Luomuliha

Luomulihan arvoketjutyöryhmän tehtävänä on saada luomulihan tuotanto Suomessa vastaamaan kysyntää.

Luomulihan arvoketjutyöryhmässä pohditaan luomulihan tuotannon ja markkinoinnin ongelmia ja kehitetään niihin ratkaisuja koko ketjun yhteistyönä. Tavoitteena on saada kotimaisen luomulihan markkinat toimimaan kitkatta ja kasvattaa luomulihan kulutusta.

Luomulihan arvoketjutyöryhmän puheenjohtaja on Pasi Tamminen, Tamminen Oy.

Arvoketjutyöryhmät ovat osa Lähiruokaa, luomua ja luonnontuotteita – Ruokasektorin koordinaatiohanketta, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Tiedostot

Kokousten pöytäkirjat

Aiheeseen liittyvää