Edellinen Kannanotto: Vihreä siirtymä on tärkeämpi kuin koskaan
Seuraava Jo viidennes kananmunien myynnistä luomua - pääsiäisenä kysyntä kasvaa entisestään
Uutiset

Tarjouskilpailu: Luomun menekinedistämiskampanjan mediatyö ja mediatila

Jaa:

Päiväys: 25.3.2022

Pro Luomu on saanut vuosille 2022-2024 EU:n menekinedistämisrahoituksen hankkeelle, jonka tavoitteena on lisätä EU:n luomumerkin tunnettuutta ja kuluttajien luottamusta luomuun sekä lisätä luomun myyntiä Suomessa. Etsimme hankkeelle nyt mediatoimistoa suunnittelemaan ja toteuttamaan mediatyötä ja mediatilaa.

Kampanjaa koskevat tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen info@proluomu.fi 22.4.2022 klo 16.00 mennessä. Kyseessä on avoin menettely, jossa kuka tahansa voi jättää tarjouksen.

Pro Luomu has received EU promoting funding for the years 2022-2024 for a project which aims to increase the awareness and trust of the EU organic label, as well as increase sales of organic products in Finland. We are looking for a media agency for the project to design and implement the media work and media space. For more information in English contact us info@proluomu.fi.

Kampanjan taustaa

Hanke jatkaa Pro Luomun nykyisen, tänä vuonna päättyvän Luomu. Se on hyvä merkki -menekinedistämishankkeen viestintää (www.luomumerkki.fi).

Luomuruoan ja -juomien kulutus Suomessa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2021 luomutuotteiden osuus päivittäistavarakauppojen myynnistä oli 2,5 %, ja luomua myytiin kaupoissa yhteensä 407 miljoonalla eurolla.

Kuluttajatutkimuksien mukaan kiinnostus luomua kohtaan kasvaa ja yhä useampi suomalainen kertoo käyttävänsä ja ostavansa luomua yhä useammin.

Kuluttajat eivät kuitenkaan kovin hyvin tiedä, mitä luonnonmukainen tuotanto tarkoittaa ja miten se eroaa tavanomaisesta tuotannosta. Tietämyksessä on puutteita eniten niillä kuluttajilla, jotka käyttävät luomua harvimmin.

Myös EU:n luomumerkin tunnistaa varmasti vain 28 % kuluttajista, vaikka se on pakollinen merkki kaikissa EU:n alueella myytävissä pakatuissa luomutuotteissa.

Uusi luomukampanja keskittyykin kuluttajien tietoisuuden lisäämiseen ja sitä kautta myynnin kasvuun.

Lisätietoja: Markkinatiedote vuoden 2021 myynnistä

Kampanjan tavoitteet ja kohderyhmä

Pro Luomun menekinedistämiskampanjan tavoitteena on:

 • EU:n luomumerkin tunnettuus paranee
 • suomalaiset luottavat luomuun ja EU:n luomumerkkiin
 • luomun myynti Suomessa kasvaa 9 % vuosittain kampanjan aikana

Kampanjaan on suunniteltu erilaisia toimia, joiden avulla nämä tavoitteet pyritään saavuttamaan. Kampanjassa tulee olemaan mm. aktiivista mediatiedottamista ja mediasuhteiden luomista ja ylläpitoa, mainontaa eri kanavissa ja tapahtumia päivittäistavarakaupoissa. Pro Luomu osallistuu kampanjan toteutukseen yhteistyössä valittavien toimistojen kanssa.

Kohderyhmät:

Kampanjan ydinkohderyhmä ovat ne suomalaiskuluttajat, jotka käyttävät luomua aktiivisesti ja säännöllisesti. Nämä kuluttajat ostavat luomua viikoittain tai vähintään kerran kuukaudessa.

Ydinkohderyhmien tärkeimpiä syitä ostaa luomua ovat puhtaus, ympäristöystävällisyys, terveellisyys ja hyvä maku. Nämä kuluttajat ostaisivat nykyistä enemmän luomutuotteita, jos ne olisivat edullisempia, he tietäisivät tuottajan saavan niistä oikeudenmukaisen hinnan, he olisivat vakuuttuneempia luomutuotteiden erilaisuudesta tai tuotteista olisi tarjolla laajemmat valikoimat.

