Edellinen Harri Hovi: Luomu kuuluu kaikille
Seuraava Rekry: Pro Luomu etsii tiedottajaa
Uutiset

Luomu houkuttelee tuottajia

Jaa:
Luomutuotanto on lisääntynyt Suomessa vakaasti koko 2010-luvun ajan, ja kasvun arvioidaan jatkuvan. Luomu kiinnostaa tuottajia sekä talouden että ekologisuuden takia.

Viime keväänä Suomessa koettiin varsinainen luomubuumi, kun lähes 500 tavanomaista maatilaa päätti siirtyä luomuun. Tuottajien luomuinto yllätti maa- ja metsätalousministeriön, joka joutui loppuvuodesta toteamaan, että uusiin luomusitoumuksiin ei maatalouden nykyisellä ohjelmakaudella enää riitä rahaa.

Viime kevään buumin myötä Suomen luomuviljelyala nousi viime vuonna lähes 297 000 hehtaariin. Luomutiloja on nyt hieman yli 5 000.

Luomuviljelyssä on nyt noin 13 % Suomen  koko peltoalasta.

Kantar TNS:n viime vuonna tekemän Maatilojen kehitysnäkymät 2025 -kyselytutkimuksen perusteella luomuala laajenee myös jatkossa. Realistinen ennuste on, että luomun osuus peltoalasta nousee 16 %:iin vuoteen 2022 mennessä.

– Luomusta on kiinnostunut jopa 14 % tavanomaisista tuottajista, mutta heistä puolet arvioi siirtyvänsä luomuun vasta vuonna 2022 tai myöhemmin. Lähivuosina luomun kasvu tulee enemmän tilakoon kasvusta kuin uusista luomutiloista, tarkentaa toimitusjohtaja Anne Kallinen Kantar TNS Agri Oy:stä.

Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimus tehdään parin vuoden välein maa- ja metsätalousministeriön tilauksesta. Viime vuonna siihen osallistui noin 4 400 maatilaa, joista noin 700 oli luomutiloja.

Tulevaisuudenuskoa löytyy

Tutkimuksen mukaan luomutilojen usko tulevaisuuteen on vankka. Luomutilojen näkemys tilan nykyisestä ja tulevasta kannattavuudesta on tavanomaisia tiloja positiivisempi, ja tilaa kehitetään suunnitelmallisesti.  Tulevaisuudenusko näkyy myös siinä, että luomutilat luopuvat tuotannosta harvemmin kuin tavanomaiset maatilat.

– Luomutiloilla mietitään tarkkaan, miten asiat kannattaa tehdä. Kun taloudelliset näkökulmat on harkittu ja tehty suuria investointeja, se lisää kummasti uskoa tulevaan, Kallinen analysoi.

Hän huomauttaa, että luomutilat ovat myös keskimäärin suurempia kuin kaikki suomalaistilat.  Viime vuonna luomutilojen keskikoko oli Ruokaviraston mukaan lähes 59 hehtaaria.

Tuotanto voi lisääntyä paljon

Tutkimuksen mukaan luomuun siirtyminen kiinnostaa tavanomaisilla kotieläintiloilla enemmän kuin kasvintuotantotiloilla, joskin myös niiden kiinnostus luomua kohtaan on hieman lisääntynyt edellisestä tutkimuskerrasta. Eniten luomu kiinnostaa emolehmä-, kananmuna- ja lammastiloilla.

Tilojen kiinnostuksen realisoituminen lisäisi suomalaista luomutuotantoa merkittävästi. Esimerkiksi luomukananmunien tuotanto voi tuplaantua nykytasosta, ja luomumaidontuotanto lisääntyä jopa 70 %. Luomulampaanlihan- ja luomusianlihantuotanto voi kasvaa 40 %.

Kaikki luomulehmät laiduntavat kesäisin.

Tutkimuksen perusteella maatiloja houkuttelee luomussa ennen kaikkea taloudellinen kannattavuus. Myös lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttämättömyys sekä luomutuotannon tuet motivoivat siirtymään luomuun. Tukien merkitys luomuun siirtymisen syynä on kuitenkin vähentynyt.

Luomuun siirtymisen esteet ovat pysyneet ennallaan. Kasvintuotantotilat listaavat suurimmiksi syiksi rikkakasviongelmat, byrokratian ja tuotannon vaivalloisuuden. Kotieläintilat nimeävät byrokratian suurimmaksi syyksi olla siirtymättä luomuun, ja seuraaviksi nousevat rikkakasviongelmat sekä sato- ja tuotostason mataluus.

Artikkeli on julkaistu alun perin Farmi-lehdessä 2/2019 ss. 24-27.

Artikkeli on tuotettu Ruokasektorin koordinaatiohankkeessa, jota rahoittaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Aiheeseen liittyvää