Edellinen Gastron luomutunnelmia kuvina
Seuraava Luomu Suomessa -tilastokooste kertoo luomun kehityksestä
Uutiset

Luomulihan tuotanto kasvoi kolmanneksen

Jaa:

Luomulihaa tuotettiin vuonna 2015 kolmannes enemmän kuin edellisvuonna. Myös myynti ruokakaupoissa lisääntyi.

Suomessa tuotettiin viime vuonna luomulihaa yhteensä 4,14 miljoonaa kiloa. Lähes kolme neljäsosaa siitä oli naudanlihaa.

Luomuliha-alan asiantuntijoiden mukaan kasvun taustalla on toisaalta luomulihan tuotannon suhteellisen kannattavuuden paraneminen verrattuna tavanomaiseen lihantuotantoon ja toisaalta luomulihan lisääntynyt kysyntä.

Luomulihan tuotantotietoja viime vuodelta kyseltiin yhteensä 27 teurastamosta alkuvuodesta 2016. Kyselyn teetti Pro Luomu ry ja sen toteutti TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Kyselyn rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Lammas on luomuisinta suomalaislihaa

Luomuisin lihalaatu Suomessa on lammas, sillä lähes neljäsosa kaikesta Suomessa tuotetusta lampaanlihasta oli viime vuonna luomua. Kaikissa muissa lihalaaduissa luomun osuus oli huomattavasti vähäisempi.

Luomulampaanlihaa tuotettiin yhteensä 0,27 miljoona kiloa vuonna 2015. Tuotanto lisääntyi lähes neljänneksen edellisvuodesta.

Lammas oli myös suosituin suoramyyntiliha, sillä tilat markkinoivat itse noin kolmanneksen kaikesta luomulampaanlihasta. Viime vuonna luomulampaanlihan valikoima myös ruokakaupoissa kasvoi, kun markkinoille tuli kotimainen luomukaritsan jauheliha. Se valittiin Vuoden luomutuotteeksi 2015.

Luomunauta kasvoi kohisten

Luomulihantuotannon kovista kasvuluvuista viime vuonna vastaa etenkin naudanlihantuotannon lisääntyminen luomuna. Luomunaudanlihaa tuotettiin 2,95 miljoonaa kiloa, mikä oli peräti 38 % enemmän kuin edellisvuonna.

Luomukorvaus eli luomutuet ovat saaneet etenkin emolehmätiloja siirtymään luomuun. Samalla lihanautojen loppukasvatuspaikkoja on saatu lisää, mistä syystä entistä useampi luomuvasikka on saatu loppukasvatukseen luomuna. Tämä näkyi viime vuonna nousseina teurastusmäärinä.

Eviran tilastojen mukaan emolehmätiloja siirtyi vuonna 2015 luomuun yli 30 kappaletta. Myös maitorotuisten luomunautojen lukumäärä kasvoi, vaikka luomumaitotilojen määrä ei muuttunut.

Luomusika lisääntyi maltilla

Luomusianlihaa tuotettiin viime vuonna 0,72 miljoonaa kiloa, mikä oli 7 % edellisvuotta enemmän. Suomessa on yhteensä vain 14 luomusikalaa.

Siipikarjanlihaa tuotettiin viime vuonna luomuna 0,21 miljoonaa kiloa. Luomusiipikarjanlihan tuotanto yli kaksinkertaistui, mutta hurjaa kasvua selittää se, että luomubroilerintuotanto on vasta saatu alkuun Suomessa.

Tavanomaisessa tuotannossa sianliha ja siipikarjanliha ovat Suomen tuotetuimmat lihalaadut, mutta luomun osuus niiden tuotannossa on alle puoli prosenttia. Sian ja broilerin siirtäminen luomuun on mm. rehustuksen takia hankalampaa kuin naudan ja lampaan, joiden rehustus perustuu nurmiruokintaan.

Myös myynti kasvoi viime vuonna

Luomulihan myynti vähittäiskaupassa lisääntyi viime vuonna selvästi ja nousi noin 13-15 miljoonaan euroon. Arvio perustuu kaupan alan asiantuntijoiden näkemyksiin. Myynnin kasvua siivitti kuluttajahintojen aleneminen.

– Isot kauppaketjut ovat laskeneet elintarvikkeiden hintoja, mikä näkyy myös luomutuotteissa. Viime vuonna etenkin tuoreen luomulihan myynti lisääntyi huomattavasti, toteaa toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomusta.

Suomesta myös viedään luomulihaa. Etenkin luomunaudanlihaa viedään Ruotsiin ja Tanskaan, joissa kysyntä kasvaa kotimaista tuotantoa nopeammin.

Noin viidesosa kaikesta Suomessa tuotetusta luomulihasta markkinoidaan asiakkaille suoraan luomutiloilta. Asiakkaat voivat olla kuluttajia, ravintoloita ja vähittäiskauppoja.

luomuliha2015TNS Suomen Gallup Elintarviketieto Oy: Luomulihan määrä 2015

Aiheeseen liittyvää