Edellinen Laidunnus ylläpitää monimuotoisuutta ja lisää eläinten hyvinvointia
Seuraava Luomumansikan satokausi lähestyy – löydä lähin luomumansikkatila
Tiedotteet

Luomupeltoala ja luomun myynti lähes edellisen vuoden tasolla, luomukeruualue kasvoi

Jaa:
Vuonna 2021 viljasato jäi kesän kuivuuden vuoksi 2000-luvun heikoimmaksi, ja se heijastui myös luomuviljasatoon. Toisaalta olosuhteet olivat suotuisat luonnonmarjoille, ja luomumarjoja kerättiinkin myyntiin merkittävästi edellisvuotta enemmän. Luomu Suomessa 2021 -kooste kokoaa yhteen viime vuoden julkiset luomutilastot.

Luomuviljaa tuotettiin viime vuonna Suomessa 115 miljoonaa kiloa. Eniten viljeltiin luomukauraa, jonka osuus koko luomuviljan sadosta oli yli puolet. Luomuviljasato oli 26 % edellisvuotta pienempi, mutta osuus koko maan viljasadosta pysyi samana ollen noin 5 %. Erityisesti kauran ja ohran sadot laskivat edellisvuoteen verrattuna myös tavanomaisessa tuotannossa.

”Viljasato jäi koko Suomessa niukemmaksi kuin vuosikymmeniin ja laski lähes neljänneksen edellisvuoteen verrattuna, ja tämä heijastuu tietysti myös luomuun. Syynä heikkoon satoon on vuoden 2021 sateinen kevät ja kuiva kesä”, kertoo Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

Luomukeruuala kasvoi

Ruokaviraston mukaan Suomessa oli vuonna 2021 noin 6,9 miljoonaa hehtaaria sertifioitua luomukeruualaa. Ala on nyt noin puolet suurempi kuin vuonna 2019, jolloin luomukeruuala romahti Suomessa ja oli pienimmillään vuosikymmeniin. Luomukeruualasta noin 80 % on Pohjois- ja Itä-Suomessa, ja maakunnista eniten luomukeruualaa on Lapissa.

”Vuonna 2019 voimaan tullut tuotantoehtojen muutos edellytti keruualueiden luomusopimuksien uusimista metsänomistajien kanssa. Sen vuoksi Suomen luomukeruuala pieneni tuolloin alle puoleen. Vuonna 2021 Metsähallituksen luontopalveluiden alueita liitettiin luomuvalvontaan, jonka ansiosta ala kasvoi huomattavasti. Pääosa Suomen valtion metsistä on nyt mukana luomukeruualueessa”, kertoo luomukeruun asiantuntija Eija Vuorela Youngfour Oy:stä.

”On hienoa, että luomukeruualaa on taas saatu kasvatettua. Alaa kuitenkin tarvittaisiin edelleen merkittävästi lisää, jotta luomukeruumarkkinan potentiaaliin pystyttäisiin täysimittaisesti vastaamaan. Seuraavat askeleet vaativat vielä työtä, sillä nyt kun valtion metsät on pitkälti sertifioitu, tarvitsemme arvoketjuun mukaan aiempaa vahvemmin ja enemmän myös yksityisiä metsänomistajia”, pohtii Lamminparras.

Luomumustikkaa kerättiin viime vuonna myyntiin runsaat 2,9 miljoonaa kiloa, joka oli lähes kolminkertainen määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Luomun osuus kaikesta myyntiin kerätystä mustikasta oli noin 55 %. Luomupuolukkaa puolestaan kerättiin myyntiin lähes 1,8 miljoonaa kiloa, ja määrä tuplaantui edellisvuoteen nähden.

Helteinen kesä- ja heinäkuu sekä sateinen ja viileä elokuu vaikuttivat luonnonmarjojen hyvään satoon. Myös ulkomaalaisia marjanpoimijoita saatiin Suomeen edellisvuotta enemmän.

Luomupeltoala kasvoi vain vähän

Suomen peltoalasta 14,5 % eli lähes 328 tuhatta hehtaaria on luomussa. Luomupeltoalan osuus kasvoi 4 % edellisvuodesta. Eniten luomupeltoalaa, yli 40 tuhatta hehtaaria, on Pohjois-Pohjanmaalla.

Luomuun siirtyi viime vuonna 151 uutta tilaa, mutta luomutilojen määrä kokonaisuudessaan laski hieman edelliseen vuoteen nähden. Vuoden loppuun mennessä Suomessa oli 4 911 luomutilaa, ja niiden osuus kaikista tiloista oli 11 %.

”Epätietoisuus EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP-ohjelman uuden kauden ehdoista ja 1.1.2022 voimaan tulleen uuden luomuasetuksen tuotanto-ohjeista on todennäköisesti lisännyt varovaisuutta luomuun siirtymisessä. Se on myös voinut vaikuttaa tilojen määrän laskuun”, Aura Lamminparras pohtii.

Luomukotieläintilojen määrä kasvoi hieman epävarmuudesta huolimatta, ja vuonna 2021 Suomessa oli 1148 luomukotieläintilaa. Myös luomulihan ja luomumaidon tuotannossa oli kasvua.

Kouluissa käytetyn luomumaidon määrä kasvoi 12 % edelliseen lukuvuoteen verrattuna ja lukuvuonna 2020–2021 koulujakelutuetusta maidosta oli luomua 28 %.

Luomun myynti pysyi samalla tasolla

Vuonna 2021 luomua myytiin päivittäistavarakaupassa 407 miljoonalla eurolla. Myynti laski 0,5 % koronapandemian ensimmäiseen vuoteen eli päivittäistavarakaupan ennätysvuoteen verrattuna. Pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 verrattuna kasvua oli 9,3 %.

”Viime vuonna koko elintarvikkeiden myynnin kasvusta puolet tuli valmisruokien myynnin kasvusta. Luomutuotteita on valmisruokien kategoriassa hyvin marginaalisesti, joten luomu ei tästä kulutuksen muutoksesta raaka-aineista valmiisiin tuotteisiin onnistunut hyötymään”, sanoo Aura Lamminparras.

Luomuruokaa syö joka viikko 1,7 miljoonaa suomalaista. Lapsiperheet ovat edelleen keskeinen luomun käyttäjäryhmä, mutta etenkin nuorten naisten ja 30–50-vuotiaiden miesten osuus on kasvanut. Joka viides suomalainen arvioi, että koronapandemia on lisännyt kiinnostusta luomuruokaan. Yli puolet suomalaisista aikoo lisätä luomun käyttöä jatkossa. (Kantar TNS Agri 2021.)

Pro Luomun julkaisema Luomu Suomessa 2021 -kooste tiivistää yhteen julkisten luomutilastojen ja tuoreimpien luomualaa luotaavien kartoitusten tulokset. Koosteen tiedot ovat mm. Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen tilastoista sekä Pro Luomun teettämistä tutkimuksista ja selvityksistä.

Luomu Suomessa 2021 -koosteen on tuottanut Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatio -hanke, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Pro Luomu ry edistää luomualan kehitystä ja kasvua Suomessa. Yhdistyksen noin 80 jäsenorganisaatiota edustavat koko ruokaketjua luomutuottajista elintarvikeyrityksiin ja kauppaan.

Aiheeseen liittyvää