Edellinen Luomun myynnin kasvu jatkui viime vuonna
Seuraava Luomukokki-kilpailu huipentuu voittajan valintaan
Tiedotteet

Tavoite seuraavalle hallitukselle: tuplataan luomu

Jaa:
Luomualan järjestöt esittävät, että Suomi tuplaa luomun seuraavalla hallituskaudella. Luomun tuotannon ja kulutuksen tuplaaminen edistää ympäristön, eläinten ja kansantalouden hyvinvointia.

Luomualan järjestöjen vaalitavoitteena on kaksinkertaistaa kotimainen luomutuotanto sekä luomun vähittäismyynti, käyttö ammattikeittiöissä ja vienti. Tavoite edellyttää valtiovallalta luomun tarjonnan ja kysynnän edistämistä.

Tällä hetkellä luomun osuus Suomen koko peltoalasta on noin 13 %, ja tuotannosta muutaman prosentin luokkaa tuotannonalasta riippuen. Vähittäiskaupassa luomun markkinaosuus on 2-3 %, ja ammattikeittiöiden käyttämistä raaka-ainekiloista luomua on noin 10 %.

Miksi luomu kannattaa tuplata?

Luomu kannattaa tuplata, sillä se on ekologisesti ja eettisesti kestävä tapa tuottaa ruokaa. Luomuviljelyn menetelmät edistävät luonnon monimuotoisuutta ja hiilen sitoutumista maaperään sekä varmistavat tuotantoeläinten hyvinvointia. Luomutuotanto on myös taloudellisesti kannattavampaa kuin tavanomainen tuotanto.

Tukea kannattaa suunnata tuotantoon, jolle on kysyntää. Luomun kulutus Suomessa ja tärkeimmillä vientimarkkinoilla on kasvanut koko 2010-luvun ajan. Kysynnän ennakoidaan kasvavan myös tulevaisuudessa.

Luomualan vaalitavoitteet tukevat selvityshenkilö Reijo Karhisen laatiman maatalouden kannattavuusselvityksen esityksiä.

Tuotantoa tuettava, osaamista kehitettävä

Luomualan järjestöt vaativat, että seuraava hallitus turvaa uusien ja jatkavien luomutilojen luomusopimukset pitkäjänteisellä rahoituksella. Luomutuet on kohdistettava niin, että ne kannustavat luomutuotteiden tuottamiseen markkinoille aiempaa tehokkaammin.

Luomuviljelyn opetusta, tutkimusta ja neuvontaa on kehitettävä. Luomu on otettava osaksi luonnonvara- ja ravitsemusalojen ammatillista ja korkeakouluopetusta. Tutkimuksen ja neuvonnan määrärahoja on suunnattava luomutuotantoon, sillä se edistää myös muun maataloustuotannon kehittämistä ekologisesti kestävämmäksi.

Myös kysyntää kannustettava

Myös luomun kysynnän lisäämiseksi tarvitaan aktiivisia toimenpiteitä. Luomun käyttöä on mahdollista edistää monin ohjauskeinoin erityisesti julkisissa ammattikeittiöissä.

Järjestöt esittävät myös, että valtiovalta laatii erillisen luomuvientiohjelman.  Myös luomusta kertovaa kuluttajaviestintää on lisättävä.

Näihin tavoitteisiin ovat Pro Luomun lisäksi sitoutuneet Biodynaaminen yhdistys, Luomuliitto ja Yhdistyneet Luomutuottajat.

Tiedostot

Aiheeseen liittyvää