Edellinen Pro Luomu etsii elintarvikealan osaajaa
Seuraava EU:n uuden luomuasetuksen toimeenpano siirtyy alkamaan vuonna 2022
Tapahtumat

Pro Luomun syyskokous 2020

Jaa:
Pro Luomu ry:n syyskokous pidetään tiistaina 1.12.2020 klo 13.00 -15.00. Pro Luomun hallitus on päättänyt mahdollistaa kokoukseen osallistumisen etänä.

Hyvä Pro Luomun jäsen ja kannattajajäsen,

Pro Luomu ry:n syyskokous pidetään tiistaina 1.12.2020 klo 13.00 -15.00. Pro Luomun hallitus on päättänyt mahdollistaa kokoukseen osallistumisen etänä. Yhdistyslain mukainen vuosikokouksen paikka on yhdistyksen kotiosoite, mutta kaikille osallistujille suositellaan vahvasti osallistumista etänä. Kokoukseen ilmoittautuneille lähetämme kokousaineiston, tarkemmat ohjeet etäkokoukseen osallistumisesta sekä Teams-linkin ennen kokousta. Aineistoja on myös mahdollista kommentoida ennen kokousta. 

Kokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt, jos haluat vielä kokoukseen mukaan, laita sähköpostia osoitteeseen info@proluomu.fi

Ennen varsinaista kokousta esitellään Pro Luomun uusittu strategia sekä käynnissä olevan Luomu.Se on hyvä merkki-kampanjan etenemistä.

Pro Luomu ry:n syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
  7. Valitaan tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä
  8. Muut mahdolliset asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Jos sinua tai organisaatioissa jotakuta toista kiinnostaa Pro Luomun puheenjohtajuus tai hallitustyöskentely, ilmoitathan siitä Pro Luomun toiminnanjohtajalle 25.11. mennessä. Lähetämme päivitetyn tiedon ehdokkaista sekä kokousaineiston kaikille kokoukseen ilmoittautuneille. Myös varsinaisessa kokouksessa voi asettua ehdokkaaksi, mutta etäkokouksen sujuvoittamiseksi toivomme ehdokkuuksia mielellään jo etukäteen.

Koska kokoukseen on vahva suositus osallistua etänä, Pro Luomun hallitus on päättänyt, että mahdolliset äänestykset järjestetään aiemmasta poikkeavalla tavalla. Äänestykset toteutetaan osittain avoimina äänestyksinä virallisille kokousedustajille lähetettävän verkkolomakkeen kautta. Jotta voidaan taata sujuva ja oikein toteutettu äänestys, Pro Luomun toimihenkilöt tarkastavat äänet siten, että he myös näkevät ketä eri tahot äänestävät. Muilta osin äänestys on suljettu.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni, jota voivat käyttää henkilöt, joilla on edustamansa jäsenyhteisön nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki jäsenten edustajat.

Tervetuloa!

Aiheeseen liittyvää