Edellinen Luomupuuro porisee sadoissa padoissa 6.9.
Seuraava Luomuelintarvikepäivä 5.10.2017
Uutiset

Luomun maailmanmarkkinat kovassa kasvussa

Jaa:

Luomun kysyntä globaalisti lisääntyy vauhdilla. Vuonna 2015 luomun maailmanmarkkinat kasvoivat 10 prosenttia ja nousivat 81,6 miljardiin US dollariin. Luomua eniten kuluttavissa maissa kysyntä ylittää reippaasti kotimaisen luomutuotannon.

Luomun kulutus maailmalla on hyvin keskittynyttä. Vuonna 2015 Pohjois-Amerikan luomumyynti kattoi jo yli puolet maailmanmarkkinoista ja oli yhteensä 43,3 miljardia dollaria. Eurooppalaiset ostivat luomua yhteensä 31,1 miljardin dollarin arvosta (29,8 mrd €). Muista maanosista luomua kulutetaan eniten Aasiassa, jonka suurin markkina-alue luomussakin on Kiina.

Tiedot perustuvat tutkimus- ja konsulttiyhtiö Organic Monitorin keräämiin lukuihin, joita johtaja Amarjit Sahota esitteli keskiviikkona Nürnbergissä Saksassa alkaneilla BioFach-messuilla. Maailman suurimmilla luomumessuilla on lähes 4 800 näytteilleasettajaa 88 eri maasta.

Luomun maailmanmarkkinoiden kehitys 2000-2015. Lähde: Organic Monitor

Sahota arvioi, että luomun maailmanmarkkinat laajenevat edelleen, joskin luomutuotannon hidas lisääntyminen ja kysynnän voimakas keskittyminen asettaa haasteita kulutuksen kasvulle.

Pohjois-Amerikan luomukulutus tuontiriippuvaista

Pohjois-Amerikassa luomun markkinaosuus kaikesta elintarvikemyynnistä vuonna 2015 oli noin 4-5 %. Suurin luomutuoteryhmä ovat hedelmät ja vihannekset: Yhdysvalloissa luomun markkinaosuus kaikista myytävistä hedelmistä ja vihanneksista oli yli 10 %.

– Sekä Yhdysvaltojen että Kanadan luomumarkkinat ovat hyvin riippuvaiset tuonnista, sillä tuotantoa ei ole riittävästi vastamaan kysynnän kasvuun. Sen sijaan Euroopassa myös luomutuotanto lisääntyy jonkin verran. Täällä talouden yleinen kehitys vaikuttaa paljon myös luomukulutuksen kehitykseen, Amarjit Sahota totesi.

Euroopan suurin luomumaa on Saksa

Euroopassa luomun markkinaosuus on keskimäärin 2-5 %, mutta vaihtelu on suurta eri maiden välllä. Esimerkiksi Tanskassa luomun markkinaosuus nousi jo lähes 10 prosenttiin vuonna 2016; Suomessa se oli 2 %.

Luomun vähittäismarkkinat eräissä Euroopan maissa v. 2015. Lähde: The world of organic agriculture 2017

Euroopan suurimmat luomumarkkinat ovat Saksa, Ranska, Italia ja Iso-Britannia. Vuonna 2015 luomun kysyntä kasvoi näissä maissa 5-15 %. Myös luomun tuotantoala on ollut kasvussa lukuun ottamatta Isoa-Britanniaa, jossa se on jopa hieman pienentynyt viime vuosina.

Tuotannon kasvusta huolimatta luomun tuonti on merkittävää joka maassa: Saksassa luomun kysyntä on niin suurta, että jopa peruselintarvikkeita kuten luomumaitoa tuodaan. Korkein kotimaisuusaste luomukulutuksella on Ranskassa: ¾ luomuun käytetyistä euroista ostetaan ranskalaisia luomutuotteita.

Kananmunat käyvät luomuna hyvin kaupaksi Euroopassa, sillä luomun osuus kaikkien kananmunien myynnin arvosta on monissa maissa 10-15 %. Ranskassa luomun markkinaosuus kananmunien tuoteryhmässä on lähes neljännes.

Syyt suosia luomua vaihtelevat

Amarjit Sahota huomautti, että luomua suosivien kuluttajien syyt ostaa luomutuotteita vaihtelevat maasta toiseen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa luomun ostoperusteita ovat halu välttää torjunta-aineiden ja kasvuhormonien jäämiä, kun taas saksalaiset suosivat luomua vähentääkseen ympäristön saastumista ja kohentaakseen eläinten hyvinvointia.

– Ranskalaisille luomu merkitsee henkilökohtaisesta terveydestä huolehtimista ja ympäristövaikutusten minimoimista. Aasiassa taas suurin syy ostaa luomua ovat viime vuosina ilmi tulleet ruokaskandaalit, Sahota selvitti.

Lisätietoja: Willer, H. & Lernoud, J. (eds., 2017): The world of organic agriculture. Statistics and emerging trends 2017. Research institute of organic agriculture (FiBL) and IFOAM – Organic international.

Tämä aineisto on toteutettu Täsmäluomu-hankkeessa, jota maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa.

Aiheeseen liittyvää