Edellinen Vastuullisuudella on väliä, merkillä merkitystä
Seuraava Vuoden lähiruokateko luomuviljelijän ja ravintolayrityksen yhteistyölle
Blogit

Niklas Kumlin: Luomu vastuullisuuden edistäjänä

Jaa:
Luomusta ja vastuullisuudesta puhutaan usein käsi kädessä.
Teksti: toimitusjohtaja Niklas Kumlin, Helsingin Mylly
kuva: Niklas KumlinSe on ihan loogista, onhan luomu tarkkaan määritelty tuotantotapa, joka nimensä mukaisesti on tavanomaista tuotantotapaa ”luonnonmukaisempi”.

Yhä useamman mielestä luomutuotanto on vastuullisempi, järkevämpi ja kaiken kaikkiaan parempi tapa tuottaa ruokaa, mille on varmasti yhtä monta perustelua kuin on luomua suosivia ihmisiäkin. Vastuullisuus on kuluttajia aidosti kiinnostava teema ja luomumarkkinoiden arvo on ollut kaksinumeroisessa kasvussa useilla läntisillä markkinoilla jo monta vuotta peräkkäin – muutoin isossa kuvassa melko lailla tasaisessa ruokakaupassa.

Helsingin Mylly on ollut mukana luomutuotannossa 90-luvun alkuvuosilta lähtien, jolloin luomu käsitteenä alkoi levitä laajemmin kuluttajien tietoisuuteen Suomessa. Yrityksenä koimme sen hyvän ja tärkeän tarkoituksen sopivan erinomaisesti vastuullisuutta korostavaan arvopohjaamme, ja uskoimme sen potentiaaliin kasvun lähteenä.

Olemme aina ajatelleet, että kaltaisemme toimijan on toimintaympäristössämme menestyäkseen erikoistuttava tuotannollisesti ja erottauduttava markkinoilla kaikin käytettävissä olevin ja arvojemme mukaisin keinoin. Luomutuotteiden osuus myynnistämme on kasvanut alkuajoilta tähän päivään asti niin, että se muodostaa kokonaisliikevaihdostamme nykyisin yli kolmanneksen. Viennissä sen osuus on vielä huomattavasti suurempi. Vientiä meillä on yli 40 maahan kaikilla suurilla mantereilla, ja vienti koostuu pääasiassa erittäin korkealaatuisista, kotimaisesta kaurasta valmistetuista mylly- ja aamiaistuotteista sekä teollisuus- että kuluttaja-asiakkaille.

Olemme Suomen suurin luomutuotteiden viejä ja luomun merkitys on meille kaikkinensa ohittamaton.

Yritysvastuullisuus on iso ja löyhästi määritelty aihekokonaisuus, johon on monta tulokulmaa. On esimerkiksi yhteiskunnallista, sosiaalista, taloudellista ja ympäristövastuullisuutta. Luomutuotanto on yritykselle yksi konkreettinen tapa toimia ja toteuttaa vastuullisuusajatteluaan.

Luomun tarkoitus on ruokatuotannon panosten, aineiden ja energian kierron tuominen lähemmäksi luonnon kiertoa, jossa jätettä ei synny, synteettisiä ainesosia ei tarvita ja aine ja energia kiertävät täydellisesti. Ravintoketju on kestävällä pohjalla. Tällaiseen täydellisyyteen ei tietenkään päästä, mutta kiistattomia etuja luomutuotannolla on.

Tarkoituksensa takia luomu on alati kasvavan kuluttajajoukon mielessä ainakin ympäristövastuullinen valinta. Jokainen järkeilee itselleen merkityksellisin perustein kuten hyväksi näkee, mutta mielestämme luomusta tulisi aina argumentoida vaihtoehtoisena tuotantotapana nojaten faktoihin ja tutkittuun tietoon. Hyvään alkuun luomutietoudessa syventymiseen pääsee vaikka täällä Pro Luomun sivuilla.

Toimikaamme jokainen arvojemme opastamana ja niin kuin näkemyksemme mukaan on sekä itsemme että toivottavasti kaikkien etujen mukaista. Viime kädessä kuluttajat ja markkinat päättävät, mitkä asiat ovat tärkeitä ja elinvoimaisia. Mielestämme vastuullinen toiminta ja luomu yhtenä keskeisenä toimintatapana sen edistämiseksi ovat tätä, käsi kädessä.

Helsingin Mylly on mukana #Merkkitekoja-kampanjassa. Kuva luomuhiutalepaketista

Aiheeseen liittyvää