Edellinen Tutkimustiistai: Ympäristömerkkien kuluttajille tuoma arvo elintarviketuotteissa
Seuraava Pro Luomun kevätkokous 2023
Kansainväliset asiat

Suomalaisilla vahva edustus luomualan kattojärjestö IFOAM:ssa

Jaa:
IFOAM Organics Europe edustaa luomutoimijoita politiikanteossa. Järjestön jäseninä on myös suomalaisia toimijoita, jotka vaikuttavat järjestössä aktiivisesti.

Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras on valittu edustamaan Suomea IFOAM Organics Europen neuvostossa vuosina 2023-2025. Neuvoston ensimmäiseksi varajäseneksi Suomesta valittiin kansainvälisten asioiden edunvalvonta-asiamies Aira Sevón Yhdistyneet Luomutuottajat ry – FOPA ry:stä ja toiseksi varajäseneksi Luomuliiton toiminnanjohtaja Susann Rännäri. Valinnat tehtiin IFOAM Suomi -ryhmän virallisessa yleiskokouksessa 27.3.2023.

”On äärimmäisen tärkeää, että suomalasten ääni kuuluu vahvasti myös eurooppalaisessa luomukeskustelussa. Suomalaiset ovat tehneet jo pitkään tärkeää työtä IFOAM:ssa ja on hienoa olla osa tätä jatkumoa”, kertoo Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

IFOAM Organics Europen hallituksessa istuu parhaillaan myös suomalainen edustaja kansainvälisten asioiden edunvalvonta-asiamies, lakimies ja viljaketjujen tutkija Aira Sevón. Pitkään kansainvälistä vaikuttamistyötä tehnyt Aira Sevón on ehdolla myös jatkokaudelle IFOAM Organics Europen hallituksessa. Uusi hallitus valitaan IFOAM Organics Europen yleiskokouksessa kesäkuussa.

IFOAM Organics Europe (IFOAM OE) on eurooppalainen luomualan kattojärjestö, joka on jo reilun 20 vuoden ajan edustanut luomuketjun toimijoita eurooppalaisessa politiikanteossa. IFOAM OE:lla on lähes 200 jäsenentä 34 Euroopan maasta, jotka kattavat koko luomuruokaketjun.

IFOAM OE:lla on kuusi suomalaista jäsentä, jotka muodostavat keskenään kansallisen IFOAM Suomi -ryhmän. Nämä jäsenet ovat Etelä-Suomen Viljelijäyhdistys ESVY ry, Kuhilas ry, Kymen Luomu Osk, Luomuliitto ry, Pro Luomu ry ja Yhdistyneet Luomutuottajat ry. IFOAM Suomi kokoontuu vähintään kerran vuodessa keskustelemaan vapaamuotoisesti ajankohtaisista asioista ja alan pullonkauloista sekä valitsee edustajat IFOAM OE:n neuvostoon kolmen vuoden välein pidettävässä ryhmän virallisessa yleiskokouksessa.

IFOAM OE:n neuvosto on hallituksen rinnalla toimiva järjestön päättävä elin, jossa on edustus kaikista Euroopan maista, joista on jäseniä IFOAM OE:ssa. Neuvoston jäsenet edustavat kansallisia näkemyksiä ja tuovat oman maansa erityispiirteet esille IFOAM OE:n päätöksenteon tueksi.

Aiheeseen liittyvää