Eniten luomua ostavien aktiivikuluttajien joukko on ns. hevikuluttajat, joita on 9 % suomalaisista. He ostavat luomua useita kertoja viikossa ja ovat hyvin sitoutuneita luomukuluttajia. Kampanjassa tavoitellaan ensisijaisesti niitä säännöllisiä ja aktiivisia kuluttajia, jotka eivät kuulu hevikuluttajien ryhmään. Tavoitteena on lisätä luomun myyntiä siten, että säännölliset ja aktiiviset kuluttajat ostaisivat enemmän luomua ja siirtyisivät hevikuluttajien suuntaan.

Kampanjan toinen tärkeä kohderyhmä on media, elintarvikkeiden jalostajat ja vähittäiskaupat. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tarpeen lisätä keskustelua luomun roolista osana siirtymistä kohti kestävämpää maataloutta ja ruoantuotantoa.

Lisätietoja: Suomalaiset ja luomu 2021

Kampanjan viestit:

Vastuullisuus on noussut tärkeään rooliin kuluttajien tehdessä ostopäätöksiä. Markkinoille on erityisesti viime vuosina tullut erilaisia yritysten omia vastuullisuusmerkkejä ja vastuulliseksi brändättyjä tuotteita. Nämä tuotteet keskittyvät useimmiten vain yhteen tai muutamaan vastuullisuuden ulottuvuuteen, esim. vapaan lehmän maito tai hiilineutraalit tuotteet. Kuluttajalla on todennäköisesti vaikea hahmottaa luomua holistisena kokonaisuutena, joka ottaa huomioon useita vastuullisuuden ulottuvuuksia ja tämän takia luomutuotannon erot tavanomaiseen eivät tunnu avautuvan kuluttajalle tarpeeksi hyvin. Kampanjassa on keskeistä kirkastaa luomun vastuullisuusviestiä ja kantava teema on ”Luomu on osa ratkaisua”.

Tavoitteena on viestiä kampanjassa, että kuluttajat voivat olla mukana luomassa kestävämpää elintarvikejärjestelmää valitsemalla EU:n luomumerkillä varustettuja elintarvikkeita. Ostamalla luomua kuluttajat voivat edistää kestävyyttä monilla eri osa-alueilla, esimerkiksi maaperän hyvinvointi, luonnon monimuotoisuus, eläinten hyvinvointi ja luonnonvarojen kestävä käyttö. Luomuruoan myönteisistä asioista ja hyödyistä tiedotetaan kuluttajille yhdistämällä ne EU:n luomumerkkiin.

Tarjouksen sisältö ja budjetti

Pyydämme nyt tarjousta mediatoimiston työstä ja mediatilasta.

Hankkeelle on jo julkisesti kilpailutettu mainos/viestintätoimisto. Mainos- ja viestintäkokonaisuudesta vastaa Ryhmä Creative yhteistyössä Pohjoisranta BCW:n kanssa. Mediatoimistolta vaaditaankin saumatonta yhteistyötä edellä mainittujen toimijoiden sekä Pro Luomun kanssa.

Vuosille 2022-2024 kampanjaan on budjetoitu mediatilaan yhteensä enintään 582 000 euroa sisältäen myös mediatoimiston työn. Budjetti sisältää mediavalintojen suunnittelun ja mediatilan ostamisen mainostoimiston suunnittelemilla ja tuottamilla materiaaleilla, mediatilan, mahdolliset muut kulut sekä arvonlisäveron.

Hankehakemuksessa mediatilan on suunniteltu kohdistuvan ulkomainontaan (OOH/DOOH), vähittäiskauppojen (K-ryhmä ja S-ryhmä) digitaaliseen in store -mainontaan ja onlinemainontaan sisältäen sosiaalisen median mainonnan ja verkkosivuille tulevat bannerit. Kun työ käynnistyy, mediavalintoja ja budjettia voidaan vielä tarkentaa yhdessä valittavan mediatoimiston sekä jo kumppanina olevan mainostoimiston kanssa. Televisio- ja radiomainontaa kampanjalle ei ole kuitenkaan tulossa.

Tarjouksen tulee sisältää:

 1. alustava suunnitelma mediavalinnoista,
 2. kustannusarvio eriteltynä toimenpiteittäin,
 3. toteuttavien henkilöiden referenssit ja kokemus vastaavan kaltaisista palveluista esimerkkeineen,
 4. kuvaus tilaajan ja toteuttajan yhteistyön toimintatavoista.

