Edellinen Armeija marssii syksyllä luomupuurolla
Seuraava Luomuelintarvikepäivä avaa kasvubisneksen näkymiä
Uutiset

Suomi kirii luomun ykkösmaita

Jaa:

Luomun kysyntä lisääntyy vauhdilla. Vuonna 2015 luomun maailmanmarkkinat kasvoivat 10 prosenttia ja nousivat 81,6 miljardiin US dollariin.

Luomun kulutus maailmalla on keskittynyt Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Vuonna 2015 luomun myynti Pohjois-Amerikassa kattoi yli puolet ja Euroopassa lähes 40 % koko maailman luomumarkkinoista. Muista maanosista luomua kulutetaan eniten Aasiassa, jonka suurin markkina-alue luomussa on Kiina.

Pohjoismaat ovat hyvin kasvuvauhdissa mukana. Markkinaosuuksilla mitattuna Tanska on Euroopan johtava luomumaa ja Ruotsikin mahtuu viiden parhaan joukkoon.

Suomi on selvästi länsinaapureitaan jäljessä. Tanskassa luomun markkinaosuus vähittäiskaupassa hipoo jo 10 % ja Ruotsissakin se ylittää jo 7 %. Suomessa saavutettiin viime vuonna 2 % osuus vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä.

Markkinaosuudet vaihtelevat tuoteryhmittäin

Luomun osuus kokonaismarkkinoista kertoo vain keskiarvon, sillä yksittäisten luomutuotteiden ja -tuoteryhmien markkinaosuudet vaihtelevat paljon. Suurin markkinaosuus luomulla on kananmunissa: luomukananmunien osuus kaikesta kananmunien myynnistä yltää 20 %:n tuntumaan useissa Euroopan maissa. Suomessa osuus on 15 % arvossa mitattuna. Myös luomumaito ja -maitotuotteet sekä luomuhedelmät ovat suosittuja tuoteryhmiä.

Luomun markkinaosuuksia eri tuoteryhmissä Suomessa.

Naapurimaiden menestys kertoo luomun kasvupotentiaalista

Tanska ja Ruotsi kertovat meidänkin tulevaisuudestamme, sillä useimmat ruokatrendit rantautuvat meille Ruotsin kautta.

Suomessa luomulla nyt hyvä kasvuvauhti. Viime vuonna luomun myynti kasvoi 14 %, ja kaupalta saatujen tietojen mukaan kasvu on jatkunut hyvänä myös alkuvuoden ajan.

Luomunmyyntiä vahvistavat vastuullisuuteen ja hyvinvointiin liittyvät kulutustrendit. Vastuullisuus on vahvistunut nyt Suomessakin ja kuluttajat mieltävät luomun vastuulliseksi valinnaksi.

Myynti kasvaa markkinoille tulevien hyvien uusien luomutuotteiden kautta. Suomessa elintarviketeollisuus on nyt aktivoitunut kehittämään ja lanseeraamaan markkinoille luomutuotteita. Tulokset näkyvät nyt jo kauppojen hyllyllä ja lisää on tulossa.

Kuluttajien kiinnostuksen lisäksi luomun menekkiä on kaikkialla edistänyt kaupan aktiivinen markkinointi. Ruotsissa ja Tanskassa kauppaketjut ovat kampanjoineet luomulla ja laajentaneet valikoimiaan. Kauppa on myös Suomessa vahvasti mukana luomuvalikoiman ja saatavuuden kehittämisessä.

Luomukasvatusta päiväkodeista ja kouluista lähtien

Tanskassa luomun tuotannon, kulutuksen ja viennin edistämiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä jo 1980-luvulta lähtien. Esimerkiksi valtiollinen luomuvalvonta aloitettiin Tanskassa vuonna 1987. Suomessa luomuvalvonta siirtyi viranomaisten hoidettavaksi vasta EU-jäsenyyden myötä 1995.

Ruotsissa ja Tanskassa luomu on vahvasti myös ravintoloissa, ja erityisesti julkiset keittiöt ovat ottaneet luomun ruokalistoilleen. Ruotsissa luomun osuus julkisissa keittiöissä on keskimäärin 31 %, ja maitotuotteissa lähes 50 %. Tanskassa tavoite on 60 %: esimerkiksi Kööpenhaminassa luomun osuus lähentelee jo 90 %:a. Meillä tavoitteena on nostaa luomuraaka-aineiden osuus julkisissa keittiöissä 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä: tällä hetkellä osuus on noin 6 %.

Parhaillaan valmistelussa oleva säädös, joka mahdollistaisi luomulle tavanomaista maitoa korkeamman koulumaitotuen, olisi tervetullut kannustin lisätä luomun käyttöä myös Suomen kouluissa ja päiväkodeissa.

Raaka-aineista pulaa

Luomua eniten kuluttavissa maissa kysyntä ylittää reippaasti kotimaisen luomutuotannon. Suomessakin on nyt pulaa monista luomuraaka-aineista. Onneksi kuitenkin myös luomutuotanto lisääntyy: tänä vuonna luomukurssit ovat kiinnostaneet viljelijöitä aiempaa enemmän, joten odotettavissa on reilusti uutta luomupeltoa.

Aiheeseen liittyvää