Edellinen Luomuailmanmuuta.fi tuo luomun arkeen
Seuraava Luomuviljatuotteiden vienti vetää
Uutiset

Luomuviljan markkinakatsaus 2012/13: tuotanto laski, käyttö kasvoi

Jaa:

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) luomuviljatyöryhmä ja Tike ovat arvioineet luomuviljan tarjontaa ja kysyntää Suomessa markkinointikaudella 2012/13 (1.7.2012–30.6.2013).

Tiken tilastojen mukaan luomuviljaa tuotettiin Suomessa satokaudella 2012 yhteensä 65,6 miljoonaa kiloa, mikä oli 2,2 prosenttia maan kokonaisviljantuotannosta. Edellisvuoteen verrattuna luomuviljojen tuotanto väheni 1,4 miljoonaa kiloa.

Yli puolet tuotetusta luomuviljasta oli kauraa. Toiseksi eniten tuotettiin vehnää, ja selvästi vähemmän ohraa ja ruista. Kauran ja vehnän tuotanto lisääntyi hieman, kun taas ohran ja rukiin tuotanto supistui entuudestaan.

Satovuoden 2012/13 alussa (1.7.2012) maatilojen ja teollisuuden varastoissa oli luomuviljaa yhteensä 38,2 miljoonaa kiloa, selviää Tiken tilastosta. Satovuoden lopussa (30.6.2013) luomuviljaa oli tilavarastoissa 44,7 miljoonaa kiloa eli varastot kasvoivat. Suuret varastot varmistavat viljan tasaista saatavuutta ennen kuin uuden sadon vilja on korjattu ja käytettävissä.

Luomuviljasta valmistetaan elintarvikkeita vientiin

Maa- ja metsätalousministeriön Suomen Gallup Elintarviketiedolla teettämän yrityskyselyn mukaan luomuviljojen käyttö teollisuudessa ja maatiloilla oli satovuonna 2012/13 yhteensä 62,2 miljoonaa kiloa. Lisäystä edellisvuoteen tuli 3,7 milj. kg. Luomuviljan käyttö sekä elintarvikkeeksi että rehuksi kasvoi.

Teollisuus käytti luomuviljaa elintarvikkeeksi yhteensä 27,3 milj. kg, mikä oli noin neljä miljoonaa kiloa edellisvuotta enemmän. Kiloina tarkasteltuna lähes koko lisäys tuli luomukauran käytön kasvusta, mutta suhteellisesti eniten kasvoi luomuohran käyttö, joka lisääntyi lähes 50 prosenttia.

Suomen luomuviljateollisuus suuntautuu vahvasti vientimarkkinoille. Alan yritysten asiantuntija-arvion mukaan yli 60 prosenttia teollisuuden elintarvikkeiksi jalostamasta luomuviljasta menee vientiin muun muassa hiutaleina, leipänä ja jauhoina.

Teollisten luomurehujen valmistus lisääntyi

Luomuviljaa käytettiin satovuonna 2012/13 rehuksi yhteensä 24,5 milj. kg, mikä oli hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Luomuviljan rehukäytössä tapahtui kaksi selvää muutosta: rehuteollisuuden käyttö kasvoi luomurehujen valmistuksen lisääntyessä ja käyttö maatiloilla tavanomaisessa tuotannossa olevan karjan rehuksi väheni. Luomuviljan käyttö luomukarjan rehuksi kasvoi hieman.

Kylvösiemeneksi luomuviljaa käytettiin keväällä 2013 arvion mukaan 9,6 miljoonaa kiloa. Tämä oli reilu miljoona kiloa enemmän kuin edellisvuonna.

Luomuviljan tuonti kasvoi ja vienti väheni

Luomuviljojen tuonti nousi satovuonna 2012/13 huomattavasti ja oli yhteensä 12 miljoonaa kiloa. Tuonti kasvoi edellisvuodesta peräti kymmenen miljoonaa kiloa. Etenkin luomurukiin ja -kauran tuonti lisääntyi.

Luomuviljaa jalostavan teollisuuden mukaan luomuviljojen tuonnin voimakas lisääntyminen johtui kotimaisen luomuviljan saatavuus- ja laatuongelmista. Kasvukausi 2012 oli viileä ja sateinen, ja homeiden esiintyminen heikensi viljasadon laatua.

Luomuviljan vienti jyväviljana vastaavasti laski satovuonna 2012/13 ja oli 0,7 miljoonaa kiloa ja tämä määrä oli kauraa. Vientimäärä oli vain kymmenesosa edellisvuoden luomuviljan viennistä. Kaura on luomuviljoista ainoa jota myös viedään kotimaan tuotannosta ja markkinatilanteesta riippuen.

—————

VYR:n luomuviljatyöryhmän laatima luomuviljan tarjonnan ja kysynnän arvio perustuu Tiken luomusatotilastoon ja tilastoihin luomusadon varastoista, hankinnasta ja käytöstä tiloilla sekä maa- ja metsätalousministeriön teettämään yrityskyselyyn luomuviljan käytöstä, ja alan asiantuntijoiden näkemyksiin.

Katso tilasto: VYR:n arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2012/13
Katso tilasto: VYR:n arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2011/12

Aiheeseen liittyvää