Kustannusarvion tulee sisältää toimenpiteittäin eritellyt kustannukset. Myös eri toimenpiteiden suunnittelukustannukset on eriteltävä.

Pro Luomu pidättää itselleen oikeuden muokata kampanjan toimia ja budjettia kampanjan aikana yhdessä valittavien yritysten kanssa, jos tämä osoittautuu kampanjan vaikuttavuuden kannalta tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi.

Mainonnassa keskeistä on tehdä luomua ja luomumerkkiä tunnetuksi sekä päästä lähelle ostotapahtumaa.

Mainonta sisältää neljä kampanjalähtöä (kestoltaan 2-4 viikkoa / lähtö), joihin on alustavasti suunniteltu seuraavia medioita:

 • Ulkomainonta (OOH/DOOH)
 • Vähittäiskauppojen (K-ryhmä ja S-ryhmä) digitaalinen in-store -mainonta
 • Online-mainonta (esim. sosiaalinen media, bannerimainonta ruuan verkkokaupoissa, videomainonta)

Kaikki kampanjalähdöt ajoittuvat välille syksy 2022 – kevät 2024. Kampanjan lanseerataan EU:n luomutuotannon päivänä 23.9.2022.

Aikataulu:

Valintaprosessi sisältää seuraavat vaiheet:

 1. Tarjouskilpailun käynnistäminen (25.3.)
 2. Tarjousten viimeinen jättöpäivä (22.4.)
 3. Mediatoimisto valitaan ja asiasta ilmoitetaan kaikille tarjouksen jättäneille yrityksille (27.4.)

Kampanjaa koskevat tarjoukset tulee lähettää osoitteeseen info@proluomu.fi 22.4.2022 klo 16.00 mennessä.

Valinnan kriteerit

Kaikki määräaikaan mennessä saapuneet tarjoukset arvioidaan käyttäen seuraavia valintakriteereitä ja pisteytyksiä:

 1. tarjouksen toteuttavien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista palveluista (20 %)
 2. toteutussuunnitelman sisältö (20 %)
  • suunnitelman toteutettavuus ja toimivuus suhteessa kampanjan tavoitteisiin
  • suunnitelman kyky tavoittaa kampanjan kohderyhmät
 3. toimenpiteiden sisältö suhteessa kustannusarvioon (40 %)
 4. tilaajan ja toteuttajan yhteistyöhön suunnitellut toimintatavat ja niiden joustavuus (20 %)

Arvioinnin ja valinnan tekee Pro Luomun henkilöstö sekä mahdolliset ulkopuoliset asiantuntijat. Alihankkijoita, joilla on henkilökohtaisia siteitä organisaatioon tai sen hallituksen jäseniin ei hyväksytä. Valinta tehdään 27. huhtikuuta. Myös niille yrityksille, joiden tarjous ei tule hyväksytyksi, ilmoitetaan samana päivänä.

Rahoittajan vaatimukset

Rahoittaja asettaa kampanjalle ja viestinnälle useita vaatimuksia mukaan lukien:

 • EU-logo ja ”Enjoy it’s from Europe” -logo tulevat aina olla näkyvästi esillä sekä teksti ”Euroopan unionin tuella rahoitettu kampanja”. Toteuttavan organisaation logot tulee olla aina vähemmän näkyvillä.
 • Terveysväittämät eivät ole sallittuja elleivät ne ole tieteellisesti perusteltuja.
 • Brändit saavat näkyä rajoitetusti. Alla lisätietoa.

Pro Luomun lisäksi kampanjan taustatahoina on 13 yritystä ja yhteisöä rekisteröidyillä tuotemerkeillä. Brändien näkyvyyttä kuitenkin rajoittaa EU-rahoituksen reunaehto, jonka mukaan brändit eivät saa olla mukana mediamainonnassa (esim. ulkomainonta, online-mainonta). Käytännössä tämä tarkoittaa, että tunnistettavat luomutuotteet eivät saa näkyä kampanjan mainoksissa.

Sen sijaan brändit saavat näkyä rajoitetusti päivittäistavarakauppoihin suunnitelluissa tapahtumissa sekä kampanjan nettisivulla.

