Edellinen Löydä Pro Luomu myös somessa!
Seuraava Ekobranschen tror på ännu större tillväxt
Uutiset

Luomuala uskoo yhä kasvuun

Jaa:

Luomualan toimijat uskovat yhä luomun kasvuun Suomessa.

Kaksi kolmasosaa alan toimijoista arvioi, että heidän luomumyyntinsä tai -tuotantonsa kasvaa kahden seuraavan vuoden aikana, kertoo Pro Luomu ry:n teettämä ketjubarometri. Vahvimmin kasvuun uskoo kauppa.

Kyselytutkimuksen mukaan luomumyynnin odottaa lisääntyvän 90 % kaupan edustajista, 75 % teollisuuden ja ammattikeittiöiden edustajista sekä vähän yli puolet viljelijöistä. Luomualan kasvuodotukset ovat hieman maltillisempia kuin viime vuonna, jolloin kasvua odotti kolme neljäsosaa kaikista vastaajista.

– Luomun kasvuvauhti on viimeiset pari vuotta ollut niin kova, ettei sellainen voi jatkua kovin pitkään. Yleinen taloudellinen tilanne heijastuu varmasti myös luomuun. Siitä huolimatta luomumyynti kasvaa edelleen selvästi, vaikka muu elintarvikemyynti polkee lähes paikallaan, pohtii toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomusta.

Taloustutkimus Oy:n toteuttamaan kyselyyn luomualan kehitysnäkymistä vastasi yhteensä 442 henkilöä. He edustavat kattavasti koko toimialaa: luomuviljelijöitä, luomutuotteita valmistavaa teollisuutta sekä kauppaa, ammattikeittiöitä ja kehittäjätahoja eli tutkimusta, neuvontaa ja etujärjestöjä. Kysely toteutettiin maaliskuussa 2013.

Luomumyynti lisääntyi reippaasti viime vuonna

Luomualan yhteinen tavoite on nostaa Suomen luomumarkkinat 330 miljoonaan euroon vuonna 2015, eli kolminkertaistaa markkinoiden koko vuodesta 2011. Viime vuonna luomutuotteita myytiin kaupan asiantuntija-arvion mukaan 202 miljoonalla eurolla, mikä oli noin 24 % edellisvuotta enemmän.

Viime vuoden reipas kasvu näkyi myös kyselyssä, sillä reilusti yli puolet vastaajista kertoi luomutuotantonsa tai -myyntinsä lisääntyneen vuonna 2012. Viidesosa vastaajista piti kasvua merkittävänä. Eniten luomun myynti kasvoi Etelä-Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudulla.

Viime vuodesta toimialan usko luomumarkkinoiden kolminkertaistamiseen on hieman heikentynyt. Siihen uskoo nyt viidesosa vastaajista, kun viime vuonna kolmasosa piti sitä todennäköisenä. Odotuksista on tingitty etenkin teollisuudessa ja ammattikeittiöissä.

Kuluttaja on kuningas luomussakin

Luomualan toimijat näkevät kasvun suurimpana esteenä kuluttajien haluttomuuden maksaa luomutuotteista korkeampaa hintaa kuin tavanomaisesti tuotetusta ruoasta; yli 40 % vastaajista arvioi näin. Kuitenkin 15 % vastaajista arveli suurimmaksi esteeksi sen, että luomutuotanto ei pysy kysynnän perässä.

Teollisuuden ja ammattikeittiöiden edustajien mielestä myös vahva lähiruokatrendi syö luomun suosiota, joskaan kaikki näiden sektoreiden edustajat eivät pidä rinnakkaisia trendejä ongelmana. Avoimissa vastauksissa todettiin, että ”lähiruoka on yhtä hyvä kuin luomu”.

Varsinkaan luomuviljelijät eivät pidä lähiruokaa luomun esteenä, vaan heille suurempi kynnys kasvulle on luomuvalvonnan byrokratia. Avoimissa vastauksissa luomuviljelijät ja valmistajat kertoivat kuitenkin myös hyvistä kokemuksista sekä valvontakäynneistä että tarkastusbyrokratiasta.

Yhteistyötä ja kannattavuutta lisättävä

Alan usko luomuun on hyvä myös pitkällä aikavälillä. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastaajista arvioi, että luomusta kehittyy olennainen osa suomalaista elintarviketaloutta. Se edellyttää kuitenkin alan yhteistyön tehostamista ja luomuliiketoiminnan kannattavuuden lisääntymistä. Etenkin kauppa, teollisuus ja ammattikeittiöt painottavat näitä asioita.

– Kasvuun ja kehittymiseen tarvitaan kumppaneita. Rohkaisuksi kaivataan lisää hyviä esimerkkejä yhteistyöstä, jossa kaikki osapuolet voivat kannattavasti menestyä, Pro Luomun toiminnanjohtaja Kottila korostaa.

Etenkin luomuviljelijät kertoivat avoimissa vastauksissaan hyvistä kokemuksista, joita ovat saaneet tilojen välisestä yhteistyöstä muun muassa luomurehujen tuottamisessa luomukotieläintiloille, yhteisistä kuljetuksista ja koneyhteistyöstä. Eräs luomuviljelijä totesi: ”Luomutuotanto on lisännyt maatilojen välistä yhteistyötä.”

Luomun ketjubarometri 2013 toteutettiin Suomen valtion tuella. LK_FIN_pysty

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry, puh. 040 581 9252

Aiheeseen liittyvää