Edellinen Luomuelintarvikepäivä 2023: Vastuullisen ruuan ammattilaistapahtumassa tietoa tuuppauksesta ja kuluttajista
Seuraava Suomalainen luomuporkkana on ammattitaitoisen viljelyn tulos
Tapahtumat

Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus

Jaa:
Yritysmaailma on kansainvälisesti vasta heräämässä siihen kysymykseen, mitä on luonnon monimuotoisuutta kunnioittava liiketoiminta, kuluttaminen ja johtajuus. Edelläkävijä raivaa polun ja luo toimintatavat, siten suomalaisilla yrityksillä on tällä hetkellä erinomainen mahdollisuus alkaa luoda luontoa kunnioittavan liiketoiminnan edellytyksiä. Koska ihmisen henkilökohtainen kasvu ja johtajuuden kehittyminen menevät käsi kädessä, edelläkävijyys edellyttää myös henkilökohtaista vastuun ja kasvun polkua.

”Luonnon monimuotoisuuden tukeminen vaatii monitasoista johtajuutta. Sitä pitää ilmetä niin ruohonjuuritasolla, organisaatioissa, kaupungeissa, kunnissa sekä kansallisella että ylikansallisella tasolla”, sanoo johtamiskouluttajana palkittu professori Satu Teerikangas Turun yliopistosta.

Satu toimii varajohtajana Strategisen tutkimusneuvoston rahoittamassa Luonnon monimuotoisuutta kunnioittava johtajuus (BIODIFUL) tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten yksilöt, yritykset ja yhteiskunta voivat toimia kunnioittavassa suhteessa luontoon. Yritysten herääminen on tähän asti ollut hidasta. Toisin sanoen, luonnon monimuotoisuutta kunnioittavat toimet ovat tarvittavaan muutoksen suhteutettuina toistaiseksi liian pieniä. Hyvä asia kuitenkin on, että Suomessa yritykset ovat aidosti ja enenevissä määrin kiinnostuneita monimuotoisen luonnon tukemisesta. Vastaavasti kasvavaa tiedostamista tapahtuu ihmisten ajattelutavassa.

”Tutkimuksessamme olemme paikantaneet yksittäisiä edelläkävijäyrityksiä, joiden liiketoimintamalli perustuu luonnon kunnioittamiseen. Jokaisen yrityksen vastuulla on miettiä, miten oma liiketoimintamalli kytkeytyy luontoon. Kaikilla toimialoilla on yhteys luontoon, ainakin välillisesti”, kertoo Satu.

Miten yritykset voivat alkaa rakentaa edellytyksiä luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaan liiketoimintaan? Sadun mukaan tärkeitä liikkeellepanevia voimia ovat asennemuutos, joka pohjautuu aitoon huoleen luonnon tilasta, oman liiketoiminnan luontovaikutusten tiedostaminen ja vastuunotto luonnon tilasta. Oleellista on yritysjohdon sisäinen motivaatio toimia luonnon hyväksi sen sijaan, että luontotoimia tehtäisiin standardien, lainsäädännön, kilpailijoiden tai asiakkaiden takia.

Tule Luomuelintarvikepäivään 27.9. kuuntelemaan Sadun esitystä yksilötason johtajuuden periaatteista ja siitä, miten ne yhdistyvät yritysten luontosuhteeseen. Satu kertoo esityksessään ensimmäisiä tutkimustuloksia BIODIFUL-hankkeesta, jossa on tutkittu luonnon monimuotoisuutta kunnioittavaa johtajuutta ja sen ilmenemistä suomalaisten ruoka-alan yritysten keskuudessa.

Tutustu Luomuelintarvikepäivän ohjelmaan ja varaa paikkasi heti!

Kuva: Hanna Oksanen

Aiheeseen liittyvää