EU:n menekinedistämisrahoituksen juridiset vaatimukset alihankkijalle

Kampanjan yhteistyökumppaniksi valittavan yrityksen tulee toteuttaa kampanjan toimenpiteet noudattaen EU-menekinedistämistä koskevaa lainsäädäntöä ja Euroopan komission julkaiseman Tutkimuksen toimeenpanoviraston (European Research Executive Agency) ja ohjelman toteuttajan välisen sopimuspohjan artikloita, jotka koskevat asianmukaista täytäntöönpanoa (artikla 11), eturistiriitoja (artikla 12), luottamuksellisuutta (artikla 13), etiikkaa (artikla 14), EU:n rahoituksen näkyvyyttä (artikla 17), toimien toteuttamista koskevia erityissääntöjä (artikla 18), yleisiä tietodotusvelvoitteita (artikla 19) sekä kirjanpitoa (20).

Pro Luomun ja valittavan yrityksen välille tehdään sopimus, jossa on huomioitava, että Tutkimuksen toimeenpanoviraston, Euroopan komission, Euroopan petostentorjuntaviraston, Euroopan syyttäjänviraston ja Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen on voitava käyttää oikeuksiaan sopimuspohjan mukaisiin tarkastuksiin, arviointeihin, tilintarkastuksiin ja tutkimuksiin – havaintojen laajentamiseen (artikla 25) ja toimien vaikutusten arviointiin (artikla 26) myös sopimusosapuolena oleviin alihankkijoihin (=viestintä/mainostoimistoon ja tapahtumatoimistoon) nähden.

Lisätietojen antaminen

Lisätietoja voi kysyä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@proluomu.fi. Vastaukset julkaistaan Pro Luomun nettisivulla (www.proluomu.fi) seuraavana arkipäivänä kysymyksen saapumisesta.

EU:n menekinedistämisrahoituksen tasapuolisuusvaatimuksen takia emme vastaa kysymyksiin puhelimitse, koska silloin vastaus ei olisi samanaikaisesti kaikkien tarjouspyynnöstä kiinnostuneiden yritysten käytettävissä.

Vastauksia kysymyksiin

1.4.2022
Toimeksiannossa toivotaan tietoa mm toteuttavien henkilöiden kokemuksesta vastaavan kaltaisista palveluista. Saisimmeko esimerkkejä minkä tyylisten palveluiden koette olevan ”vastaavan kaltaisia palveluita.”

Vastaus: Vastaavankaltaisia palveluita voi olla esimerkiksi yleishyödyllisten kampanjoiden toteutukset, julkisille toimijoille tehdyt kampanjat, luomutuotteiden kampanjat tai elintarvikkeisiin liittyvät kampanjat, joissa on nostettu esille nimenomaan vastuullisuusnäkökulmia. Lisäksi voi laittaa esimerkkejä myös yleisesti elintarvikkeisiin tai vastuullisuusnäkökulmiin liittyvistä kampanjoista sekä tietysti muistakin kampanjoista, jos ne selkeästi tuovat esille toteuttavien henkilöiden ammattitaitoa mainoskampanjoiden suunnittelusta ja toteutuksesta.

Ymmärrämmehän oikein, että vaikka mainostoimistokilpailutuksessa pyydettiin referenssejä toimistotasolla toivotaan referenssien nyt olevan henkilötasolla?

Vastaus: Kyllä, ymmärrätte oikein. Myös mainostoimistokilpailutuksessa oli arviointikriteerinä nimenomaan  ”tarjouksen toteuttavien henkilöiden asiantuntemus ja kokemus vastaavan kaltaisista palveluista”, joten arviointikriteeri on sama, mutta olemme nyt tarkentaneet tekstiä siten, että referenssit kannattaa sitoa toteuttavien henkilöiden kokemukseen, jotta kriteerin mukainen arviointi on selkeämpää.  Julkisessa kilpailutuksessa yritysreferenssejä vastaavista töistä ei voida käyttää sellaisenaan valintakriteereinä, koska se syrjii uusia toimijoita, mutta kriteerinä voidaan kuitenkin käyttää toteuttavan henkilöstön pätevyyttä ja kokemusta. Eli jos yrityksen referenssejä esitetään, ne kannattaa sitoa toteuttavien henkilöiden kokemukseen.


Tarjouspyyntö on osa EU:n AGRIP: Promotion of agricultural products -ohjelmaa, jonka tavoitteena on vahvistaa EU:n maatalousalan kilpailukykyä. Pro Luomu on saanut ohjelmalta rahoituksen luomun menekinedistämiseen yhdessä sisarjärjestöjensä Bionextin (Alankomaat), BioForumin (Belgian Flanders) ja Organic Swedenin (Ruotsi) kanssa.

Aiheeseen liittyvää