Edellinen Pro Luomun uudet hallitusjäsenet valittu
Seuraava Satakunnassa olisi paljon luomupotentiaalia
Uutiset

Luomun myynti kasvaa noin neljänneksen tänä vuonna

Jaa:

Pro Luomu ry:n arvion mukaan luomuruoan myynti Suomessa kasvaa tänä vuonna 20–25 % ja nousee noin 200 miljoonaan euroon.

Arvio perustuu maan suurimmilta kaupparyhmiltä kerättyihin tietoihin vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon myyntiluvuista: niiden mukaan Suomen luomumarkkinat kasvoivat 23 % tammi-kesäkuussa 2012 verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Julkisuudessa on esitetty arvio, että luomumarkkinat kasvaisivat tänä vuonna peräti 50 % edellisvuoteen verrattuna. Vähittäiskaupan myyntilukujen perusteella laadittu Pro Luomun arvio ei ennusta näin suurta kasvua.

Julkisuudessa esiintynyt luomumarkkinoiden 50 %:n kasvuarvio on syntynyt siten, että eri lähteistä saatuja myyntilukuja vuodelta 2011 ja ajanjaksolta 6/2011-6/2012 on verrattu keskenään. Vuoden 2011 luomumyynti (120 milj. €) on ollut peräisin Nielsenin kuluttajapaneelista, kun taas ajanjakson 6/2011-6/2012 myynti (182 milj. €) on ollut peräisin kaupan asiantuntija-arvioista.

Eri lähteistä saatuja arvioita ei pidä verrata keskenään, koska ne on muodostettu eri tavoin: Nielsenin kuluttajapaneeli muodostetaan kotitalouksien ilmoittamien ruokaostojen pohjalta, ja kaupan asiantuntija-arvio perustuu kaupoilta kerättyihin tietoihin luomumyynnistä. Kaupan asiantuntija-arvion mukaan luomuruokaa myytiin Suomessa viime vuonna 163 miljoonalla eurolla.

Pro Luomu ry käyttää arvioissaan kauppaketjuilta keräämiään tietoja, koska ne antavat pienistä luomumarkkinoista luotettavamman kuvan kuin Nielsenin kuluttajapaneeli. Sekä Nielsenin kuluttajapaneeli että kaupan asiantuntija-arvio ovat vain arvioita markkinoiden koosta, sillä todelliseen myyntiin perustuvaa varmaa tietoa päivittäistavarakaupan markkinoista ei ole saatavilla.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry, puh. 040 581 9252, marja-riitta.kottila@proluomu.fi

Aiheeseen liittyvää