Edellinen Pro Luomu edistää luomualan kasvua koko ketjun yhteistyöllä
Seuraava Luomussa on aineksia suomalaiseksi menestystarinaksi
Uutiset

Luomuruoan kysyntä jatkaa kasvuaan

Jaa:

Luomun kysyntä on jatkanut kasvuaan myös tänä vuonna. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa luomuelintarvikkeiden myynnin arvo on lisääntynyt arviolta 23 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pro Luomu ry:n laatima arvio perustuu eri kaupparyhmiltä kerättyihin tietoihin ja Nielsenin kuluttajapaneeliin. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomusta on tyytyväinen kysynnän kasvuvauhtiin.

– Tämän vuoden kasvuvauhti tarkoittaa, että tavoitteet on mahdollista saavuttaa. Tätä tukee myös viime keväänä tehdyn kuluttajabarometrin tulos, jonka mukaan neljännes kuluttajista aikoo lisätä luomun käyttöä, Kottila totesi maanantaina Hyvinkäällä järjestetyssä Lisää luomua -kiertueen seminaarissa, joka toimi samalla 1.-7. lokakuuta vietettävän luomuviikon avajaistapahtumana.

Luomualan yhteinen tavoite on, että Suomen luomumarkkinat kolminkertaistuvat vuoden 2011 tasosta vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteen mukainen luomumarkkinoiden arvo olisi 330 miljoonaa euroa.

Myös tuottajat kiinnostuneita luomusta

Kottila muistutti, että luomumarkkinoiden kehitykseen vaikuttaa ratkaisevasti myös tarjonnan lisääntyminen. Tänä vuonna luomun osuus Suomen peltopinta-alasta nousee 9 %:iin. Maa- ja metsätalousministeriö on linjannut luomun kehittämisen tavoitteeksi, että vuonna 2020 luomutuotannossa olisi vähintään 20 % Suomen peltopinta-alasta.

– TNS Gallupin alkuvuodesta tekemän kyselyn mukaan tavoitetta voi pitää realistisena, Kottila sanoi.

TNS Gallupin Luomutuotannon kehitysnäkymät -selvityksen mukaan luomutuotantoon siirtymistä harkitsee 14 % suomalaistiloista. Vaikka vain puolet heistä toteuttaisi aikeensa, luomun osuus nousisi 17 %:iin maamme kokonaispeltopinta-alasta.

Valtiovalta satsaa luomuun

Myös virallinen Suomi satsaa nyt luomuun. Lisää luomua -seminaarissa puhunut valtiosihteeri Risto Artjoki maa- ja metsätalousministeriöstä kertoi, että ministeriön johdolla työstetään parhaillaan luomuohjelmaa, joka on määrä viedä hallituksen käsittelyyn ensi keväänä.

– Luomuohjelmalla on tarkoitus lisätä luomutuotannon määrää, monipuolistaa kotimaisten luomutuotteiden tarjontaa ja tuoda kuluttajien saataville riittävästi kotimaisia luomutuotteita, Artjoki tiivisti.

Hän muistutti, että parhaillaan on valmisteilla useita laajoja maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukiohjelmia, joissa luomutuotannon edellytykset ja vaatimukset pyritään ottamaan huomioon nykyistä paremmin. Tämänsuuntaisia toimia ovat esimeriksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan viherryttäminen ja maaseudun kehittämisohjelmaan kaavailtu luomutuotannon tuki.

Hyviä syitä lisätä luomua

Artjoen mukaan on monia hyviä syitä lisätä luomua: se mm. pitää yllä luonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesistöjen tilaa. Kuluttajat arvostavat luomussa myös kemiallisten torjunta-aineiden vähäisyyttä ja eläinten hyvinvointia.

Hän pitää haaskauksena sitä, että osa luonnonmukaisesti tuotetuista tuotteista ei päädy markkinoille luomuna. Tästä olisi hänen mielestään päästävä eroon.

– Luomualan parissa työtä tekevien, kuten viljelijöiden yhteenliittymien, järjestöjen, ammattikeittiöiden sekä elintarvikejalostajien ja kaupan rooli on hyvin merkittävä siinä, että kotimaisesta luomuruoasta voi tulla osa arkipäiväämme, valtiosihteeri Artjoki korosti.

Lisää luomua -kiertue nostaa osaajat esille

Hyvinkäältä liikkeelle lähtenyt Lisää luomua -kiertue pysähtyy syksyn ja alkutalven aikana yhteensä kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Kiertue tuo yhteen luomun alueellisia kehittäjätahoja ja asiantuntijoita, kaupan ja elintarvikevalmistajien edustajia sekä luomutuotannosta kiinnostuneita viljelijöitä. Myös tuottajajärjestöt ja neuvonta ovat vahvasti edustettuina kiertueella.

Maa- ja metsätalousministeriön Laatuketju rahoittaa Lisää luomua -kiertuetta.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry, puh. 040 581 9252

Aiheeseen liittyvää