Edellinen Tanska on luomun ykkösmaa
Seuraava Pro Luomu mukana Ateria-tapahtumassa
Tiedotteet

Noin 1,7 miljoonaa suomalaista syö luomuruokaa joka viikko – luomukuluttajat ovat vastuullisen kuluttamisen edelläkävijöitä

Jaa:
Viikoittain luomua ostavat kuluttajat arvostavat ympäristövastuullisuutta keskimääräistä suomalaista enemmän. He myös ostaisivat entistä enemmän luomua, jos valikoima olisi laajempi. Etenkin nuoremmat kuluttajat ja lapsiperheet ovat innostuneet luomun verkko-ostamisesta.

Luomuruokaa syö joka viikko 1,7 miljoonaa suomalaista. Lapsiperheet ovat edelleen keskeinen luomun käyttäjäryhmä, mutta etenkin nuorten naisten ja 30–50-vuotiaiden miesten osuus on kasvanut. Erot tuloluokkien ja koulutustasojen välillä ovat jatkaneet tasaantumistaan.

Lähes kolmannes suomalaisista lukeutuu luomua aktiivisesti ostaviin kuluttajiin eli he ostavat luomua vähintään kerran viikossa. Heidän määränsä on kasvanut selvimmin pääkaupunkiseudulla.

Tulokset käyvät ilmi tuoreesta luomun kuluttajabarometrista, jota esiteltiin keskiviikkona 27.10. Luomuelintarvikepäivässä.

Luomun ostouseus vuonna 2021 (Kantar TNS Agri).

Kuluttajat haluavat lisää luomua

Kuluttajien vastausten perusteella luomun kasvu jatkuu. Vähintään kerran viikossa luomua ostavista yli 60 % on lisännyt luomutuotteiden käyttöä viimeisen vuoden aikana ja yli 80 % arvioi myös lisäävänsä sitä jatkossa. Hinta on edelleen suurin este luomun käytön lisäämiselle, mutta sen merkitys on selvästi laskenut viime vuosina.

”Eniten luomua ostavat kaipaavat tutkimuksen mukaan lisää valikoimaa. Tämä kannattaa sekä kauppojen että jalostavien yritysten ottaa huomioon”, sanoo Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

Päivittäistavarakaupat ovat suomalaisten tärkeimpiä luomun ostokanavia vuodesta toiseen. Koronapandemian aiheuttama kasvupyrähdys ruuan verkkokaupassa näkyy myös luomun ostamisessa: 17 % suomalaisista kertoo ostaneensa luomua päivittäistavarakauppojen verkkokaupoista, ja ne ovatkin nousseet kolmanneksi tärkeimmäksi luomun ostokanavaksi. Luomun ostamisesta verkosta ovat innostuneet etenkin nuoremmat kuluttajat ja perheet, joissa on pieniä lapsia.

Ympäristövastuullisuus ja kotimainen alkuperä tärkeää luomukuluttajille

Luomun tärkeimmissä ostoperusteissa korostuvat puhtaus, erityisesti torjunta-aineettomuus ja lisäaineettomuus, sekä ympäristöystävällisyys. Myös eläinten hyvinvointi ja hyvä maku ovat tärkeitä ostoperusteita etenkin aktiivisille luomukuluttajille. Luomua aktiivisesti ostavat kuluttajat arvostavat kotimaisuutta, 94 % viikoittain ostavista kuluttajista piti sitä vähintään melko tärkeänä ominaisuutena elintarvikkeelle.

Tutkimuksessa kartoitettiin myös ruuan ympäristövastuullisuuteen liittyvien ominaisuuksien tärkeyttä suomalaisille. Antibioottivapaus, luonnon monimuotoisuus, pieni hiilijalanjälki ja ympäristöystävällinen pakkaus olivat selkeästi tärkeämpiä ominaisuuksia luomua aktiivisesti ostaville suomalaisille kuin väestölle keskimäärin.

Kantar TNS Agri

”Positiivisena yllätyksenä pidän sitä, että suomalaisista yli 70 % pitää luonnon monimuotoisuutta ylläpitävää tuotantoa tärkeänä ominaisuutena elintarvikkeelle, vaikka luontokato ei ole saanut yhtä paljon palstatilaa kuin ilmastonmuutos viime vuosina”, sanoo Aura Lamminparras.

”Mittakaava on kuitenkin suomalaisilla edelleen vähän hukassa. Ympäristöystävälliset pakkaukset olivat kyselyn mukaan kuluttajille tärkeämpiä ominaisuuksia kuin muun muassa luonnon monimuotoisuus tai pieni hiilijalanjälki, vaikka todellisuudessa pakkausten osuus elintarvikkeen ympäristövaikutuksesta on vähäinen. Samaan tapaan yksittäisiä luomuunkin vahvasti liittyviä kestävyysetuja, kuten luonnon monimuotoisuuden ylläpitämistä tai eläinten hyvinvointia pidettiin tärkeämpinä kuin nämä yhdistävää luomutuotantoa, joka kertonee siitä, että vastuullisuuden määrittely on suomalaisille vaikeaa”, Lamminparras pohtii.

Luomun tärkeimpiä ympäristövaikutuksia suomalaiset tuntevat kuitenkin melko kiitettävästi: 75 % suomalaisista on vähintään melko samaa mieltä väitteen kanssa ”luomu tukee luonnon monimuotoisuutta” ja 66 % suomalaista on vastaavasti vähintään melko samaa mieltä väitteen kanssa ”luomutuotanto huomioi eläinten hyvinvoinnin tavanomaista tuotantoa paremmin”.

”Elintarvikkeiden vastuullisuus on noussut keskeiseksi osaksi elintarvikkeiden markkinointia. Se on sinänsä hienoa, mutta viestitulva joka suunnasta saattaa hämmentää kuluttajia. On tärkeää, että lisäämme edelleen suomalaisten tietoisuuta siitä, mitä luomu tarkoittaa ja minkälaisia vastauksia se tarjoaa isoihin ympäristöhaasteisiin”, sanoo Lamminparras.

Luomun kuluttajabarometrin toteutti Kantar TNS Agri syyskuussa 2021 Pro Luomun toimeksiannosta. Barometriin vastasi 1 036 iältään 18–74-vuotiasta suomalaista. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.

Tutustu Luomubarometriin

Lisätietoja:

Aura Lamminparras, toiminnanjohtaja, Pro Luomu ry, puh. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi

Pasi Saarnivaara, Client Director, Kantar TNS Agri Oy, puh. 043 824 1261, pasi.saarnivaara@kantar.com

              

Tämä materiaali on tuotettu Euroopan unionin tuella. Tässä tiedotteessa esitetään tekstin kirjoittajan näkemyksiä ja ainoastaan hän on vastuussa sen sisällöstä. Euroopan komissio ja kuluttaja-, terveys-, maatalous- ja elintarvikeasioiden toimeenpanovirasto (Chafea) ei vastaa mistään tekstin sisältämien tietojen käytöstä.

Aiheeseen liittyvää