Edellinen Luomuviljan markkinakatsaus 2012/13: tuotanto laski, käyttö kasvoi
Seuraava Luomusyysviljojen kriittisin hetki koittaa keväällä
Uutiset

Luomuviljatuotteiden vienti vetää

Jaa:

Suomalainen luomuviljasektori on vahvasti vientivetoista.

Vilja-alan yhteistyöryhmän (VYR) arvioi, että suomalainen viljateollisuus käytti satovuonna 2012/13* yhteensä 27,3 miljoonaa kiloa luomuviljaa. VYR:n luomuviljatyöryhmän mukaan siitä yli 60 prosenttia meni vientiin jalostettuina tuotteina kuten hiutaleina, leipänä ja jauhoina.

Viennissä tärkein luomuvilja on kaura. Leipomo Rostenin toimitusjohtaja ja Pekan Leivän hallituksen puheenjohtaja Kari Meltovaara kertoo, että teollisuuden käyttämästä elintarvikekelpoisesta luomukaurasta noin 80 prosenttia viedään ulkomaille jalostettuina tuotteina.

– Luomurukiista yli 60 prosenttia ja luomuvehnästä lähes puolet päätyy vientituotteiksi. Vientiarviot perustuvat viljayritysten omiin näkemyksiin, sillä luomuviljan tai -viljatuotteiden vientiä ei tilastoissa eritellä tavanomaisen viljan viennistä, tarkentaa myös VYR:n luomuviljatyöryhmän puheenjohtajana toimiva Meltovaara.

Suomalaisten luomuviljatuotteiden tärkein vientimaa lienee Saksa, johon viedään paljon etenkin luomuleipää. Luomuviljatuotteita viedään  useisiin muihinkin Euroopan maihin ja Venäjälle sekä Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan, Australiaan ja Aasiaan.

VYR:n arvion mukaan jalostamatonta luomuviljaa eli käytännössä luomukauraa vietiin 0,7 miljoonaa kiloa satovuonna 2012/13. Tämä oli vain kymmenesosa edellisvuoden viennistä. Vuotta 2012/13 koskeva arvio on kuitenkin todennäköisesti jonkin verran alakanttiin.

Kotimainen tuotanto ei riitä teollisuuden tarpeisiin

VYR arvioi, että satokaudella 2012 luomuviljaa tuotettiin Suomessa yhteensä 65,6 miljoonaa kiloa, mikä oli 2,2 prosenttia maan kokonaisviljantuotannosta. Satovuoden 2012/13 aikana luomuviljaa käytettiin 62,2 miljoonaa kiloa.

Laskennallisesta vastaavuudesta huolimatta luomuviljan kotimainen tuotanto ei riitä kattamaan teollisuuden kysyntää. Saatavuus- ja laatuongelmien takia luomuviljaa tuotiin satovuonna 2012/13 yhteensä 12 miljoonaa kiloa, mikä oli lähes kymmenen miljoonaa kiloa enemmän kuin edellisvuonna. Eniten tuotiin luomuruista (5,6 milj. kg) ja lähes yhtä paljon luomukauraa (5,2 milj. kg).

Suomen Gallup Elintarviketiedon elokuussa 2013 toteuttaman kyselyn mukaan suomalaisen teollisuuden luomuviljan käyttö nousi yhteensä 17 prosenttia satovuonna 2012/13 verrattuna edellisvuoteen. Kokonaisuudessaan se oli 29,8 miljoonaa kiloa. Luomuviljan elintarvikekäyttö kasvoi 11 prosenttia ja rehukäyttö tuplaantui teollisten luomurehujen tuotannon lisääntymisen myötä.

Viljalajeittain tarkasteluna teollisuus lisäsi eniten luomuohran käyttöä, joka kasvoi lähes puolella. Kiloissa mitattuna eniten lisääntyi luomukauran käyttö, yli kolmella miljoonalla kilolla.

Vienti vahvistaa kotimaan markkinoita

Vienti on Suomen luomuviljantuotannon kasvun veturi. Luomu-alan toimijoiden tavoitteena on saada vuosittain 13 000 hehtaaria lisää peltoalaa luomutuotantoon. Tämä vastaa myös maa- ja metsätalousministeriön asettamaa luomun pinta-alatavoitetta vuodelle 2020.

Helsingin Myllyn toimitusjohtaja Miska Kuusela arvioi, että kasvutavoitteen saavuttaminen ilman vahvaa vientiä olisi vaikeaa, sillä vain viennin volyymi luo riittävät edellytykset kustannustehokkaalle ja toimivalle luomuviljaketjulle.

– Se auttaa kasvattamaan luomuviljan tuotantoa ja kehittämään uusia luomuviljatuotteita myös kotimaan markkinoille. Lisäksi luomuviljatuotteiden hinnat kotimaassa olisivat ilman vientiä pienistä tuotantomääristä johtuen todennäköisesti nykyistä korkeammat, Kuusela analysoi.

Alan yritykset odottavat luomuviljan vientikysynnän jatkuvan voimakkaana. Teollisuudessa riittää tarvetta kaikelle Suomessa tuotettavalle luomuelintarvikeviljalle, ja tarjontaa saisi olla nykyistä enemmänkin.

VYR: Arvio luomuviljan tarjonnasta ja kysynnästä 2012/13

*satovuosi = 1.7.2012–30.6.2013

Aiheeseen liittyvää