Edellinen Pro Luomu IFOAM EU:n jäseneksi
Seuraava Vastuullisuusmerkit haastavat kunnat lisäämään kestäviä hankintoja
Uutiset

Ammattikeittiöt aikovat lisätä luomun käyttöä

Jaa:

Luomun tarjonta ravintoloissa ja julkisissa ruokapalveluissa kasvaa lähivuosina, kertoo ammattikeittiöiden päättäjille tehty kysely.

EkoCentrian teettämän kyselyn mukaan yli viidesosa suomalaisista ammattikeittiöistä on tehnyt strategisen päätöksen käyttää lähivuosina nykyistä enemmän luomutuotteita. Luomun käyttöään lisäävät sekä julkiset ruokapalvelut että yksityiset ravintolat.

Ammattikeittiöt aikovat lisätä jatkossa etenkin kasvisten ja juuresten sekä hiutaleiden, suurimoiden ja marjojen käyttöä luomuna. Nämä sekä maitotuotteet, kahvi ja tee ovat jo nyt käytetyimpiä luomutuotteita.

– Yksikin uusi luomutuote on hyvä askel, toteaa hankepäällikkö Anu Arolaakso EkoCentriasta.

Ammattikeittiöiden luomuaikeita kysyttiin helmikuussa 2016 julkisten ruokapalvelujen ja yksityisten ravintoloiden päättäviltä henkilöiltä. Kysely lähetettiin yli 500 päättäjälle, ja heistä 25 % vastasi siihen. Taloustutkimus Oy:n toteuttama kysely on osa EkoCentrian Luomutarjonnan lisääminen ja monipuolistaminen ammattikeittiöissä -hanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Laatu ja maku saavat käyttämään luomua

Luomun käyttöhalukkuus ammattikeittiöissä on noussut selvästi vuodesta 2014, jolloin vastaava kysely tehtiin edellisen kerran.

– Tuolloin päätöksen luomun lisäämisestä oli tehnyt 11 % kyselyyn vastanneista ammattikeittiöistä; tänä vuonna vastaava osuus oli 22 %. Luomua lisäävistä yli puolet tavoittelee 10–20 % kasvua omassa luomun käytössään, Arolaakso tarkentaa.

Syiksi luomuraaka-aineiden käytön lisäämiselle ammattikeittiöt listasivat ruoan laadun ja maun, asiakkaiden hyvinvoinnin sekä ympäristönäkökohdat.

Kuten aiemminkin, suurimmaksi luomun käytön esteeksi ammattikeittiöt mainitsivat hinnan. Myös saatavuusongelmat vähentävät luomun käyttöä ammattikeittiöissä.

Periaatepäätös tunnetaan melko hyvin

Neljä viidesosaa julkisten ruokapalvelujen päättäjistä tuntee valtioneuvoston periaatepäätöksen, jonka mukaan luomun osuus julkisissa ruokapalveluissa tulisi olla 20 % vuonna 2020. Asiaa selvitettiin haastattelemalla puhelimitse sadan suuren suomalaiskunnan hankintavastaavat.

– Periaatepäätöksen tuntevista lähes kolme neljästä pitää luomutavoitteen saavuttamista tärkeänä. He perustelevat näkemystään luomun laadulla, puhtaudella ja terveellisyydellä sekä paikallisen luomutuotannon tukemisella. Luomussa saa monta hyvää asiaa yhdellä valinnalla, muistuttaa toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomusta.

Hän huomauttaa, että strategisten päätösten lisäksi ammattikeittiöiden olisi hyvä asettaa tavoitteet luomun lisäämiselle sekä seurata niiden toteutumista. Tällä hetkellä melko harva kunta seuraa tavoitteiden toteutumista.

Luomusta kannattaa kertoa asiakkaille

Ravintoloiden kannattaa kertoa luomun käytöstä asiakkailleen, sillä tieto voi olla ratkaiseva tekijä ruokapaikan valinnassa.

Kuluttajille tehdyssä kyselyssä yli puolet suomalaisista kertoi, että tieto luomusta vaikuttaa myönteisesti heidän ravintolavalintaansa. Nettikyselyyn vastasi yhteensä noin tuhat kuluttajaa.

– Ravintola voi kertoa luomutuotteiden käytöstä esimerkiksi yrityksen nettisivuilla tai merkitä yksittäiset luomuraaka-aineet ruokalistaan, Kottila sanoo.

Kuluttajille suunnatun nettikyselyn teki huhtikuussa YouGov Finland, ja kuntien hankintavastaaville tehdyn kyselyn toteutti viime tammikuussa Sales Questor Oy. Kummankin kyselyn teettivät Motiva Services Oy/Ympäristömerkintä, Reilu kauppa ry, Pro Luomu ry ja EkoCentria.

Lisätietoja:
hankepäällikkö Anu Arolaakso/EkoCentria, puh. 044 785 4048 ja toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, puh. 040 581 9252

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut tämän aineiston tuottamista.

Aiheeseen liittyvää