Edellinen Pro Luomun syyskokous 8.12.2017
Seuraava Luomueläin tuottaa luomua, vaikka se söisi hetken tavanomaista rehua
Tiedotteet

Koulujakelutuki tuo luomumaidon kouluihin ja päiväkoteihin

Jaa:

Koulujakelutuki on lisännyt luomumaidon käyttöä päiväkodeissa ja kouluissa. Alkusyksystä tehdyn kyselyn mukaan 42 % kuntien ruokapäättäjistä uskoo, että luomumaidon käyttö kunnissa lisääntyy edelleen uudistetun tuen myötä.

Kunnat ovat elokuusta lähtien saaneet hakea korotettua koulujakelutukea rasvattoman luomumaidon hankintaan kouluihin ja päiväkoteihin. Koulujakelutuen rahoittaa kokonaan EU, ja päätöksen sen maksamisesta korotettuna luomumaidolle on tehnyt valtioneuvosto maa- ja metsätalousministeriön esityksestä.

Tähän asti koulut ja kunnalliset päiväkodit eivät juuri ole tarjonneet luomumaitoa lapsille ja nuorille. Ainakin Mikkeli, Porvoo ja useat Pirkanmaan kunnat ovat jo ilmoittaneet siirtyvänsä luomumaitoon.

Luomumaidon käyttöaikomuksia koskeneeseen kyselyyn osallistui elokuussa 2017 yhteensä sata kuntien elintarvikehankinnoista päättävää henkilöä. Pro Luomun ja EkoCentrian teettämän kyselyn toteutti Sales Questor Oy ja se tehtiin puhelinhaastatteluina. Kysely on osa Luomun koordinaatiohanketta, jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Koulujakelutuki kannustaa luomuun

Luomumaidon korotetulla koulujakelutuella maa- ja metsätalousministeriö haluaa kannustaa julkisia ruokapalveluja käyttäämään enemmän luomua. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan luomun osuuden julkisissa ruokapalveluissa pitäisi olla 20 % vuonna 2020. Tällä hetkellä sen arvioidaan olevan 6-10 %.

Elokuussa tehdyssä kyselyssä kuntien ruokapäättäjistä vain 30 % arvioi, että korkeampi koulujakelutuki ei lisää luomumaidon käyttöä heidän kunnassaan. Vastaajista 28 % ei osannut arvioida tilannetta tuossa vaiheessa.

Ne, jotka eivät usko kuntansa siirtyvän luomumaitoon, kertoivat tärkeimmäksi syyksi sen, että luomumaito on yhä kalliimpaa kuin luomuton maito. Myös saatavuutta pidettiin ongelmana. Suurimmat suomalaismeijerit ovat kuitenkin tuoneet jo aiemmin markkinoille D-vitaminoitua rasvatonta luomumaitoa 10 litran suurkeittiöpakkauksissa.

Lähes puolet kunnista aikoo lisätä luomun käyttöä

Koulujakelutukea uudistettiin tänä syksynä myös siten, että aiemmasta poiketen kunnat saavat hakea tukea maidon lisäksi hedelmien ja vihannesten hankintaan. Sales Questorin kyselyssä 35 % ruokapäättäjistä uskoi, että kunta hakee uutta tukea luomuhedelmien ja -vihannesten hankintaan.

Kyselyssä tiedusteltiin myös ruokapäättäjien näkemyksiä luomun käytöstä yleisemmin kunnissaan. Vastaajista lähes puolet uskoi, että luomun käyttö ruokapalvelussa lisääntyy parin seuraavan vuoden aikana. Noin 40 % arvioi sen pysyvän ennallaan, ja kymmenesosa ei osannut arvioida tilannetta.

Kunnissa käytetään jo nyt melko paljon esimerkiksi luomuhiutaleita. Kyselyn mukaan luomupuuroa tarjoaa vähintään kerran kuukaudessa joka toinen päiväkoti ja lähes neljännes kouluista. Luomuna haluttaisiin käyttää nykyistä enemmän etenkin leipää, vihannesraasteita ja näkkileipää. Myös luomuperunaa ja -kananmunia toivottiin saatavan tarjolle enemmän.

Koulujakelutuen vaikutus luomumaidon sekä luomuhedelmien ja -vihannesten käyttöön kouluissa ja päiväkodeissa selviää ensi vuoden alussa, sillä tukihakemukset palautetaan Maaseutuvirastoon jälkikäteen. Valtioneuvosto päättänee ensi vuoden tukikohteista ja -tasoista joulukuussa.

Katso täältä Sales Questorin selvitys

Kuva: Pro Luomu/Ella Karttunen

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on rahoittanut tämän aineiston tuottamista.

Aiheeseen liittyvää