Edellinen Pro Luomu etsii uutta toiminnanjohtajaa
Seuraava Kaakkois-Suomi sai kesällä ensimmäiset luomukeruualueensa
Tiedotteet

Luomusta leivotaan Kaakkois-Suomeen uutta menestystekijää

Jaa:
Luomulla on edellytyksiä nousta Kaakkois-Suomessa alueelliseksi menestystekijäksi, jota myös matkailu voi hyödyntää nykyistä enemmän. Tuore toimintasuunnitelma esittää muun muassa jatkojalostuksen kehittämistä ja alueellisen yhteistyön syventämistä.

Kaakkoissuomalaiset ruoka-alan toimijat haluavat vauhdittaa alueellista luomuliiketoimintaa ja nostaa luomutuotteiden arvostusta kuluttajien keskuudessa. Luomun tavoitteellisen kehittämisen nähdään tuovan uutta elinvoimaa sekä alueen elintarvike- että matkailubisnekseen.

Alan toimijoiden yhdessä laatiman Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelman tavoitteena on kasvattaa luomun osuus alueen peltoalasta 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi halutaan laajentaa kuluttajille tarjolla olevien luomutuotteiden valikoimaa, lisätä luomun käyttöä ammattikeittiöissä, vahvistaa luomutuotteiden vientiä ja tiivistää yhteistyötä matkailualan kanssa.

Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelman työstämiseen on osallistunut asiantuntijoita koko elintarvikeketjusta: alkutuottajista teollisuuden, kaupan ja ammattikeittiöiden edustajiin. Suunnitelmaa alkaa viedä eteenpäin toimeenpanoryhmä, jota koordinoi asiantuntija Marjut Henttonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta.

– Ryhmän tehtävänä on seurata toimintasuunnitelman toteutumista ja rohkaista alueen toimijoita kohti sen tavoitteita. Minuun voi olla yhteydessä, jos ryhmän työ kiinnostaa tai haluaa tietää tarkemmin luomun kehittämisestä, Henttonen sanoo.

Lähiluomu kiinnostaa kauppoja ja ammattikeittiöitä

Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelman työstämiseen osallistunut Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila myöntää, että suunnitelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset.

– Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että nyt käynnistynyt keskustelu jatkuu ja ajatukset muuttuvat teoiksi, hän korostaa.

Toimintasuunnitelman mukaan alueen vahvuuksia ovat tuottajien korkeatasoinen luomuviljaosaaminen sekä erityisesti Kymenlaaksossa tiiviit yhteistyöverkostot. Myös kehittämistä löytyy.

Kaakkois-Suomessa kasvatetaan enemmän luomua kuin kulutetaan. Alueen pelloista luomuviljelyssä on tällä hetkellä 16 prosenttia, ja luomutiloja on noin 300. Etenkin Kymenlaaksossa tuotetaan paljon luomuviljaa, josta iso osa menee vientimarkkinoille. Lisäksi Kaakkois-Suomessa tuotetaan esimerkiksi luomuhärkäpapua ja -rypsiä sekä luomunaudanlihaa.

Kaakossa tuotetut luomuraaka-aineet kuitenkin jalostetaan tuotteiksi pääosin muualla. Sen vuoksi paikalliset eivät tunnista niitä oman alueensa tuotannoksi. Luomun myynti vähittäiskaupassa ja tarjoaminen ammattikeittiöissä on vähäisempää kuin Suomessa keskimäärin.

– Kaakkois-Suomessa arvostetaan lähiruokaa, joten paikallisille luomutuotteille olisi kysyntää. Niiden lisäksi tarvitaan toimivia valtakunnallisia ja vientiin tähtääviä tuotantoketjuja, Marja-Riitta Kottila arvioi.

Jatkojalostusta ja markkinointia kehitettävä

Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma korostaa etenkin yritysten jatkojalostus- ja markkinointiosaamisen kehittämistä. Tätä varten esitetään muun muassa yritysryhmähankkeen käynnistämistä. Suunnitelma ehdottaa myös viestintähanketta kuluttajien ja ammattikeittiöiden henkilöstön luomutietämyksen lisäämiseksi.

Kaakkois-Suomen matkailu kehittyy voimakkaasti, ja paikalliset luomutilat voivat tarjota turisteille vetovoimaisia elämyksiä ja paikallista luomuruokaa. Yhteistyön tiivistämiseksi luomu- ja matkailualan kesken esitetään säännöllisiä verkostoitumistilaisuuksia.

Lisäksi esitetään, että ravintola-alan tarpeet luomun suhteen kartoitettaisiin, ja julkisia ammattikeittiöitä koulutettaisiin luomutuotteiden hankintaan ja käyttöön.

Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma julkistettiin 16.9.2020 järjestetyssä webinaarissa, joka on katsottavissa tallenteena. Tilaisuuden avasi valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen, ja puhujina olivat muun muassa luomuviljelijä, hiiliviljelijä ja maan viljelijä Juuso Joona sekä luomutilan emäntä ja tuotekehittäjä Aira Sevón.

Linkki YouTube-tallenteeseen

Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma 2020

Kaakkois-Suomen luomun toimintasuunnitelma on laadittu osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Pro Luomun yhteistä Luomu lentoon Kaakkois-Suomessa -hanketta. Syyskuun lopussa päättyvää hanketta on rahoittanut Kaakkois-Suomen ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Lisätietoja:

toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry,
puh. 040 581 9252, marja-riitta.kottila@proluomu.fi

tutkimuspäällikkö Teija Rautiainen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu,
puh. 0400 872 759, teija.rautiainen@xamk.fi

asiantuntija Marjut Henttonen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus,
puh. 029 502 7329, marjut.henttonen@ely-keskus.fi

Aiheeseen liittyvää