Edellinen Ruoka-ala kasvuun -tilaisuudet
Seuraava Pro Luomun hallitukseen uusia jäseniä
Tiedotteet

Kannanotto: Suomi tarvitsee lisää luomupeltoja

Jaa:
Pro Luomu ja Luomuliitto ovat tyrmistyneitä maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän ilmoituksesta, jonka mukaan luomutukea ei ole mahdollista saada luomualan lisäämiseksi ensi keväänä.

Suomi tarvitsee lisää luomupeltoja ratkaisemaan maatalouden keskeisiä haasteita; kohentamaan maatalouden kannattavuutta sekä torjumaan ilmastonmuutosta ja lajikatoa. Lisäksi luomu on vahva valtti elintarvikkeiden viennissä.

Luomun kysyntä kasvaa sekä kotimarkkinoilla että viennissä. Viime vuonna luomutuotteiden myynti Suomessa lisääntyi 13 % ja oli noin 310 miljoonaa euroa. Ala arvioi, että myynti on mahdollista nostaa 2-3-kertaiseksi lähivuosina. Luomun maailmanmarkkina oli yli 80 miljardia euroa vuonna 2016, ja kasvoi edellisestä vuodesta noin 10 %. Suomen puhdas ja arktinen ympäristö sekä luotettava toiminta tekevät suomalaisista luomutuotteista uskottavia myös vientimarkkinoilla.

Luomumarkkinan kasvun suurin este sekä kotimarkkinoilla että viennissä on tuotannon vähäisyys, sillä epävarmuus luomuraaka-aineiden saannista jarruttaa yritysten tuotekehitystä. Luomualan laajenemisen pysäyttäminen lisää tätä epävarmuutta ja saattaa nostaa tuontiluomun osuutta kuluttajan ostokorissa.

Lisäksi Suomen hallitus on sitoutunut toteuttamaan kansallista luomuohjelmaa, jonka tavoitteena on nostaa luomun osuus 20 %:iin maan peltoalasta. Tällä hetkellä luomun osuus on noin 13 % peltoalasta; uutta luomualaa tulee tukea tavoitteen saavuttamiseen asti.

Luomuun siirtyminen on viljelijälle taloudellisesti riskialtis vaihe. Siirtyminen vaatii uuden tuotantotavan opettelua ja usein myös investointeja, eikä tuotteista saa siirtymävaiheen aikana tavanomaista korkeampaa markkinahintaa. Siksi luomutuen epääminen tuskin houkuttelee kovin monia viljelijöitä siirtymään luomuun tai laajentamaan luomutuotantoaan. Nykyiseltä luomualalta voidaan saada nykyistä enemmän tuotantoa esimerkiksi satotasoa nostamalla, mikä on luomualan yhteinen tavoite. Lisää luomualaa voi teoriassa tulla myös ilman varsinaista luomutukea, mutta siirtymävaiheen taloudellisten riskien takia se on epätodennäköistä.

Luomutuotanto on ekologisesti kestävän maatalouden edelläkävijä, koska sen menetelmät perustuvat agroekologiseen tietoon ja tutkimukseen. Luomun viljelymenetelmät sitovat hiiltä maahan ja edistävät luonnon monimuotoisuutta. Siksi luomutuotannon ja -osaamisen lisääminen tukee koko suomalaisen ruoantuotannon menestymistä.

Aiheeseen liittyvää