Edellinen Luomumausteita puhtaasta maaperästä
Seuraava Luomumyynnin elpymistä Suomessa saadaan vielä odottaa
Tiedotteet

Vi får ännu vänta på den ekologiska försäljningens återhämtning i Finland

Jaa:
Försäljningen av ekologiska produkter minskade under 2023 i Finland. Konsumenternas förtroende för den egna ekonomin är fortfarande svag, vilket avspeglas som priskänslighet även i dagligvaruhandeln. Man kan dock se en positiv utveckling inom vissa ekologiska produktgrupper.

Den ekologiska samarbetsorganisationen Pro Luomu uppskattar att det 2023 såldes ekologiska produkter i dagligvaruhandeln för 352 miljoner euro. Försäljningen sjönk med 6 procent från föregående år. De ekologiska produkternas andel av den totala försäljningen var ca. 1,9 procent.

Liksom under föregående år styrdes konsumenternas köpbeteende 2023 av priset. Även om konsumenterna uppskattar att de köper ekologiskt i samma utsträckning som förr, påverkar de höjda matpriserna i allra högsta grad innehållet i varukorgen: 66 % av finländarna upplever att det till stor del påverkar vilken mat de köper i butiken. (Kantar Agri 2024.)

Barnfamiljer utmärker sig bland de aktiva ekologiska konsumenterna, det vill säga de som köper ekologiskt minst en gång i veckan, och särskilt de uppskattar att prisökningen haft en betydande inverkan på köpet av ekologiskt.

På två år har matpriserna stigit med nästan en femtedel. Mot slutet av året avtog prisuppgången och i vissa varugrupper till och med sjönk priserna, men till exempel på spannmål och mejeriprodukter fortsatte prisuppgången ännu i slutet av året (PTT 1/2024). Även konsumenternas förtroende för den egna ekonomin förblev låg (Statistikcentralen 1/2024).

Nedgång i stora produktgrupper, men det fanns även de som hade uppgång

Liksom förra året utvecklades produktgruppen ekologisk barnmat positivt. De ekologiska kryddorna och konserverna var på väg uppåt. Exceptionellt svårt var året för de ekologiska mellanmålen i mjölkdisken. Även försäljningen av färskt ekologiskt kött och ekologiska köttprodukter samt ekologiska frukter och grönsaker minskade betydligt.

”Frukt och grönt samt mjölk är viktiga produktgrupper på den ekologiska marknaden. Om deras marknad utvecklas negativt kommer det helt klart att påverka värdet på hela marknaden”, säger Aura Lamminparras.

Ekologiskt är pålitligt

Finländarna har fortfarande en mycket positiv bild av ekologiskt. Över hälften av finländarna anser att EU:s ekologiska märkning är pålitlig och uppger att den påverkar köpbeslutet åtminstone rätt mycket.

I synnerhet unga vuxna (18–29 år) litar på ekologisk märkning och på att det ekologiska har en positiv verkan på djurens välfärd, biologisk mångfald och markens välbefinnande.

Aura Lamminparras tror att konsumenter som värdesätter ansvarsfullhet fortfarande har plats i sin varukorg för ekologiska produkter.

”Inom några veckor kommer vi att få information om den europeiska ekologiska marknaden. Några av de största ekologiska länderna visar redan tecken på återhämtning och vi räknar med att samma trend också visar sig i Finland i något skede”, säger Aura Lamminparras.

Uppskattningen av den ekologiska försäljningen baseras på data som samlats in av Pro Luomu från de olika affärskedjorna.

Mer information:

Aura Lamminparras, verksamhetsledare, Pro Luomu ry, tel. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi

          

Finansierat av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganets for forskning (REA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten tar något ansvar för dessa.

Aiheeseen liittyvää