Edellinen Tutkimustiistai: Miten regeneratiivinen viljely eroaa luomusta?
Seuraava Luomulla omavaraisuutta, kestävyyttä ja lisäarvoa ruoantuotantoon – tutustu luomualan vaalitavoitteisiin
Tiedotteet

Luomun hetki on nyt – Luomu tukee ruuantuotannon omavaraisuutta

Jaa:
Eurooppaa koettelee Ukrainan sodan johdosta kriisi energiasta ja jopa ruuasta. Luomu on osa ratkaisua sekä ympäristöhaasteisiin että ruuantuotannon huoltovarmuuden kasvattamiseen.

Luomutuotantoa lisäämällä ruokajärjestelmää voidaan kehittää omavaraisemmaksi ja kestävämmäksi, mistä hyötyvät sekä ympäristö että ruuantuottajat.

Luomutuotannon lähtökohtana on ottaa huomioon niin luonnon, eläinten kuin ihmistenkin hyvinvointi. Luomu on osa EU:n lainsäädäntöä ja luomun tiukat vaatimukset ovat koko EU:n alueella samat.

”Lisäämällä ja kehittämällä luomutuotantoa voidaan sekä edesauttaa vihreää siirtymää että tukea eurooppalaista omavaraisuutta. Molempia tarvitaan, jotta turvataan ruuantuotannon kyky selviytyä kriiseistä myös tulevaisuudessa”, pohtii Pro Luomun toiminnanjohtaja Aura Lamminparras.

Luomutuotanto on omavaraisuuden edelläkävijä

Luomutuotanto perustuu ravinteiden tehokkaaseen kierrätykseen, maan hoitamiseen ja biologiseen typensidontaan, jonka avulla palkokasvit sitovat typpeä ilmasta kasvien käyttöön. Ravinteiden kierrättämisen ansiosta uusiutumattomia luonnonvaroja säästyy eikä tuotanto ole riippuvaista fossiilisista lannoitteista. Luomu onkin omavaraisuuden edelläkävijä, koska tuotanto ei ole yhtä vahvasti sidoksissa ulkoisiin tuotantotekijöihin. Samalla luomu tukee myös huoltovarmuutta, koska tuotanto ei ole riippuvainen esimerkiksi keinolannoitteiden raaka-aineista tai tuontina tulevista torjunta-aineista.

Helsingin yliopiston tutkija Kari Koppelmäki on tutkinut, voisiko ravinteiden kierrätykseen ja paikallisuuteen perustuvista ruuantuotantoverkostoista löytyä ratkaisu siihen, miten ruokaa saadaan tuotettua riittävästi kasvavalle väestölle kestävällä tavalla.

”Kehittämällä tuotantomalleja, joissa yhdistetään ruoan-, rehun- ja energiantuotanto ravinteiden kierrätykseen, pystytään vastaamaan samanaikaisesti haasteeseen tuottaa riittävästi ruokaa ja vähentää ruuantuotannon ympäristövaikutuksia. Tällaiset tuotantomallit ovat yhteensopivia luomuviljelyn kanssa ja tarjoavat merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa luomutuotantoa”, Koppelmäki sanoo.

Luomu kannattaa myös viljelijälle

Luomutuotanto hyödyttää yhteiskunnan ja ympäristön lisäksi viljelijääkin. Esimerkiksi keinolannoitteet ja torjunta-aineet eivät ainoastaan rasita maaperää ja vesistöjä, vaan ne ovat iso kustannuserä viljelijöille. Tällä hetkellä myös energiakriisi koettelee maataloutta. Luomu ja omavaraisuuden lisääminen kannattaakin pidemmän päälle viljelijälle, ja kiinnostus luomutuotannon menetelmiin on lisääntynyt.

”Luomuviljelyyn kannustaa viljelykierron mukanaan tuoma monipuolisuus sekä mahdollisuus haastaa itseänsä ja omaa ammattitaitoansa. Laadukkaiden ja suurten satojen saaminen vaatii nimenomaan maanviljelijän taitoja: maan hoitamista oikeaan aikaan oikeilla toimenpiteillä. Siinä on mahdollisuus parempaan kannattavuuteen. Samalla oppii avoimeksi erilaisille kokeiluille ja toisaalta muutoksillekin”, kuvailee luomutilallinen Tommi Hasu.

Asiantuntijoita haastateltiin 23.9. pidetyssä EU:n luomupäivän tilaisuudessa Helsingissä.

Lisätiedot:
Aura Lamminparras, toiminnanjohtaja, Pro Luomu ry, puh. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi

              

Euroopan unionin rahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan tutkimuksen toimeenpanoviraston (REA) kantaa. Euroopan unioni ja avustuksen myöntävä viranomainen eivät ole vastuussa niistä.

Aiheeseen liittyvää