Edellinen Luomun kasvulle tarjolla hyvät edellytykset
Seuraava Luomufoorumi veti väkeä
Tiedotteet

Luomua lisää -toimintasuunnitelma päivitetty

Jaa:

Pro Luomu on päivittänyt Luomua lisää -kehittämisohjelman toimintasuunnitelman yhteistyössä luomualan sidosryhmien kanssa.

suunnitelma_kansi

Luomun kasvun keskeiseksi hidasteeksi suunnitelma näkee kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttamisen: luomumarkkinat ovat pienet ja luomutuotanto hidasliikkeisestä. Kuluttajien kiinnostus luomua kohtaan on kuitenkin herännyt, ja kysyntään olisi voitava vastata kotimaisella tuotannolla.

Päivitetyssä toimintasuunnitelmassa luomualalle asetetaan kolme kehittämiskohdetta: luomutuotannon tuottavuutta on nostettava, kaikelle luomutuotannolle on löydyttävä markkinakanava luomuna, ja luomun arvoa on kirkastettava kuluttajille. Kasvun aikaansaaminen edellyttää koko alan tiivistä yhteistyötä.

Käytännön toimenpiteiksi toimintasuunnitelma esittää

  • innovaatiojärjestelmän luomista ja käyttöönottoa luomualan opetuksen, neuvonnan ja tutkimuksen vahvistamiseksi
  • viljelijöiden ja jalostavan teollisuuden verkostoitumista yhteistyön lisäämiseksi
  • kuluttajille suunnatun viestinnän tehostamista.

Toimintasuunnitelmassa ehdotetaan myös mm. valvonta- ja hallintoviranomaisten sekä luomualan toimijoiden yhteistyön tiivistämistä sekä luomua koskevan tilastoinnin kehittämistä. Lisäksi esitetään, että luomu kirjattaisiin valtion ja kuntien ruokapalvelujen hankintastrategioihin.

Luomua lisää -toimeenpanosuunnitelma (toukokuu 2014)LK_FIN_pysty

Aiheeseen liittyvää