Edellinen Kokemuksia luomukampanjoinnista
Seuraava Luomumansikan poiminta on monelle kesän kohokohta – joidenkin tilojen kaikki poiminta-ajat jo varattu
Tiedotteet

Att plocka ekologiska jordgubbar är för många sommarens höjdpunkt – på en del gårdar är alla plocktider redan bokade

Jaa:
En stor del av de ekologiska jordgubbarna som odlas i Finland säljs direkt från gårdarna till konsumenterna. Skördesäsongen för ekologiska jordgubbar har börjat och den huvudsakliga skördesäsongen är i början av juli. Pro Luomu har publicerat en populär lista över ekologiska jordgubbsodlingar.

Skördesäsongen för ekologiska jordgubbar har börjat i en stor del av landet. Beroende på vädret infaller den huvudsakliga skördesäsongen de första veckorna i juli. Enstaka gårdar har drabbats av allvarligare vinterskador, men till stor del har den ekologiska jordgubben övervintrat bra och blomningen har varit riklig. De kalla nätterna på försommaren har ökat arbetsbördan på de ekologiska jordgubbsodlingarna, men det har inte blivit några större frostskador.

Pro Luomu rf. har på sin hemsida publicerat den traditionella listan över ekologiska jordgubbsodlingar som erbjuder direktförsäljning och självplock. Listan innehåller information om 70 ekologiska jordgubbsodlingar.

En stor del av den ekologiska jordgubben säljs från gårdarna direkt till konsumenterna. Att vissa gårdar redan har bokat alla plocktider för sommaren visar hur populärt det är. Många köpare kommer år efter år med hela familjen till samma gård för att få ekologiska jordgubbar.  Man är också redo att betala för mervärdet av ekologiska jordgubbar.

”Det viktigaste köpkriteriet för att köpa ekologiskt är renlighet. För många konsumenter innebär det frånvaro av bekämpningsmedel och miljövänlighet . För en del konsumenter är förstås den goda smaken en viktig anledning att föredra ekologiskt. Jag skulle tro att dessa skäl också ligger bakom populariteten hos ekologiska jordgubbar, säger Aura Lamminparras, verkställande direktör för Pro Luomu.

Hanna Husu på Suomen Luomumarja, som producerar ekologiska jordgubbar både direkt till konsumenter och till butiker och livsmedelsindustrin, hoppas att det skulle pratas mer om skillnaderna mellan ekologiska och konventionella jordgubbar.

”Jag har odlat jordgubbar med båda produktionsmetoderna. Skillnaden mellan att odla jordgubbar ekologiskt och konventionellt är som natt och dag”, säger Hanna Husu.

Även om jordgubbsplantan är flerårig, har ekologiska jordgubbsodlingar mellanår på fälten, då där växer något annat än jordgubbar. I odlingsföljden ingår till exempel gröngödselväxter, som ärtor och klöver, vilka förbättrar jordens växttillstånd och tillför näring. Förutom gröngödsling används andra organiska gödselmedel i den ekologiska jordgubbsodlingen, till exempel kompost eller boskapsgödsel. Konstgödsel får inte användas i ekologiskt jordbruk.

Växelbruk är också nödvändigt på ekologiska jordgubbsodlingar i kampen mot växtsjukdomar och skadedjur, eftersom inga kemiska bekämpningsmedel används i ekologisk odling. I stället görs förebyggande arbete och bekämpning på ekologiska jordgubbsodlingar med biologiska medel, till exempel genom att använda naturliga fiender till skadedjur. Att odla ekologiska jordgubbar kräver mycket arbete och kunskap av bonden

I Finland odlas ekologiska jordgubbar på drygt 200 hektar. År 2022 producerades cirka 336 000 kilo ekologiska jordgubbar.

               

Finansierat av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganets for forskning (REA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten tar något ansvar för dessa.

 

Aiheeseen liittyvää