Edellinen Luomu Suomessa 2013 -katsaus päivitetty
Seuraava Luomua lisää -toimintasuunnitelma päivitetty
Uutiset

Luomun kasvulle tarjolla hyvät edellytykset

Jaa:

Eurooppalaiset ostavat luomuruokaa vuosittain noin 20 miljardilla eurolla, mikä on neljä kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Myös suomalainen luomutuotanto ja -kulutus ovat viime vuosina lähteneet vahvaan nousuun. Luomun kasvulle on hyvät edellytykset jatkossakin.

Euroopan komissio uudistaa parhaillaan EU:n luomulakia, joka määrittelee luomutuotannon ehdot unionin jäsenmaissa. Uudistuksen tavoitteena on yhtenäistää luomun pelisääntöjä sekä vahvistaa kuluttajien luottamusta luomuun. Keskeinen uudistus Suomen kannalta on se, että luomutilan kaiken tuotannon on oltava luomua: esimerkiksi jos pellot kasvatetaan luomuna, myös kotieläinten on oltava luomutuotannossa.

– EU:n ensimmäiset luomusäännöt tulivat voimaan vuonna 1991, ja aikojen kuluessa niihin on sisällytetty paljon erilaisia poikkeuslupia. Lakiuudistuksella haluamme yhtenäistää luomutuotannon ehtoja ja taata tuottajille reilun kilpailun edellytykset, korosti koordinaattori Linda Mauperon Euroopan komission maatalouden pääosastolta (DG Agri) puhuessaan 10.4. Helsingissä alkaneessa Luomufoorumissa.

Pro Luomun järjestämän kaksipäiväisen seminaarin avauspäivään oli saapunut noin 120 elintarvikealan ammattilaista päivittämään tietojaan luomun nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tavoitteena yksinkertaistaa järjestelmää

Mauperon kertoi, että lakiuudistuksella halutaan selkiyttää myös EU:n ulkopuolelta tuotavan luomun vastaavuusjärjestelmää.

– Nykyinen järjestelmä on liian monimutkainen. Haluamme, että myös tuontiluomu on tuotettu yhdenmukaisesti EU:n luomuehtojen kanssa, hän sanoi.

Lisäksi uudistuksen tavoitteena on keventää luomutuotannon hallintoa. Esimerkiksi luomuvalvontaa aiotaan sujuvoittaa siten, että luomutoimijoiden jokavuotisista tarkastuksista siirrytään riskiperustaiseen valvontaan.

Luomu kasvaa markkinaehtoisesti

Mauperon totesi, että luomulla on komission poliittinen tuki takanaan, koska luomutuotanto on ympäristöystävällistä ja luomun kysyntä lisääntyy markkinaehtoisesti.

– Parissakymmenessä vuodessa luomu on kasvanut pienestä niche-markkinasta tärkeäksi osaksi eurooppalaisia elintarvikemarkkinoita, hän kuvaili.

EU:n luomulain uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan heinäkuussa 2017, joskin monille uusille toimintatavoille on varattu siirtymäaikaa vuoteen 2021 asti.

Luomualalla on nyt näytön paikka

Luomufoorumissa esiteltiin myös kansallinen Luomua lisää -kehittämisohjelman toimintasuunnitelman päivitys, jonka Pro Luomu on laatinut yhteistyössä alan sidosryhmien kanssa. Luomun lisääntymisen keskeiseksi hidasteeksi suunnitelma näkee kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttamisen: luomumarkkinat ovat pienet ja luomutuotanto hidasliikkeisestä. Kuluttajien kiinnostus luomua kohtaan on kuitenkin herännyt.

Pro Luomun toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila korosti, että juuri nyt luomualalla on näytön paikka kehittää yhteistyötä ja ratkoa alan ongelmia niin, että kasvavaan luomukysyntään saadaan vastattua kotimaisella tuotannolla.

– EU:n luomulain uudistus ja uuden ohjelmakauden alkaminen ensi vuonna tarjoavat luomun pullonkaulojen avaamiseen erittäin hyvät työvälineet, Kottila muistutti.

Toimintasuunnitelma vahvistaa kasvua

Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa luomualalle asetetaan kolme kehittämiskohdetta: luomutuotannon tuottavuutta on nostettava selvästi, jokaiselle luomuhehtaarille ja -eläimelle on löydyttävä markkinakanava ja luomun arvoa on kirkastettava kuluttajille.

– Kasvun aikaansaaminen edellyttää koko alan yhteistyötä, jotta luomun tuottavuus saadaan nousuun ja luomutuotteiden tarjonta lisääntyy, ja jotta pystymme sopeutumaan uudistuvan luomulain tuomiin muutoksiin, Kottila tiivisti.

Käytännön toimenpiteiksi suunnitelmassa esitetään innovaatiojärjestelmän luomista ja käyttöönottoa luomualan opetuksen, neuvonnan ja tutkimuksen vahvistamiseksi; viljelijöiden ja jalostavan teollisuuden verkostoitumista yhteistyön lisäämiseksi; sekä kuluttajille suunnatun viestinnän tehostamista.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan myös mm. valvonta- ja hallintoviranomaisten sekä luomualan toimijoiden yhteistyön tiivistämistä sekä luomua koskevan tilastoinnin kehittämistä. Lisäksi esitetään, että luomu kirjattaisiin valtion ja kuntien ruokapalvelujen hankintastrategioihin.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry, puh. 040 581 9252

Päivitetty Luomua lisää -toimintasuunnitelma
LK_FIN_pysty
Luomufoorumin to 10.4. esitykset:

Artjoki Risto, MMM: Hallituksen luomuohjelman toteutus puolivälissä, onnistumiset ja loppukirin paikat
Mauperon Linda, Euroopan komissio: Towards more and better organic
Alarotu Ilkka, SOK: Ennakoinnilla kohti kysynnän ja tarjonnan tasapainoa
Kottila Marja-Riitta, Pro Luomu: Luomua lisää -toimeenpanosuunnitelman päivitys
Kuoppamäki Sami, Kymen Luomu: Lasse Luomuviljelijä
Kuusela Miska, Helsingin Mylly: Markkinat jokaiselle luomuhehtaarille
Juutinen Heikki, Elintarviketeollisuusliitto: Luomua myös vientimarkkinoille
Rissanen Esko, Hyvätuuli Highland: Yhteistyöllä kannattavaa luomuliiketoimintaa
Arolaakso Anu, EkoCentria: Periaatteista käytäntöön – luomua lautaselle
Aho Matti, Evira: Valvonnasta luomun vahvuus
Suutarla Marja, ProAgria: Innovaatiojärjestelmä luomun kehityksen turvaamiseksi
Nuutila Jaakko, Luomuinstituutti
Sevón Aira, Gobbas Gård: Innovaatiojärjestelmä luomun kehityksen turvaajaksi

Luomufoorumin perjantain 11.4. esitykset:

Yli-Heikkilä Jari, MMM: Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020
Sirpa Karjalainen, MMM: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Aiheeseen liittyvää