Edellinen Luomuolut on vastuullisen kuluttajan valinta
Seuraava Kuntaministeri Paatero: Suomesta vastuullisten hankintojen edelläkävijä?
Uutiset

Sirkka-Liiisa Anttila: Ilman yhteistyötä ei synny tulosta

Jaa:
Pro Luomun perustamisvaiheen tärkeimpiä taustavaikuttajia oli silloinen maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila. Hallitusohjelma ja omat kokemukset Suomesta ja Euroopasta saivat hänet edesauttamaan Pro Luomun perustamista.

Ministeri Sirkka-Liisa Anttila toimi metsätalousministerinä vuosina 2007-2011. Hänen ohjenuoranaan oli hallituksen ohjelma, joka lupasi, että hallitus käynnistää suomalaisen ruuan edistämisohjelman, jonka tavoitteena on ruuan arvostuksen kohottaminen, laadun kehittäminen, ravitsemuskäyttäytymisen ohjaaminen sekä luomu- ja lähiruuan edistäminen.

Ja näin myös tapahtui. Suomalaisen ruuan strategia, Huomisen ruoka, julkaistiin kesäkuussa 2010. Strategiasta eduskunnalle annettu selonteko otti vahvasti kantaa sen puolesta, että Suomeen tarvitaan alaa yhdistävä toimija: Suomesta puuttuu luomualaa yhdistävä toimija. Jotta luomutuotteet saataisiin kuluttajille asti, on koko luomuketjun tehtävä tehokkaammin yhteistyötä. Luomualan kehittyminen ja alan tukeminen julkisista varoista edellyttävät alan nykyistä tiiviimpää järjestäytymistä.

Nämä kirjaukset luettiin tarkasti luomukentällä ja työ uuden organisaation rakentamiseksi käynnistyi.

”Hallitusohjelma tarjosi vahvan selkänojan omalle työlleni luomualan yhteistyön rakentamiseksi. Kaikki tapahtui aika nopeassa tahdissa, sillä halusin saada tämän maaliin vielä oman kauteni aikana”, muistelee ministeri Anttila

Vahva visio, eurooppalaisin maustein

Ministeri Anttilan omat kokemukset maaseudun elinkeinotoiminnan edistämisestä vahvistivat hänen uskoaan yhteistyöhön.

”Erityisesti lammaspuolelta minulla oli tuolloin kokemusta siitä, että vain yhdessä toimien saadaan tuloksia aikaan. Jos alan sisällä kaikki tuijottavat vain omaan napaansa, ei nähdä sitä yhteistä hyvää eikä ala kehity. Näin jotain samaa silloisessa hajanaisessa luomualassa ja se kannusti rakentamaan yhteistyötä”.

Europarlamentaarikkona sekä maa- ja metsätalousministerinä Anttilalla oli myös oiva tilaisuus seurata myös kansainvälisiä ruoka-alan trendejä. Luomun kasvanut kysyntä sai hänet kiinnittämään huomion myös kauppojen luomutarjontaan.

”Minulla oli tapana käydä kansainvälisillä kokousmatkoilla eri maiden ruokakaupoissa ja katsoa millaisia tuotteita ja erityisesti, miten ne olivat siellä esillä. Monissa kaupoissa näkyi jo silloin, että luomulla oli oma hylly tai nurkka.”

Ministerin rooli Pro Luomun perustamisessa ei rajoittunut hallitusohjelman kirjausten toteuttamiseen, vaan hän kutsui luomualan edustajia ministeriöön keskustelemaan yhteistyön rakentamisesta. Lisäksi hän vaikutti siihen, että maa- ja metsätalousministeriö rahoitti ensimmäisen Luomualan kasvu- ja kehitysohjelman (2011-2015).

”Olen tosi tyytyväinen, että tämä tuli tehtyä. Saavutettiin tavoitteet ja vielä ennakoitua paremmin”, kiittelee ministeri Anttila.

Pidä mielessä, että luomukin on hyvä vaihtoehto

Ministeri Anttila uskoo luomun kasvuun ihmisten tietoisuuden lisääntyessä.

”Kuluttamisen asenteet ovat muuttuneet ja kuluttajat haluavat nyt vaikuttaa omilla valinnoillaan muun muassa ilmastonmuutokseen ja eläinten hyvinvointiin.”

Koulukin tekee hyvää työtä tietoisuuden lisäämiseksi. Ministeri pääsee seuraamaan koulua läheltä lapsenlapsensa kautta.

”Eräänä päivänä 12-vuotias luomutilan tytär Sanni ohjeisti minua näin: Mamma, nyt kun menet kauppaan, niin pidä mielessä, että luomukin on hyvä vaihtoehto. Koulussa puhutaan näin!”


Maa- ja metsätalousministerit Pro Luomun historiassa

  1. Sirkka-Liisa Anttila, 2007-2011: toimi yhdistyksen perustamisaiheen vahvana taustavaikuttajana.
  2. Jari Koskinen,2011–2014: Hallitusohjelmassa vahva kirjaus edistää luomua ja kääntää sen osuus vahvaan kasvuun. Oli halukas tukemaan Luomualan kehitys- ja kasvuohjelman toteuttamista. Koskisen ministerikaudella käynnistyi Pro Luomun toiminta hankerahoituksen turvin.
  3. Petteri Orpo, 2014-2015: Lyhyen ministerikauden vuoksi vuorovaikutus Pro Luomun kanssa jäi vähäiseksi. Orpon ministerikaudella MMM käynnistyi Luomuu-kuluttajakampanjan.
  4. Kimmo Tiilikainen 2015 -2017: Hallitusohjelmassa luvattiin jatkaa lähiruoka- ja luomuohjelmia. Tiilikaisen ministerikaudella käynnistyivät edelleen jatkuvat hallinnon ja luomualan vuotuiset pyöreän pöydän keskustelut sekä vahvistettiin säädökset, joka mahdollistivat luomumaidon D-vitaminoinnin ja luomumaidolle tavanomaista korkeamman koulujakelutuen.
  5. Jari Leppä, 2017 – Vuodesta 2019 eteenpäin hallitusohjelmassa vahva kirjaus luomun edistämiseksi: Lisätään kotimaisten luomutuotteiden osuutta ruuantuotannossa elintarvikejalostuksessa, kotimaan kulutuksessa ja viennissä. Lepän ministerikaudella Luomuinstituutin rahoitus on vakiintunut ja sen myötä luomututkimus lisääntynyt.

Aiheeseen liittyvää