Edellinen Pienet luomukinkut tämän joulun suosikki – verkkokauppa yhä suositumpi ostokanava
Seuraava Nyt luomutetaan ruokapalvelut!
Yleinen

Marja-Riitta Kottila: Kiitos ja onnea Pro Luomun tuleville vuosikymmenille

Jaa:
"Pro Luomun juhlavuosi lähenee loppuaan ja tämä tarina päättää juhlavuoden kirjoitussarjamme. Säästin viimeisen vuoron itselleni, koska haluan samalla summata ja kiittää omasta kymmenvuotiskaudestani Pro Luomun palveluksessa."

”On ollut todella hienoa saada olla rakentamassa ja luotsaamassa Pro Luomua sen ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Siinä työssä olen hyvin pystynyt yhdistämään aiemman kokemukseni ja ymmärrykseni sekä tietysti oman kiinnostukseni kestävää ruokajärjestelmää kohtaan.  Kiitos Pro Luomu ry:lle saamastani kunniajäsenyydestä, jonka myötä saan seurata yhdistyksen matkaa vielä oman työurani päättymisen jälkeen.

Ainutlaatuinen arvoketjutyö

Arvoketjutyö ollut Pro Luomun toimintamalli alusta lähtien. Aiempi kokemukseni luomun menekinedistämisestä Finfood Luomussa ja sen innoittama väitöskirjani luomutoimijoiden vuorovaikutuksesta osoittivat, että tieto kulki luomuketjussa hyvin heikosti eikä yhteistä kuvaa luomun tilanteesta ja sen potentiaalista ollut olemassa. Sen vuoksi oli itsestään selvää, että koko ketju pitää saada mukaan Pro Luomun toimintaan.

Vasta myöhemmin olen ymmärtänyt, miten ainutlaatuinen ja kaivattu toimintatapa Pro Luomussa on omaksuttu. Juhlavuoden tiimoilta olen haastatellut jäseniämme ja poikkeuksetta arvoketjun mittaista työtä on pidetty Pro Luomun merkittävimpänä asiana. Jopa niin, että Pro Luomun avoin yhteistyö luo uudenlaista kulttuuria elintarvikealalle ja siten säteilee luomua laajemmalle. Nostihan jo selvitysmies Reijo Karhinenkin Pro Luomun esimerkiksi toimijasta, jossa yhteistyö ketjun eri osien välillä toimii.

Kymmenen kasvun vuotta

Pro Luomu perustettiin edistämään luomun kasvua ja kehitystä. Tätä todellakin on tapahtunut:

Luomutuotteiden myynti on kasvanut 150 %, luomupinta-ala 84 % ja luomua vähintään kerran viikossa ostavien osuus lähes 50 %. Luomuvienti on kasvanut jopa 500 %.

Vaikka Pro Luomu tavoittelee luomualan kasvua, sen saavuttaminen ei ole Pro Luomun omissa käsissä, vaan siihen tarvitaan koko arvoketjun toimijoiden tekemistä sekä suotuisaa toimintaympäristöä. Siksi Pro Luomu on rakentanut yhteisyötä luomualan toimijoiden välillä ja pitänyt yllä säännöllistä vuoropuhelua hallinnon kanssa.

Aiemmin luomu tunnettiin alana, jossa aina riideltiin. Nyt Pro Luomua kiitellään hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä eikä syyttä. Arvoketjuryhmissä ovat mukana elinkeinon edustajien lisäksi tutkimus, neuvonta sekä luomuvalvonnasta vastaava Ruokavirasto. Myös luomualan järjestöt ovat yhä useammissa kysymyksissä löytäneet yhteisen näkökulman ja tuoneet sen myös yhdessä julki päättäjille ja viranomaisille. Tärkeää on myös ollut säännöllinen keskusteluyhteys hallinnon kanssa, kuten vuotuiset luomupöydän keskustelut MMM:n ja Ruokaviraston johdon kanssa.

Elinkeinon yhteispeli ei ole jäänyt pelkäksi puheeksi, vaan Pro Luomulla on parhaillaan käynnissä pääosin EU:n rahoittama hanke, jossa on mukana 18 Pro Luomun jäsentä.

Yhteistyötä ei voi synnyttää yksin, vaan siihen tarvitaan aina hyviä kumppaneita. Siksi haluan kiittää jäseniämme sitoutumisesta, innostuksesta ja rohkeudesta avata Pro Luomun kanssa uusia uria.

