalla luomussa sallittuja lisä- ja apuaineita sekä valmistusmenetelmiä. IFOAM EU:ssa on oma ryhmänsä, joka paneutuu prosessointiin ja kauppaan. Pro Luomun hallitus valitsi edustajakseen tähän ryhmään Saska Tuomasjukan.

Millaista luomua haluamme?

Luomu on sitä, minkä luomuasetus luomuksi määrittelee. Asetus, sitä tarkentavat säädökset ja listat sallituista aineista kuitenkin elävät ajassa. Kulutustottumusten ja erityisesti teknologian kehittyessä nousee kysymyksiä siitä, mikä sopii luomuun ja mikä ei.

Ratkaisua haetaan luomun periaatteista; terveys, ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja huolenpito. Eri olosuhteissa ja kansallisten intressien pohjalta voidaan periaatteiden pohjalta päätyä erilaisiin ratkaisuihin, etenkin kun samaan aikaan on tavoitteena lisätä luomun merkitystä. Tällaisia kysymyksiä voivat olla esimerkiksi parhaillaan päätöstä odottava, maasta eristettyjen kasvualustojen käyttö kasvihuoneissa, uusien eloperäisten lannoitteiden luomukelpoisuus tai erilaiset luomussa sallitut lisäaineet.

Jotta tiedonkulun ja vaikutusmahdollisuuksien paranemisesta on aidosti hyötyä suomalaisen luomun kehittymiselle, tarvitaan nykyistä enemmän keskustelua ja näkemystä siitä, millaista luomua me haluamme. Mistä haluamme pitää kiinni ja mihin toivomme muutosta?

Kun yhtenevä näkemys syntyy, asiaan on helpompi vaikuttaa sekä kansallisten että kansainvälisten verkostojen kautta.

Teksti: Marja-Riitta Kottila, toiminnanjohtaja, Pro Luomu ry
Kuva: Euroopan komissio

Aiheeseen liittyvää