Edellinen Luomuviljely on yksi ratkaisu vesistöjen rehevöitymiseen
Seuraava Ennätyksellinen luomuviljasato ja notkahdus markkinassa – miltä näytti luomu Suomessa vuonna 2022?
Luomuvilja
Tiedotteet

Ekologisk spannmålsrekord och nedgång på marknaden – hur såg det ut för ekologiskt i Finland 2022?

Jaa:
År 2022 var Finlands ekologiska spannmålsskörd rekordhög tack vare det gynnsamma vädret. Samtidigt ökade den ekologiska odlingsarealen, medan antalet ekologiska gårdar minskade. Kriget i Ukraina, den efterföljande starka inflationen och de stigande livsmedelspriserna påverkade stort den ekologiska marknaden i mataffärerna. Ekologiskt i Finland 2022 sammanfattningen samlar ihop fjolårets offentliga ekologiska statistik.

2022 präglades det finska jordbruket av lönsamhetskrisen. Priset på produktionsinsatser och energi steg, accelererade av kriget i Ukraina, och även de ekologiska gårdarna drabbades av de ökade energi- och bränslekostnaderna. Samtidigt påverkade de stigande livsmedelspriserna negativt på den ekologiska marknaden i mataffärerna. Förra året sjönk värdet på den ekologiska marknaden med åtta procent från föregående år och låg på cirka 375 miljoner euro. Den ekologiska exporten steg dock en smula jämfört med 2020 och var nu 59 miljoner euro.

”Priset är för närvarande en betydande faktor i konsumenternas inköpsval och affärerna letar aktivt efter billigare alternativ. Jag tror inte att det här året heller blir lätt för den ekologiska marknaden, men det är kul att det fortfarande finns en positiv trend inom ekologisk export, och det skulle vara bra att satsa på det nu”, säger Pro Luomus verksamhetschef läget Aura Lamminparras om läget just nu.

År 2022 var 15 procent av åkerarealen i ekologisk produktion, i år kommer arealen att minska något

År 2022 kom det 152 nya ekologiska gårdar medan 194 gårdar slutade med ekologisk bruk. Det totala antalet ekologiska gårdar sjönk en procentenhet. Det ekologiska åkerarealen växte med fyra procent trots minskningen av antalet ekologiska gårdar och förra året brukades 15 procent av Finlands åkerareal ekologiskt.

Enligt förhandsuppgifter kommer antalet ekologiska gårdar att minska även i år. Enligt Livsmedelsverkets preliminära uppgifter (6/2023) kommer cirka 11 procent av ekologiska gårdar att lämna ekologisk certifiering 2023. Gårdar som lämnar är främst växtodlingsgårdar, eftersom antalet djurgårdar bara minskar med en procent. Detta verkar inte ha haft så stor betydelse på den faktiska ekologiska åkerarealen som enligt dessa uppgifter skulle minska med åtta procent.

I år går ekologiska gårdar bort från ekologiskt, framför allt i Norra Karelen, Norra Savolax och Kajanaland, medan förändringarna i antalet ekologiska gårdar beräknas bli mindre i Nyland, Satakunda, Sydöstra Finland och Österbotten. Det är bland annat de nya villkoren för jordbruksstödet som trädde i kraft i år, som påskyndat övergången från ekologisk odling. De nya stödvillkoren är särskilt utmanande för gräsdominerade blandgårdar, det vill säga gårdar med ekologisk åkermark och konventionell djurhållning.

”Andelen gårdar som lämnar ekologiskt korrelerar tydligt med andelen gräs i den odlade arealen. Ju mer gräsdominerat ekologiskt jordbruk är, desto fler ekologiska gårdar kommer att lämna – och vice versa”, reflekterar överinspektör Sampsa Heinonen från Livsmedelsverket.

Det gynnsamma vädret förde med sig en rekordskörd av ekologiska spannmål, även skörden av ekologiska blåbär var utmärkt

År 2022 fick vi en rekordstor ekologisk spannmålsskörd, 177,8 miljoner kilo, vilket var 55 procent mer än 2021. Den ekologiska spannmålsskörden var ca. 5 procent av Finlands hela spannmålsskörd. Mest odlades ekologisk havre, vars andel av hela landets produktion var ca.9 procent. Det mest ekologiska spannmålet var råg, vars andel av hela landets rågproduktion var 14 procent.

”Produktionen av ekologisk spannmål har vuxit mycket kraftigt de senaste fem åren, eftersom den ekologiska arealen har ökat i spannmålsodlingar. Ekologisk havre är en uppskattad finsk exportvara och nästan en tredjedel av finska spannmålsprodukters export var ekologisk 2022”, säger Lamminparras.

På grund av det varma vädret i juni-juli och det rikliga regnet i augusti var den ekologiska blåbärsskörden också utmärkt. 4,3 miljoner kilo ekologiska blåbär samlades in för försäljning, vilket var 1,4 miljoner kilo mer än 2021.

På grund av torkan var den ekologiska lingonskörden i vissa områden svagare än 2021. År 2022 var cirka 45 procent av alla blåbär som samlades in för försäljning ekologiska blåbär, cirka 17,4 procent av lingonen var ekologiska lingon och 63 procent av hjortron var ekologiska hjortron.

Ekologiska bär är viktiga exportprodukter som samlas in från certifierade ekologiska insamlingsområden. Finland har de största ekologiska insamlingsområdena i världen, med en yta på 6,9 miljoner hektar förra året. De största ekologiska insamlingsområden finns i Lappland.

Kolla in den Eko i Finland -sammanfattningen på finska och svenska

Mer information:

Aura Lamminparras, verkställande direktör, Pro Luomu, tel. 040 556 8097, aura.lamminparras@proluomu.fi

Sampsa Heinonen, överinspektör, Ruokavirasto, tel. 029 5204 243, sampsa.heinonen@ruokavirasto.fi (antalet ekologiska gårdar i Finland)

Sammanfattningen Eko i Finland 2022 har tagits fram av projektet Lokal mat, ekologisk mat och naturprodukter – Samordning av livsmedelssektorn, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet.

Aiheeseen liittyvää