Ihan kaikki ei mennyt kuten Strömsössä

Suurin Pro Luomun alkutaipaleen haaste on ehdottomasti ollut sirpaleinen rahoitus. Alkuperäinen tavoitehan oli saada Pro Luomulle hallituskauden mittainen rahoitus, mutta tämä jäi haaveeksi. Pro Luomu on ensimmäisen vuosikymmenensä aikana toteuttanut tai ollut osatoteuttajana 10 eri hankkeessa, joista lyhimmät ovat kestäneet vuoden ja pisimmät kolme vuotta. Tässä hankehimmelissä ovat auttaneet Excel ja erityisesti Pro Luomun selkeä strategia ja sen seuranta. Hankkeita on haettu strategian linjaamien asioiden toteuttamiseen ja siten ne ovat palvelleet eivätkä sirpaloittaneet strategiaa. Lisäksi emme ole palkanneet hanketyöntekijöitä, jotka sitten hankkeen lopussa veisivät kertyneen osaamiseen mukanaan, vaan jokainen työtekijä on tehnyt kaikkia hankkeita.

Edelleen luomun markkinaosuus on alle kolme prosenttia, joskin se vaihtelee paljon alueittain ja tuoteryhmittäin, parhaimmissa se yltää 20 prosenttiin. EU:n rahoituksen myötä Pro Luomun kuluttajaviestintää voidaan suunnitella pitkäjänteisemmäksi, mikä omalta osaltaan kasvattanee kuluttajien tietoisuutta luomusta. Miten se kääntyy luomumyynnin kasvuksi, riippuu paljon siitä, miten hyvin arvoketjun toimijat onnistuvat kehittämään ja tarjoamaan kuluttajien toiveita vastaavia luomutuotteita.

Aiemmin luomu sai aika rauhassa yksin puhutella vastuullisesti ajattelevia kuluttajia. Nyt tällä kentällä on olemassa ja kehitteillä useita vastuullisuusmerkkiä ja -konsepteja, mikä lisää kilpailua vastuullisen kuluttajan huomiosta. Luomun uskottavuutta kuitenkin vahvistavat EU:n laajuinen lainsäädäntö ja kolmannen osapuolen sertifiointi.

Luomuala on tehnyt oman osansa mielestäni hyvin, mutta se ei yksin pysty saavuttamaan tuloksia. Siksi koko elintarvikealan tulisi nähdä luomun tarjoama lisäarvo suomalaisen ruuan laadulle. On turhauttavaa huomata, että julkisessa keskustelussa puhutaan ruuan kestävyydestä ja suomalaisesta maailman puhtaimmasta ruuasta, mutta luomu jää näissä yhteyksissä kokonaan mainitsematta. Pelko siitä, että luomu heittäisi varjon tavanomaisen suomalaisen ruuan päälle, on jo aika unohtaa. Luomun ja tavanomaisen yhteistyöllä, toistensa vahvuudet tunnustamalla, suomalainen ruoka on entistä vahvempi ja kilpailukykyisempi.

Pro Luomun 10-vuotisjuhlissa kutsuttiin Marja-Riitta Kottila kunniajäseneksi ja Ilkka Alarotu kunniapuheenjohtajaksi.

KIITOS

Haluan vielä kiittää kaikkia jäseniä, yhteistyökumppaneita ja myös niitä, jotka ovat tarjonneet Pro Luomulle hyvää vastusta ja pakottaneet kehittymään. Kiitän erityisesti koko oman 10-vuotiskauteni aikana Pro Luomun hallituksen puheenjohtajana toiminutta Ilkka Alarotua sekä hyvästä yhteispelistä mutta ennen kaikkea siitä, että pidit luomua esillä muuallakin kuin Pro Luomun tilaisuuksissa. Tämä on omalta osaltaan nostanut luomun profiilia pienestä piipertämisestä kaupallisesti kiinnostavaksi ruokamarkkinan osaksi.

Hyvien saavutusten taustalla ei ole pelkästään hyvää onnea vaan paljon ja ammattimaista työtä. Olen aina ajatellut, että Pro Luomun nimellä on kaksi merkitystä: luomun promoaminen ja ammattimaisuus. Pro Luomussa on ollut hyviä ammattilaisia alusta lähtien. Pro Luomun nykyinen henkilöstö on harjoitellut luomuhommia jo aiemmin Pro Luomussa tai meidän jäsenyrityksissämme. On hienoa nähdä, että he ovat palanneet takaisin ja ovat todellisia osaajia. Kuluvan vuoden aikana on ollut myös hienoa todeta, miten innostuneesti ja sitoutuneesti Aura Lamminparras on tarttunut Pro Luomun ohjaksiin. Auran käsiin ne olen voinut huoletta jättää.

Paljon onnea Pro Luomun seuraaville vuosikymmenille!”

Marja-Riitta Kottila

Pro Luomu ry:n kunniajäsen, toiminnanjohtaja 2011-2020

Aiheeseen liittyvää