Edellinen Luomun ripeä kasvu laittaa valvonnan uusiksi
Seuraava Luomuruoan kysyntä jatkaa kasvuaan
Uutiset

Pro Luomu edistää luomualan kasvua koko ketjun yhteistyöllä

Jaa:

Pro Luomu perustettiin luomualan yhteistyöjärjestöksi vuonna 2011. Sen tarkoituksena on edistää luomualan kasvua ja kehitystä Suomessa.

Yhdistys ei ole kenenkään yksittäisen toimijan edunvalvoja, vaan ajaa vain ja ainoastaan luomun etua. Yhdistyksessä on tällä hetkellä 42 jäsentä, jotka edustavat ruokaketjun toimijoita tuottajasta kauppaan.

Pro Luomu on aatteellinen yhdistys eikä kaupallinen toimija. Säännöissä määritellään, miten hallitus valitaan. Nykyinen hallitus valittiin perustajakokouksessa ja siksi hallitus koostuu perustajajäsenten edustajista. Hallituksessa on myös tuottajien edustus MTK:n ja Luomuliiton kautta. Säännöissä ei kuitenkaan ole mitään mandaattipaikkoja, vaan jäsenet valitsevat itselleen sellaisen hallituksen, jonka parhaaksi näkevät. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksessä yhtä paljon valtaa riippumatta jäsenmaksun suuruudesta.

Luomumarkkinat ovat Suomessa vielä pienet. Luomualan kasvu edellyttää kaikkien arvoketjun toimijoiden vahvaa mukanaoloa. Ketjun toimijat tuntevat huonosti toinen toistensa toimintatapoja ja toimitusketjun pullonkauloja ratkovissa työryhmissä keskustellaan tuotannon ja markkinoinnin ongelmista kunkin toimijan näkökulmasta. Ymmärryksen lisääminen kunkin toimijan roolista ketjussa edellyttää avointa vuoropuhelua, jossa ristiriidat ja vastakkainasettelu eivät johda mihinkään. Tiedonkulun lisääminen on Pro Luomun toiminnan keskeinen tavoite, jolla rakennetaan luomuun aitoa arvoketjua.

Kotimainen tuotanto ei ole pystynyt vastaamaan kasvavaan kysyntään, vaikka tänä vuonna luomuun on siirtynyt tiloja ennätyksellisen paljon. Luomun matka pellolta kaupan hyllylle ja kuluttajan ruokapöytään on kuitenkin pitkä. Tänä vuonna luomuun siirtyneiltä pelloilta saadaan luomusatoa markkinoille vasta kahden vuoden päästä. Kuluttaja haluaa luomua kuitenkin jo tänään. Siksi kuluttajien tarpeet on tyydytettävä myös välivaiheen aikana. Pro Luomun tavoite on, että meillä olisi entistä enemmän myös kotimaisia luomutuotteita tarjolla.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry, puh. 040 581 9252

Aiheeseen liittyvää