Edellinen Orgaaninen seleeni sallittu luomueläimille
Seuraava Uusien avausten luomuvuosi 2014
Blogit

Asetusuudistus vastatuulessa

Jaa:

Euroopan komissio julkaisi EU:n uuden luomuasetus-esityksen maaliskuussa 2014. Esitys on kohdannut paljon vastustusta.

Teksti: Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry
Kuva: Euroopan unioni

Asetusuudistuksen tavoitteena on poistaa esteitä luomun kestävän kasvun tieltä, taata reilu kilpailu luomuarvoketjun toimijoiden kesken ja ylläpitää kuluttajien luottamusta takaamalla luomun laatu. Tavoitteet ovat hyvät, mutta esityksen ehdotukset eivät vaikuta johtavan niihin.

ec_organic_50_netKomissio ehdotti suuria muutoksia

Komission keskeisiä ehdotuksia ovat:

  • nykyisistä poikkeusluvista luopuminen
  • vaatimus maatilan koko tuotannon harjoittamisesta luonnonmukaisena
  • tiukkojen, lastenruokien tasoisten jäämärajojen edellyttäminen luomutuotteilta,
  • vähittäiskaupan liittäminen valvontaan
  • ympäristöjärjestelmän vaatiminen luomuarvoketjun toimijoilta (paitsi maatiloilta ja pienyrityksiltä).

Myös säädöstön rakenteeseen on ehdotettu muutosta, joka siirtää komissiolle valtaa tehdä päätöksiä ilman jäsenmaiden hyväksyntää.

Italia tehnyt kolme kompromissiesitystä

Komission esitystä on vastustettu sekä unionin jäsenmaissa että luomualan järjestöissä.

Tämän syksyn EU-puheenjohtajamaana toiminut Italia on vienyt sitä vauhdilla eteenpäin. Koska komission esitys ei ole ollut jäsenmaiden mieleen, puheenjohtajamaa Italia on tehnyt siitä jo kolme kompromissiehdotusta. Valitettavasti ne ovat kovin sirpaleisia, eikä niistä viimeisinkään sisällä kaikkia artikloja.

Puheenjohtajamaan ehdotukset ovat kuitenkin vieneet komission esitystä oikeaan suuntaan. Esimerkiksi koko tilaa ei enää vaadita hoidettavan luonnonmukaisena; näin Suomessa yleinen nykykäytäntö viljellä vain pellot luomuna ja hoitaa karja tavanomaisena voisi jatkua.

Uusimman esityksen mukaan mahdollista olisi yhä tavanomaisten siementen ja muun lisäysaineiston käyttö luomutilalla sekä tavanomaisten eläinten hankkiminen karjanjalostusta ja karjan merkittävää kasvattamista varten.

Valmisteluun kaivataan nyt malttiaEU_Organic_Logo_Colour_rgb

Esitys on kuitenkin edelleen keskeneräinen ja monien muutosesitysten jälkeen myös vaikeaselkoinen, joten monet jäsenmaat sekä luomualan järjestöt toivovat nyt malttia valmisteluun. Vaikka vuosi ja sen myötä EU- puheenjohtajamaa vaihtuu, yksityiskohtaista luomuasetusta ei kannata valmistella näin kiireesti. Päätöksentekijöiden tulee tietää, mistä oikein päätetään ja mikä on päätösten vaikutus luomualan tulevaisuuteen.

Myös Euroopan parlamentti on aloittamassa luomuasetuksen käsittelyä. Tavoitteena on, että se saisi asian päätökseen jo tulevana kesänä.

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat asian kannalta tärkeissä tehtävissä: Olli Rehn asema ja Sirpa Pietikäinen ympäristövaliokunnan esittelijänä. He ovat ottaneet tehtävänsä vakavasti ja halunneet perehtyä eri sidosryhmien kautta laajasti luomualan suomalaisten toimijoiden näkemyksiin.

Nyt on aika keskustella ja vaikuttaa

Luomuasetuksen uudistus on vielä pahasti vaiheessa ja osaa asioista jäsenmaat eivät ole vielä käsitelleet keskenään lainkaan. On hyvä, että uudistus on meilläkin herättänyt keskustelua siitä, millaisia luomusäädösten tulisi olla. Nyt on sen keskustelun aika!

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että nyt toimitaan vielä EU:n nykyisten säädösten mukaan ja mahdollisten uusien säädösten voimaantuloon menee vielä vuosia.

Aiheeseen liittyvää