Edellinen Ilmoittautuminen vuoden 2019 Luomukokki-kilpailuun on avattu
Seuraava Luomuohjelma arvioitiin: luomussa paljon potentiaalia
Tiedotteet

Luomuruokaa suosivilla muita pienempi syöpävaara

Jaa:
Ranskassa tehty tutkimus antaa viitteitä siitä, että luomuruoan runsas nauttiminen saattaa vähentää riskiä sairastua syöpään. Suomalaiset epidemiologian asiantuntijat toteavat, että asiaa kannattaa tutkia lisää.

Ranskassa vuosina 2009–2016 tehdyssä seurantatutkimuksessa havaittiin, että erityyppisten syöpien ilmaantuvuus oli runsaasti luomutuotteita syövillä aikuisilla neljänneksen alempi kuin niillä, joiden ruokavalioon luomu kuului harvemmin. Luomuruokaa suosineilla oli muita selvästi vähemmän etenkin lymfoomaa ja vaihdevuosien jälkeistä rintasyöpää.

Tutkimus tehtiin Ranskan kansallisessa terveyden ja lääketieteen tutkimusinstituutissa INSERM:issä ja siihen osallistui lähes 69 000 vapaaehtoista. Seitsemän seurantavuoden aikana tutkimuksen osallistujilla todettiin yli 1 300 uutta syöpätapausta.

Tutkimus julkaistiin lokakuun lopulla lääketieteen alan vertaisarvioidussa JAMA Internal Medicin -julkaisussa.

Suomalaistutkijat toivovat lisää näyttöä

Suomalaiset epidemiologian asiantuntijat pitävät ranskalaistutkimuksen tuloksia kiinnostavina, mutta eivät katso niiden vielä todentavan yhteyttä luomun syömisen ja pienentyneen syöpäriskin välillä. Sen varmistamiseksi tarvitaan lisää tutkimusnäyttöä.

– Nämä tulokset antavat jonkin verran viitteitä luomutuotteiden mahdollisesta suojavaikutuksesta, joten asiaa kannattaa tutkia lisää. Tämän tutkimuksen perusteella on kuitenkin liian aikaista sanoa, että luomutuotteiden käyttöä lisäämällä voidaan ehkäistä syöpää, tiivistää ravitsemusepidemiologian dosentti Tarja Kinnunen Tampereen yliopistosta.

Samoilla linjoilla on epidemiologian oppialan vastuuprofessori Anssi Auvinen Tampereen yliopistosta.

– Tulokset osoittavat, että luomuruokaa syövillä on vähemmän syöpää, mutta hieman jää auki, kuinka paljon se liittyy siihen, että luomua suosivat ihmiset noudattavat muitakin terveellisiä elintapoja, Auvinen puntaroi.

Luomun käyttöä kartoitettiin kyselyllä

INSERM:in tutkimuksessa osallistujien luomun käyttöä kartoitettiin kyselyllä 16 eri tuoteryhmässä. Vastausvaihtoehdot olivat enimmäkseen, satunnaisesti ja ei koskaan. Vastausten perusteella osallistujat pisteytettiin asteikolla 0-32.

Tutkijat pyrkivät myös ottamaan huomioon muita syöpäriskiin vaikuttavia tekijöitä kuten sosio-demografiset tekijät, ruokavalion kokonaisuuden, elämäntavat ja perinnöllisen alttiuden.

Tulokset vaihtelivat syöpätyypistä toiseen. Lymfooman osalta luomukuluttajien sairastumisriski oli 76 % alempi ja rintasyövän osalta 34 % alempi kuin muilla, mutta luomutuotteiden runsas käyttö ei ollut yhteydessä muiden syöpien ilmaantuvuuteen.

Ranskalaistutkijat arvioivat, että yksi selitys luomukuluttajien vähäisempään syöpäsairastuvuuteen voi olla se, että luomutuotannossa ei käytetä synteettisiä torjunta-aineita. Tutkimusryhmän mukaan luomuruoan kulutuksen edistäminen voisi väestötasolla olla lupaava strategia ehkäistä syöpää.

Hyvin tehdyssä tutkimuksessa muutamia heikkouksia

Anssi Auvinen ja Tarja Kinnunen pitävät ranskalaistutkimusta hyvin tehtynä ja sen tuloksia perusteltuina, mutta heidän mielestään on liian aikaista sanoa, johtuuko luomukuluttajien vähäisempi sairastuvuus juuri luomun suosimisesta vai muista terveellisistä elintavoista. Kinnunen huomauttaa, että kyselyä ei ollut validoitu, joten ei tiedetä, miten tarkasti se todellisuudessa mittasi luomutuotteiden käyttöä.

– Lisäksi luomutuotteiden käyttöä ja muuta ruokavaliota kysyttiin vain kerran tutkimuksen alussa. Tutkijoiden oletus on, että luomun käyttö ja muu ruokavalio eivät muuttuneet seuranta-aikana, mikä ei välttämättä pidä paikkaansa, hän pohtii.

Kinnunen muistuttaa, että terveellinen ravinto ylipäätään sekä riittävä liikunta ja painonhallinta todistetusti pienentävät useiden syöpien riskiä.

Aiheeseen liittyvää